Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

Rekolekcje dla księży zainteresowanych duszpasterskim nawróceniem i odnową parafii.

Temat: O jakie nawrócenie w parafii chodzi?

Cel: Rozpoznawanie wyzwań, jakie dzisiejszy świat, a w nim współcześni ludzie, stawiają wobec misji Kościoła i parafii. Określenie najważniejszych celów stojących przed duszpasterstwem oraz metody ich realizacji w świetle ostatnich dokumentów  Kościoła.

Jeśli kochasz Kościół i czujesz się współodpowiedzialny za Jego misję

Jeśli drąży Cię święty niepokój o przyszłość duszpasterstwa w szybko zmieniającym się świecie

Jeśli na tyle kochasz swoją parafię, że nie tylko chcesz narzekać, a raczej jesteś gotowy szukać sposobów jak uskutecznić działania duszpasterskie w parafii?

Weź udział w tych rekolekcjach w dniach 15-18 listopada.

Rekolekcje te będą doświadczeniem braterskiego dialogu, wspólnym czytaniem znaków czasu oraz odkrywaniem woli Bożej poprzez wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami

Uwaga:

Rekolekcje zaczynają się o godz. 17.00 w poniedziałek i kończą obiadem we czwartek, każdy dzień rekolekcji jest istotną częścią całości. Decydując się na udział w rekolekcjach decydujemy się na punktualny przyjazd i uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Koszt rekolekcji 450 zł.

W imieniu organizatorów ks. Stanisław Zając. Koordynator soborowej odnowy Kościoła w ramach Ruchu dla Lepszego Świata w Regionie Europy Środkowej

tel.  + 48 601-053-318, e-mail: s.zajac@windowslive.com

Miejsce rekolekcji:

Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów, Bagno 86

24 X 2021. Jesteśmy posłani, by być świadkami Chrystusa

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele Tydzień Misyjny. Jest to też okazja do wydarzenia parafialnego w parafii św. Barbary w Łęcznej, podczas którego parafialnie odkrywają Eucharystię, jako miejsce posłania, by być świadkami Chrystusa wobec świata.

Symbolicznym gestem wydarzenia jest wspólna modlitwa w rodzinie przed posiłkiem. - Ta modlitwa jest gestem wydarzenia, ale może też stać się zwyczajem każdej chrześcijańskiej rodziny, mówił proboszcz ks. Andrzej Lupa. - Budując relacje ze sobą, zapraszamy do naszej rodziny Chrystusa. On przypomina nam, że każdy ochrzczony jest wezwany, by na krańce świata nieść Dobrą Nowinę. Możemy się zastanawiać, jak mamy dzisiaj iść na krańce świata? Ale czyż członkowie naszych rodzin nie odeszli już na krańce świata wiary? Czy nie trzeba im zanieść światła Ewangelii? - zastanawiał się głoszący kazanie. - Odchodząc od stołu Pańskiego, gdzie posililiśmy się Jego Ciałem, możemy dzielić się świadectwem wiary nie tylko z domownikami, ale wszystkimi, z którymi spotykamy się na drodze naszego życia - mówił.

Kiermasz ciast

W niedzielę, młodzież z Ruchu Światło-Życie w Łęcznej zorganizowała kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczony jest na działalność wspólnoty oraz wsparcie osób potrzebujących. Ciast domowego wypieku było do wyboru, do koloru...:) Po mszach św. można było wybrać słodki deser do domu, cena ustalona została na kieszeń każdego nabywającego, bo za ciastko można było wrzucić dobrowolną ofiarę. Chętnych nie brakowało:)

Galeria

3 X 2021. Miłość rodzinna, powołanie i droga do świętości 

Parafia Archikatedralna w Lublinie rozpoczęła piętnasty rok realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji. W tym roku tematyka wydarzeń będzie nawiązywała do życia w rodzinie. W celu głębszego zrozumienia tematu osoby świeckie będą dzielić się własnym doświadczeniem życia w rodzinie i małżeństwie. 

