Menu

Wyszukiwanie

Cel roku duszpasterskiego 2017/2018


Każda rodzina pragnie mieć własny egzemplarz Pisma św. i umiejętność posługiwania sie nim. Pragnie uświadomić sobie, że jest to Słowo Boga skierowane do każdego człowieka.


Wydarzenia ewangelizujące

Hasło roku: Mów Panie - ja słucham

1 X 2017. Uroczysta intronizacja Pisma św. we wszystkich kościołach

Gest: Wręczenie egz. Pisma św. rodzinom nie posiadającym go. Zwrócenie uwagi jak ważną role pełni Pismo św. w życiu Kościoła i rodziny.

1 lub 8 X 2017. Intronizacja Pisma św. w domach i rodzinach

Gest: Uczenie szacunku do Pisma św. wystawionego w domu rodiznnym na centralnym miejscu.

23-28 X 2017, 15, 20-25 XI 2017, 19-25 II 2018, 23-28 IV 2018. Spotkania nad Pismem św. w grupach lokalnych

Gest: Doświadczenie wspólnego czytania Pisma św. i reflekscja nad tym, co Bóg mówi do nas.

15-19 XII 2017. Rekolekcje adwentowe. Zaproszenie do wspólnego czytania Pisma św. w rodzinach chociaż raz w miesiącu, a najlepiej raz w tygodniu

15-21 III 2018. Rekolekcje wielkopostne. Zaproszenie do wspólnego czytania Pisma św. w rodzinach

Gest: Zjednoczenierodziny wokół Pisma św. i podkreslenie wartości rodzica.

Termin do ustalenia. Dziękczynienie w 100-lecie Niepodległości Ojczyzny.

Gest: Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Abpa Maraka Jędraszewskiego z udziałem władz państwowych i samorządowych, organizacji niepodległościowych. Wydarzenie poprzedzi sympozjum historyczne i spotkania z młodzieżą. Comiesięczna Msza św. za Ojczyznę w druga niedzielę miesiąca.

W ciągu roku. Małymi krokami uczenie, że Słowo Boże jest skierowane do każdego człowieka i w każdej chwili życia.

Gest: Katecheza szkolna wzbogacona tekstami Pisma św. a w szczególny spoób przygotowanie do bierzmowania.

W ciągu roku. Ukazywanie bogactwa wartości zawartych w Piśmie św.

Gest: Lepszy dobór czytań w organizowanych Mszach św. przygotowujących do sakramentów i nabożeństwach.

Parafia w Internecie

Historia powstania parafii


Początki morawickiej parafii i pierwszego kościoła parafialnego sięgają XII w. Świadczyć o tym może obranie za patrona kościoła św. Bartłomieja Apostoła którego kult był szczególnie rozpowszechniony na ziemiach polskich na przełomie XI i XII w. Pierwsze wzmianki o parafii Morawica pochodzą z połowy XIII w., wówczas plebanem w Morawicy był Świętek / 1247-1253 /. Jego nazwisko pojawiło się w źródłach historycznych pochodzących z 1253 r. pt.: Cuda św. Stanisława - Żywot większy autorstwa Wincentego z Kielczy. Opowiadają one jak rycerz Andrzej z Morawicy, przekonany o świętości biskupa Stanisława ze Szczepanowa, cudem uniknął śmierci w płomieniach dlatego, że wezwał na pomoc świętego. Wśród osób, które doświadczyły cudów zdziałanych przez świętego Stanisława miał być także wymieniony Świętek - pleban w Morawicy.

Gdy pierwszy, drewniany kościół, wybudowany przed 1200 rokiem chylił się ku upadkowi, w 1408 roku została wystawiona na jego miejscu nowa, murowana świątynia. Kronikarz Jan Długosz w XV wieku opisując parafię wspomina, że kościół był ex albo lapide murata (zbudowany z białego kamienia) i było równocześnie przy nim dwóch plebanów. Przy czym jeden z nich był najpewniej kapelanem zamkowym. Czytaj cały...

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

Od 2003 r. proboszczem parafii jest ks. Władysław Palmowski

Miejscowości należące do parafii to: Aleksandrowice, Baczyn, Brzoskwinia, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Kleszczów, Morawica. Kaplice na terenie parafii: w Brzoskwini pw. Imienia Maryi, w Kleszczowie pw. MB Nieustającej Pomocy.


Program duszpasterski

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji od 2003.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9216