Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

24-27 I 2019 r. Ocena i programowanie pracy PGP

Polska Grupa Promotorów w ramach konwiwencji programowania pracy do stycznia 2020 roku, wychodząc od oceny realizacji Programu 2018 i stanu Grupy, podejmuje refleksję nad świadectwem prawdy w aktualnej sytuacji pastoralnej w Polsce, które łączy Grupę Polską z wszystkimi grupami lokalnymi Ruchu dla Lepszego Świata w realizacji swojego powołania i misji jako wspólnotowe przygotowanie do Wieczernika Pastoralnego GP 2019.

Prosimy Promotorów oraz Kandydatów o potwierdzenie udziału w konwiwencji do 16 stycznia 2019 r. do sekretariatu PGP. Pełny koszt konwiwencji: 255,00 zł (85,00 zł - 1 doba).

Rozpoczynamy w czwartek 24 stycznia o godz. 17, a kończymy 27 stycznia w niedzielę ok. g.13.30.

Sekretariat PGP

s. Elżbieta Łutnik, tel. 793 830 715, e-mail:

Adres:

Dom Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej,

Dąbrowica 130A, 21-008 Tomaszowice.

30 XII 2018. Błogosławieństwo w rodzinie

Wierni parafii św. Barbary w Łęcznej przeżywali wydarzenie ewangelizujące: błogosławieństwo w rodzinie, dla którego okazją było obchodzone w oktawie Bożego Narodzenia święto Świętej Rodziny. Hasłem wydarzenia było wezwanie św. Pawła z Listu do Rzymian: Błogosławcie, a nie złożeczcie!

- Dzisiejszej niedzieli kierujemy nasze oczy na Świętą Rodzinę z Nazaretu. Jest ona wzorem dla każdej rodziny chrześcijańskiej, pobudza nas do prawdziwej pobożności i miłości do wszystkich, z którymi żyjemy. Uczy nas także żyć z Chrystusem pośród codzienności – mówił ks. Proboszcz Andrzej Lupa. - Dla naszej parafii to święto jest okazją do przeżywania kolejnego wydarzenia parafialnego - wyjaśniał. - Przesłaniem wydarzenia jest odkrywanie sakramentów kapłaństwa i małżeństwa, które uczą dzielenia się dobrem. Prawdziwym bogactwem jakim możemy obdarzyć drugiego człowieka jest błogosławieństwo. Błogosławić to znaczy wzmacniać bliźniego, to wzywać dla niego opieki Boga. W tym wydarzeniu zachęcamy wszystkich, aby w swoich rodzinach obdarzyli się błogosławieństwem przez gest uczynienia znaku krzyża na czole.

Tego dnia o godz. 11.30 sprawowana była też Msza św. w intencji małżonków, którzy obchodzili w tym roku okrąg okrągłe jubileusze. 32 rodziny otrzymały specjalne kapłańskie błogosławieństwo oraz pamiątkowe dyplomy.

Galeria

9 XII 2018 r. Miłość Ducha Świętego

W parafii Archikatedralnej w Lublinie w niedziele 9 grudnia przeżywane było kolejne wydarzenie, którego celem było uwrażliwienie na to, że duszą relacji międzyludzkich jest miłość Ducha Świętego.

Uczestnicy niedzielnej liturgii zostali zaproszeni do powierzenia wygasłej więzi Jego mocy  oraz do szukania języków miłości w swoich relacjach tak, by dawały smak, ciepło, poczucie sensu i radości ofiary z siebie.

W tym dniu na zakończenie Mszy św. każdy mógł podejść do ustawionego na środku kościoła Paschału, symbolizującego Chrystusa Zmartwychwstałego - źródło miłości oraz wziąć tekst Słowa Bożego, przypominającego o miłości Boga, która objawia się w mocy i działaniu Ducha Świętego. Wzięcie tekstu symbolizowało osobistą decyzję powierzenia Duchowi Świętemu trudnej relacji.

Galeria

Lublin. Rekolekcje posłańców

W dniach 24 - 25 listopada 2018 roku w parafii archikatedralnej odbyły się rekolekcje dla łączników (posłańców). Prowadzącymi byli ks. Adam Lewandowski oraz p. Aleksandra Gała. Uczestniczyli w nich poza łącznikami również członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, łącznie ok. 30 osób. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, po której ks. Proboszcz przypomniał program duszpasterski oraz wydarzenia z ubiegłego roku, nawiązujące do poznawania Osoby i darów Ducha Świętego. Następnie przeszedł do pytania, a tym samym do tematu rekolekcji: Jak żyć mocą Ducha Świętego?

Sobota 24.11.2018

Pierwszy dzień rekolekcji opierał się głównie na pracy w grupach. Uczestnicy dzielili się refleksjami dotyczącymi m.in. tego, co czuje i jak funkcjonuje człowiek, który zagubił żywą więź z Duchem Świętym, który żyje przeszłością lub przyszłością oraz w jaki sposób odwoływanie się do przeszłości czy przyszłości może nam pomóc w życiu? Poza tym zastanawiali się również nad relacjami, w których Duch Święty jest obecny lub nie. Następnie uczestnicy przeszli do rozważania Hymnu o miłości z 1 Listu do Koryntian, a później do rozmowy na temat osamotnienia: tego, kiedy ono może występować oraz jak sobie z nim radzić? Na koniec podjęto temat Kościoła, zastanawiając się nad tym, co znaczy żyć w Kościele chwilą obecną. Nowością tych rekolekcji była zadana praca domowa, czyli pytanie do przemyślenia: Kim jestem w Kościele? 

Niedziela 25.11.2018

Podczas drugiego dnia rekolekcji uczestnicy mogli obserwować jak ważne, a zarazem jak trudne jest tworzenie i podtrzymywanie więzi. Rekolekcje zakończyły się Eucharystią, podczas której każdy uczestniczący przechodził przez symboliczną wąską bramę (wyznaczoną przez 2 rzeczywistości: Teraz oraz Duch Święty). Każdy mógł wykonać gest położenia hostii na patenę jako wyraz podjętej decyzji drogi, ofiarowania w niej siebie.

Galeria

- Kto ty jesteś? - Polak mały.

11 XI 2018. Jubileusz 100-lecia odzyskania Niepodległości

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się w parafii św. Barbary w Łęcznej okazją do  wydarzenia ewangelizującego. Wartością wydarzenia było odkrywanie gotowości do służby Polsce.

Hasłem wydarzenia były słowa: Służę Bogu, człowiekowi, Ojczyźnie, natomiast jego gestem  było wyrażenie gotowości do służby poprzez wywieszenie flagi narodowej podczas uroczystych obchodów jubileuszu. Wydarzenie pomagało wiernym w odkryciu, że sakramenty małżeństwa i kapłaństwa ucząc służby drugiemu człowiekowi, uczą służyć całej wspólnocie narodowej i ludzkiej.

Liturgię Mszy św. przygotowały poszczególne rejony. W procesji z darami niesione były symbole patriotyczne: biało-czerwona flaga, godło, grudka ziemi  oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Na zakończenie mszy św. jako gest liturgiczny dzieci i młodzież czytały wiersz Władysława Bełzy: Kto ty jesteś?

Galeria

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
271088