Menu

Wyszukiwanie

W dniach 24 - 25 listopada 2018 roku w parafii archikatedralnej odbyły się rekolekcje dla łączników (posłańców). Prowadzącymi byli ks. Adam Lewandowski oraz p. Aleksandra Gała. Uczestniczyli w nich poza łącznikami również członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, łącznie ok. 30 osób. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, po której ks. Proboszcz przypomniał program duszpasterski oraz wydarzenia z ubiegłego roku, nawiązujące do poznawania Osoby i darów Ducha Świętego. Następnie przeszedł do pytania, a tym samym do tematu rekolekcji: Jak żyć mocą Ducha Świętego?

Sobota 24.11.2018

Pierwszy dzień rekolekcji opierał się głównie na pracy w grupach. Uczestnicy dzielili się refleksjami dotyczącymi m.in. tego, co czuje i jak funkcjonuje człowiek, który zagubił żywą więź z Duchem Świętym, który żyje przeszłością lub przyszłością oraz w jaki sposób odwoływanie się do przeszłości czy przyszłości może nam pomóc w życiu? Poza tym zastanawiali się również nad relacjami, w których Duch Święty jest obecny lub nie. Następnie uczestnicy przeszli do rozważania Hymnu o miłości z 1 Listu do Koryntian, a później do rozmowy na temat osamotnienia: tego, kiedy ono może występować oraz jak sobie z nim radzić? Na koniec podjęto temat Kościoła, zastanawiając się nad tym, co znaczy żyć w Kościele chwilą obecną. Nowością tych rekolekcji była zadana praca domowa, czyli pytanie do przemyślenia: Kim jestem w Kościele? 

Niedziela 25.11.2018

Podczas drugiego dnia rekolekcji uczestnicy mogli obserwować jak ważne, a zarazem jak trudne jest tworzenie i podtrzymywanie więzi. Rekolekcje zakończyły się Eucharystią, podczas której każdy uczestniczący przechodził przez symboliczną wąską bramę (wyznaczoną przez 2 rzeczywistości: Teraz oraz Duch Święty). Każdy mógł wykonać gest położenia hostii na patenę jako wyraz podjętej decyzji drogi, ofiarowania w niej siebie.

Galeria

7 X 2018 r. Życie w mocy Ducha

W październiku parafia archikatedralna w Lublinie przeżywała pierwsze wydarzenie ewangelizujące. Jego celem było uświadomienie sobie na nowo, że chrześcijaństwo to nie tylko moralność i kult, powinność i obowiązek, ale życie mocą Bożego Ducha.

Ze strony wiernych potrzebne jest  wzbudzenie aktu wiary, poprzez który Duch Święty urzeczywistnia w każdym miłość Boga, która zmienia życie z "muszę" na "chcę".

W tym dniu podczas homilii ks.Proboszcz mówił, że życie w mocy Ducha Świętego staje się możliwe przy połączeniu uważności na chwilę - tu i teraz  - z aktem wiary w Jego obecność.

Po usłyszanym słowie, nastąpił akt wyznania wiary. Pod jego koniec wszsycy mogli na postawione pytanie odpowiedzieć głośno: Chcę z Bożą pomocą żyć w miłości i mocy Ducha Świętego.

Na zakończenie Mszy św. każdy uczestnik liturgii mógł otrzymać kapłańskie błogosławieństwo oraz Program Duszpasterski na rok 2018/2019, z modlitwą i grafiką ilustrującą treść wydarzenia.

Galeria * List do Parafian

Meta roku duszpasterskiego 2018/2019


Do końca czerwca 2018 roku parafia archikatedralna, przeżywając I fazę II etapu programu odnowy i ewangelizacji, uwrażliwia się na uświęcający dar Ducha Świętego otrzymanego w chrzcie i bierzmowaniu, odkrywa radość płynącą z życia w mocy Ducha  poprzez  przeżywanie wydarzeń ogólnoparafialnych, a istniejące grupy sąsiedzkie na spotkaniach pogłębiają treści, zaś zaangażowani włączają się w realizację powołania chrześcijańskiego.


