Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018


Do końca czerwca 2018 roku parafia archikatedralna, przeżywając I fazę II etapu programu odnowy i ewangelizacji, uwrażliwia się na uświęcający dar Ducha Świętego otrzymanego w chrzcie i bierzmowaniu, poprzez  przeżywanie wydarzeń ogólnoparafialnych, a istniejące grupy sąsiedzkie na spotkaniach pogłębiają treści, zaś zaangażowani włączają się w realizację powołania chrześcijańskiego.


Wydarzenia ewangelizujące

1 X 2017. Owoce Ducha drogą poznania Osoby Ducha Świętego

Hasło: Wszystkie moje źródła są w Tobie

Gest w kościele: Dotkniecie "Wody Żywej".

10 XII 2017. Kościół i świat miejscem odnajdywania Ducha Świętego

Hasło: Ożyje serce szukających Boga

Gest w kościele: Wyszukanie kartki, przemyślenie i wykonanie zadania.

28 I 2018. Dary Ducha Świętego

Hasło: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby już zapłonął

Gest: Zapalenie świeczki do modlitwy rodzinnej.

11 III 2018. Paraklet, którzy bierze nas w obronę

Hasło: Duch przyczynia się za nami w błaganiach

Gest w kościele: W cichym dialogu z Bogiemw myślach "rzucamy" na kartkę coś, co jest naszym śmietnikiem duchowym (samooskarżanie, oskarżanie innych, oskarżanie Boga itp.), a następnie wrzucamy karteczki do śmietnika Kościoła.

20 V 2018. Bierzmowanie

Hasło: Duch Pański nade Mną

Gest: Wylanie oleju na głowę każdego z uczestników liturgii.

fot. lublin.gosc.pl

Archikatedra Lubelska

Parafia w internecie

Historia powstania kościoła i parafii

Archikatedra Lubelska to dawny kościół jezuitów wzniesiony w latach 1586-1615 za zgodą króla Stefana Batorego w miejscu domu Stanisława Tęczyńskiego mającego pełnić rolę zboru lubelskich arian. Projekt kościoła, wzorowany na rzymskim kościele Il Gesu, sporządził jeden z braci zakonnych Jana Maria Bernardoni. Jest to jeden z pierwszych w Polsce zrealizowanych wczesnobarokowych projektów.

Parafia została erygowana w 1832 r. przez bpa Józefa Dzięcielskiego. Początkowo obejmowała cały obszar miasta. Katedra zniszczona w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. została odbudowana w latach 1946-1951. W 1952 r. przystąpiono do poważnych prac konserwatorskich. Patronował im wówczas biskup lubelski, ks. Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Polski.

Po wojnie katedra stała się miejscem kultu, a później sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. 3 lipca 1949 r. miał miejsce „Cud lubelski” – wierni zgromadzeni w świątyni widzieli łzy spływające z oczu Maryi na kopii obrazu MB Częstochowskiej. To wydarzenie ściągnęło do Lublina pątników z całej Polski, wywołało też represyjną reakcję peerelowskich władz – relacje świadków.

9 czerwca 1987 r. katedrę nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie trzeciej pielgrzymki do Polski. Koronacja cudownego obrazu MB Katedralnej nastąpiła 26 czerwca 1988 r. na Majdanku, na zakończenie II Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego.

W 1992 r. w wyniku reorganizacji struktury administracyjnej Kościoła w Polsce, kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty stał się archikatedrą.

Od roku 1997 proboszczem Archikatedry Lubelskiej jest ks. Adam Lewandowski. W 1998 r. podjęto szeroko zakrojone prace renowacyjne.

Realizacja Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii

W maju 2006 r. odbyła się sesja nt. analizy parafii. 1 czerwca 2006 r. został powołany Parafialny Zespół Koordynacyjny. W skład zespołu weszli obok duszpasterzy przedstawiciele poszczególnych rejonów parafii oraz Zespół redakcyjny Listu.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9390