Menu

Wyszukiwanie


Wieczernik jest organem o najwyższym autorytecie w Grupie Promotorów, zwoływany jest przez Dyrektora Generalnego. Odbywa się co roku w sesji zwyczajnej, natomiast raz na cztery lata zwoływany jest Wieczernik pastoralny. Dyrekcja Generalna może na to spotkanie zaprosić innych członków Stowarzyszenia, udzielając im prawa głosu. Ponadto, Wieczernik zwołuje się za każdym razem, gdy trzeba podjąć niezawisłą decyzję związaną z jego kompetencjami i dotyczącą żywotnych interesów Stowarzyszenia.


Wieczernik jest wezwany do określenia tego, co jest konieczne dla dobra wspólnego grupy, dlatego jest on stale otwarty na lepsze i bardziej autentyczne sposoby rozpoznawania, przeżywania i realizacji powołania i misji GP. Wieczernik jest najważniejszym doświadczeniem komunii, dialogu, uczestnictwa i współodpowiedzialności całej GP, która przeżywa go w duchu rozeznania i poszukiwania tego, czego w danym momencie domaga się jej służba realizowania Bożego Planu powszechnego zbawienia oraz budowania globalnej jedności. Po zakończeniu Wieczernika to, co zostało postanowione musi być przyjęte przez całą GP na wszystkich jej poziomach, a także przez wszystkich jej członków, czemu służy proces asymilacji, adaptacji i planowania, określony przez warunki danego miejsca i czasu.

Wieczernik tworzą:

  1. Dyrektor Generalny, który nim kieruje;
  2. Inni członkowie Dyrekcji Generalnej;
  3. Koordynatorzy Regionów;
  4. Dyrektorzy każdej Grupy Lokalnej, którzy mogą być zastąpieni (w przypadku niemożliwości przybycia) przez innego członka tej Grupy, wybranego jej wewnętrzną decyzją.

Pierwszy Wieczernik ks. Mieczysława

W dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Edukacyjno – Charytatywnym „Emaus” w Turnie odbyła się konwiwencja przygotowująca do Wieczernika 2015. Wieczernik po raz pierwszy odbędzie się poza Italią, a gospodarzem tego spotkania będzie Polska. Do Krakowa przybędą przedstawiciele kilkudziesięciu Grup Lokalnych ze wszystkich kontynentów.

Uczestnicy konwiwencji na początku dokonali oceny osobistego zaangażowania w Grupie Promotorów, następnie odnieśli się do aktualnej sytuacji Grupy i wypływających z niej wyzwań na przyszłość. W czasie osobistych refleksji oraz pracy w grupach promotorzy odpowiadali na pytania: Co w charyzmacie i służbie Ruchu pomaga im żyć zgodnie z Ewangelią? oraz Jakie argumenty zachęcają ich dzisiaj do życia Ewangelią w ramach GP?

W sobotnie popołudnie mieli okazję przypomnieć sobie historyczne dziedzictwo GP na poziomie międzynarodowym. Informacje te przedstawił ks. Mirosław Grendus, z dyrekcji GP, odpowiedzialny za przygotowanie Wieczernika w Polsce. Następnie ks. Mieczysław Nowak, założyciel i pierwszy dyrektor PGP, na podstawie archiwalnych materiałów z Wieczernika 1979 r., w którym brał udział, przedstawił historię powstania i rozwoju idei Ruchu dla Lepszego Świata w Polsce. Przypomniał, że na Wieczerniku radośnie witano pierwszego wówczas Polaka. Miał wtedy okazję spotkać o. Lombardiego, założyciela Ruchu, który wyraził przekonanie, że Ruch będzie rozwijał się na Wschodzie. Dziś ta jego wizja realizuje się poprzez służbę obecnego dyrektora PGP ks. Stanisława Zająca.

Podczas popołudniowej Eucharystii promotorzy poproszeni zostali o określenie czym chcieliby zająć się w Grupie: Co należałoby już zostawić, bo się zestarzało, a co chcieliby zachować czy też wprowadzić? Wypowiedzi zanotowane na kartkach "kwiatkach" zostały przez każdą osobę odczytane podczas homilii, a następnie złożone przed ołtarzem i w Grobie Pańskim.

Ostatniego dnia konwiwencji Promotorzy określali działania jakie są potrzebne dzisiaj Grupie, żeby wyrazić jej charyzmat, powołanie i misję. Dyrektor PGP zsyntetyzował postulaty, które zostaną zaprezentowane podczas Wieczernika.

Promotorzy zajęli się również sprawami logistyczno organizacyjnymi Wieczernika.

Galeria

Wieczernik 2011 - plik pdf

Powrót

Wieczernik 1991 - archiwum

Powrót

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8565