Wydarzenia ewangelizujące

7 X 2018. Życie w mocy Duchao

Wartość: Odkrywanie zasady życia w mocy Ducha Świętego

Hasło: W mocy Ducha

Gest w kościele: Przyjęcie programu pracy na cały rok i błogosławieństwa na życie w mocy Ducha oraz uczynienie znaku krzyża wodą święconą z kropielnicy ze słowami : Chcę z Bożą pomocą.

Gest w domu: Modlitw do Ducha Świętego

9 XII 2018. Ludzkie więzi w mocy Ducha

Wartość: Pielęgnowanie życia w mocy Ducha w relacjach, zwłaszcza rodzinnych

Hasło: Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości (Oz 11.4)

Gest w kościele: Kontemplacja kilku zgaszonych świec (martwe, wypalone) i zapalanych przez celebransa od paschału (ożywione, dające światło i ciepło) oraz (po błogosławieństwie) wzięcie i zapalenie zgaszonej świeczki.  (Metafora duszy nie będącej i będącej w więzi z Duchem Świętym).

3 III 2019. Osamotnienie w mocy Ducha

Wartość: Odkrywanie przemieniającej obecności Parakleta

Hasło: Odwagi, to Ja jestem (Mt 14,27)

Gest: Wręczenie różańca - liny.

28 IV 2019. Ja w mocy Ducha w Kościele

Wartość: Odkrywanie swojego powołania, miejsca w Kościele

Hasło: Żywe kamienie (1P 2,5)

Gest w kościele: Zatknięcie żywej gałązki na wykonanej z siatki makiecie budynku katedry.

9 VI 2019. Ja w mocy Ducha w Kościele dla świata

Wartość: Odkrywanie sensu i znaczenia swojego miejsca w świecie

Hasło: Idźcie na cały świat

Gest: Przyjęcie kartki z: tekstem Papieża Franciszka o rozlewaniu się dobra na świat; listą możliwych form „ożywiania” przykładowych obszarów świata.

fot. lublin.gosc.pl

Archikatedra Lubelska

Parafia w internecie

Historia powstania kościoła i parafii

Archikatedra Lubelska to dawny kościół jezuitów wzniesiony w latach 1586-1615 za zgodą króla Stefana Batorego w miejscu domu Stanisława Tęczyńskiego mającego pełnić rolę zboru lubelskich arian. Projekt kościoła, wzorowany na rzymskim kościele Il Gesu, sporządził jeden z braci zakonnych Jana Maria Bernardoni. Jest to jeden z pierwszych w Polsce zrealizowanych wczesnobarokowych projektów.

Parafia została erygowana w 1832 r. przez bpa Józefa Dzięcielskiego. Początkowo obejmowała cały obszar miasta. Katedra zniszczona w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. została odbudowana w latach 1946-1951. W 1952 r. przystąpiono do poważnych prac konserwatorskich. Patronował im wówczas biskup lubelski, ks. Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Polski.

Po wojnie katedra stała się miejscem kultu, a później sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. 3 lipca 1949 r. miał miejsce „Cud lubelski” – wierni zgromadzeni w świątyni widzieli łzy spływające z oczu Maryi na kopii obrazu MB Częstochowskiej. To wydarzenie ściągnęło do Lublina pątników z całej Polski, wywołało też represyjną reakcję peerelowskich władz – relacje świadków.

9 czerwca 1987 r. katedrę nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie trzeciej pielgrzymki do Polski. Koronacja cudownego obrazu MB Katedralnej nastąpiła 26 czerwca 1988 r. na Majdanku, na zakończenie II Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego.

W 1992 r. w wyniku reorganizacji struktury administracyjnej Kościoła w Polsce, kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty stał się archikatedrą.

Od roku 1997 proboszczem Archikatedry Lubelskiej jest ks. Adam Lewandowski. W 1998 r. podjęto szeroko zakrojone prace renowacyjne.

Realizacja Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii

W maju 2006 r. odbyła się sesja nt. analizy parafii. 1 czerwca 2006 r. został powołany Parafialny Zespół Koordynacyjny. W skład zespołu weszli obok duszpasterzy przedstawiciele poszczególnych rejonów parafii oraz Zespół redakcyjny Listu.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9430