Pierwsze w tym roku duszpasterskim wydarzenie parafialne odbyło się 3 października 2021 r. Jego celem było pobudzenie wiernych do odkrycia Bożego zamysłu w ich najgłębszych pragnieniach.

W niedzielę podczas kazania proboszcz ks. Adam Lewandowski mówił jak ważny w budowaniu relacji oraz więzi i wspólnoty z drugim człowiekiem jest dialog.     

Tego dnia po każdej Mszy św. można było otrzymać kapłańskie błogosławieństwo oraz folder z informacjami dotyczącymi kolejnych wydarzeń. Natomiast wieczorem odbyło się spotkanie z Ireną i Jerzym Grzybowskimi, założycielami i liderami ruchu rekolekcyjnego Spotkania Małżeńskie, a także autorami licznych książek. Zaproszeni goście mówili o powołaniu do życia w małżeństwie oraz o zasadach dialogu. Mówili, że więcej należy słuchać niż mówić, rozumieć niż oceniać, dzielić się sobą niż dyskutować, a przede wszystkim przebaczać. 

Konferencję Państwa Grzybowskich można odsłuchać na YouTube: "Konferencja Państwa Grzybowskich - powołanie do małżeństwa jako styl życia".

Galeria

Przyg. Monika Nowak

W dniach od 24-26 września 2021r. w Głębowicach (archidiecezja wrocławska) odbyła się jesienna konwiwencja PGP.

Temat konwiwencji: Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Galeria

21-22 VIII 2021. XXXI Pielgrzymka Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata

Na spotkanie do Lubsz przybyli przedstawiciele 15 wspólnot parafialnych z całej Polski.

W sobotę do obiadu goście zwiedzali Wrocław, a po południu już w Lubszy zaplanowana była prezentacja wspólnot parafialnych. Spotkanie umilał zespół Leśne Echo z Brzegu. Bogaty w wydarzenia dzień zakończyło czuwanie przed Najświętszym Sakramentem i uroczysta Eucharystia. Wszycy pielgrzymi zakwaterowani zostali w gościnnych rodzinach parafian z Lubszy, Mąkoszyc i Szydłowic. Wspólne wieczorne rozmowy o życiu wiarą i zaangażowaniu we wspólnocie parafialnej zostaną w pamięci wszystkich.

W niedzielę dalsze spotkania pielgrzymów odbywały się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy w okolicy kościoła parafialnego. Konferencję wprowadzającą do spotkania w grupach wygłosił ks. Mirosław Grendus, dyrektor PGP. Uczestnicy pielgrzymki zastanawiali się nad sposobami promowania jedności i różnorodności podczas ewangelizacji wspólnoty parafialnej.

Ostatnim akcentem pielgrzymki, była Eucharystia pod przewodnictwem Pasterza archidiecezji wrocławskiej, abpa Józefa Kupnego. Podczas Eucharystii Arcybiskup dokonał rekoncyliacji ubiorów Matki Bożej z Czerwonogrodu. Niezwykle ciekawa jest historia ikony Matki Bożej czczonej na dawnych ziemiach polskich na Wschodzie, a znajdującej się obecnie w kościele parafialnym w Lubszy. Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. Klaudiusz Kordos, który przez swojego Arcybiskupa został skierowany do pracy w PGP. Na zakończenie Mszy św. symbole pielgrzymkowe – Krzyż i Pismo Święte – zostały przekazane przedstawicielom parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Malborku, która za rok będzie gospodarzem pielgrzymki.

WIĘCEJ materiałów w najbliższym czasie

UWAGA - ze względu na problemy z obsługą i logowaniem się dotychczasowego Facebooka PGP zmuszeni byliśmy założyć nowy. Prosimy o polubienie nowego i "odlubienie" starego. Akltualne linki są już n stronie i w galerii pielgrzymki.

Galeria 1 * Galeria 2

Galeria - Lubsza

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
443074