Menu

Wyszukiwanie

Powstanie BGP

9 IV 2015 r. W Postawach podczas spotkania Białoruskiej Grupy Promotorów, dokonane zostały wybory nowej dyrekcji.

Dyrekcja BGP

ks. Andrzej Boczar - Dyrektor

.... - Wiecedyrektor

... - Wicedyrektor odpowiedzialna za relacje zewnętrzne

Zasady pracy BGP

Trzy konwiwencje:

  • programowanie na wiosnę,
  • latem pielgrzymka parafii,
  • w okolicach listopada konwiwencja formacyjna

Początki

Formacja Grupy Promotorów rozpoczęła się czerwcu 2007 r. W dniach 18-20 czerwca odbyła się w Postawach sesja Kościół - świat dla księży z diecezji Witebskiej. Wzięło w niej udział 7 księży z parafii: Postawy, Łyntupy, Kamaje, Łuczaj, Widze i Duniłowicze – na zakończenie rekolekcji przedstawicielem nowo zawiązującej się grupy – aby koordynować spotkania i pracę – został wybrany ks. Andrzej Woźniak SCJ z Postaw. 7 X 2011. W Głębokim podczas spotkania kapłanów podejmujacych realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji została wybrana Dyrekcja Białoruskiej Grupy Promotorów w jej skład weszli: ks. Andrzej Woźniak SCJ - Dyrektor, ks. Mieczysław Janczyszn - Wiecedyrektor, Raisa Kojra - Wicedyrektor odpowiedzialna za relacje zewnętrzne, powołany został sekretariat BGP.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6372