Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

Indywidualne błogosławieństwo

7 X 2018 r. Życie w mocy Ducha

W początkach października parafia archikatedralna w Lublinie przeżywała pierwsze wydarzenie ewangelizujące. Jego celem było uświadomienie sobie na nowo, że chrześcijaństwo to nie tylko moralność i kult, powinność i obowiązek, ale życie mocą Bożego Ducha.

Ze strony wiernych potrzebne jest  wzbudzenie aktu wiary, poprzez który Duch Święty urzeczywistnia w każdym miłość Boga, która zmienia życie z "muszę" na "chcę".

W tym dniu podczas homilii ks.Proboszcz mówił, że życie w mocy Ducha Świętego staje się możliwe przy połączeniu uważności na chwilę - tu i teraz  - z aktem wiary w Jego obecność.

Po usłyszanym słowie, nastąpił akt wyznania wiary. Pod jego koniec wszsycy mogli na postawione pytanie odpowiedzieć głośno: Chcę z Bożą pomocą żyć w miłości i mocy Ducha Świętego.

Na zakończenie Mszy św. każdy uczestnik liturgii mógł otrzymać kapłańskie błogosławieństwo oraz Program Duszpasterski na rok 2018/2019, z modlitwą i grafiką ilustrującą treść wydarzenia.

Galeria * List do Parafian

Świadectwo wiary

30 IX 2018.Wytrwałość prowadzi do zwycięstwa

W tym roku duszpasterskim parafianie św. Barbary w Łęcznej odkrywają sakramenty kapłaństwa i małżeństwa, które uczą wytrwałości na drodze realizacji swojego powołania. W ostatnią niedzielę września wierni parafii św. Barbary w Łęcznej przeżywali pierwsze wydarzenie ewangelizacyjne. Okazją do wydarzenia stały się zbliżające się śluby zakonne parafianki s. Katarzyny, które odbędą się w parafii 13 października.

Gestem wydarzenia było podjęcie modlitwy o wytrwałość w realizacji powołania. Podczas Mszy św. świadectwem odkrywania powołania oraz trwania w nim dzieliła się s. Jadwiga ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, która również w tym roku będzie składała śluby wieczyste.

Wszyscy wierni zostali zaproszeni do podjęcia gestu modlitwy o wytrwałość w wypełnianiu własnego powołania.

Galeria

Wzrastanie we wspólnocie

21 IX 2018. Towarzyszenie wzrastaniu wspólnoty

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Promotorów odbyło się tym razem w gościnnym Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach. Tematem wspólnotowego rozważania było: Towarzyszenie wzrastaniu wspólnoty. Konwiwencję przygotował i prowadził ks. Wiesław Oleszek.

Niezmiennie, pierwszym punktem spotkania jest „dzielenie się życiem”, to znaczy tym, co ważnego, znaczącego wydarzyło się w życiu uczestników i ich wspólnot parafialnych. Wiele osób wspominało ogólnopolską pielgrzymkę do Góry Kalwarii, wyrażając radość z tego szczególnego spotkania.

We wspólnotowym wzrastaniu uczestniczyło 27 osób: z Brzeska, Hrubieszowa, Kodrąbia, Krosna, Łęcznej, Lublina, Malborka, Przemyśla, Starokrzepic, Szówska, Szydłowic i Tarnowca.

Ogłoszenia:

1. Zaczynają się przygotowania do Wieczernika, który  odbędzie się w Rzymie w dniach 1-14 września 2019 r. 9 września  odbędzie się sympozjum poświęcone o. Riccardo Lombardiemu.

2. Kolejna konwiwencja tzw. „zimowa” odbędzie w dniach 24-27 stycznia 2019 r. w „Domu Spotkania” Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy k. Lublina.

3. Rekolekcje dla kapłanów na temat komunikacji odbędą się listopadzie 2018 r. w Częstochowie.

Galeria

9 IX 2018. Pielgrzymka do Tarnowca

We wrześniu parafianie Matki Bożej Królowej Polski wyruszyli w pieszą parafialną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. Hasło pielgrzymki: Z Maryją pielgrzymujemy dla innych! Wyraża troskę o wzajemne relacje, do których dochodzi się przez osobistą i wspólnotową dyspozycyjność.

Gestem wydarzenia było zmierzenie się z osobistymi przeszkodami w byciu dyspozycyjnym wobec innych oraz odpowiedzmy sobie na pytanie: Co nie pozwala mi być dyspozycyjnym? Wydarzenie zachęcało do podjęcia trudu duchowej pracy i podjęcia pomocy innym. Udział w pielgrzymce był dobrą okazją, by zwrócić się z prośbą do Maryi, by uczyła nas swojej miłości do wszystkich, i do bycia dyspozycyjnym.

Do Listu do Parafian „Pomocna dłoń” została dołączona modlitwa ofiarowania i przyjęcia pielgrzymkowej intencji przez każdego: chorzy i starsi mogli powierzyć się Matce Bożej w swoich domach, a osoby uczestniczące w pielgrzymce do Tarnowca w drodze do sanktuarium. Pielgrzymi ponieśli swoje i intencje pozostałych parafian, którzy wcześniej złożyli je w wystawionym w kościele koszyku.

List do Parafian

9 IX 2018. Błogosławieństwo

Parafianie św. Mikołaja w Hrubieszowie przeżywali w niedzielę pierwsze wydarzenie parafialne w tym roku duszpasterskim. Hasłem wydarzenia są słowa: Błogosławcie, a nie złorzeczcie!

Wierni zostali zachęceni, by po krótkiej modlitwie o błogosławieństwo dla rodziny, błogosławili sobie nawzajem robiąc znak krzyża na czole, wypowiadając imię błogosławionej osoby i słowa: Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty".

List do Parafian

Pielgrzymi z różnych stron Polski

18 VIII 2018. Pielgrzymka w Górze Kalwarii

28. Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata odbywała się pod hasłem: Napełnieni Duchem Świętym budujemy wspólnotę parafialną.

Do wspaniałego sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego przybyło 220 pielgrzymów z całej Polski: Z Częstochowy, Elbląga, Hrubieszowa, Jawidza-Rokitna, Kalisza, Lublina, Lubszy, Łęcznej, Malborka (z trzech parafii), Mąkoszyc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Szewny, Szówska i Szydłowic.

Przed rozpoczęciem spotkania pielgrzymi modlili się w Sanktuarium tzw. Wieczerniku zanosząc do św. Stanisława prośby o wstawiennictwo. Mieli także okazję obejrzeć poświęcone jego życiu i posłudze Muzeum, a także niezwykły film o łaskach uzyskanych za jego wstawiennictwem m.in. świadectwa rodzin, których cud uzdrowienia został wybrany do beatyfikacji oraz kanonizacji Świętego.

O godz. 10.00 rozpoczęło się spotkanie pielgrzymkowe, przybyłych powitał wicedyrektor PGP ks. Andrzej Lupa. Tradycyjnie pierwszym punktem spotkania była prezentacja przybyłych parafii. Animację tej części spotkania prowadziła s. Elżbieta Łutnik oraz od strony muzycznej ks. Stanisław Kryszczuk. Pielgrzymi z poszczególnych parafii przedstawili krótką informację o realizowanym przez nich programie, metę roku, ciekawe zrealizowane wydarzenie a także te, które już zostały zaplanowane.

O godz. 12.00 Mszę św. sprawował ks. bp Piotr Jarecki, który przyjechał, by spotkać się z pielgrzymami podejmującymi idee o. Riccardo Lombardiego. w darach Mszy św. tak jak zwykle niesione były parafialne Książki Roku. Ks. Biskup obiecał modlitwę różańcową w intencji pielgrzymów, sam prosił też o modlitewną pamięć za niego i innych pasterzy Kościoła. Oprawę Mszy św. przygotowała grupa z diecezji wrocławskiej. Oprawę Muzyczną Tomek i Marta Makuchowie z Jawidza-Rokitno. Po Mszy św. kustosz sanktuarium ks. Jan Rokosz opowiedział o dziejach sanktuarium oraz osobie św. Stanisława.

Następnie wszyscy, łącznie z ks. Biskupem, zjedli polową grochówkę przygotowaną przez gospodarzy miejsca. Posilić się też można było tutejszymi wypiekami, pysznymi drożdżówkami oraz kawą i kompotem.

Zaraz po obiedzie rozpoczęło się spotkanie w grupach. Podzieleni na 10 grup uczestnicy pielgrzymki podejmowali refleksję nad tematem: Parafia w mocy Ducha buduje wspólnotę bogatą różnorodnością. Wyniki pracy w grupach prezentowane były później na forum, animację tej części spotkania poprowadził wicedyrektor PGP ks. Adam Lewandowski. Na tym spotkanie pielgrzymkowe zakończyło się, uczestnicy zostali zaproszeni na kolejną pielgrzymkę do Dysa, parafii w woj. lubelskim.

W drodze pielgrzymi dzielili się radością wspólnego spotkania.

Program 28. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata

Program pielgrzymki

Powrót

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
260537