Menu

Wyszukiwanie

„Zapiski duchowe” to opracowanie przygotowane przez Grupę Promotorów zawierające zapiski, uwagi, notatki pozostawione przez założyciela Ruchu, o. Riccardo Lombardiego SJ. Zamieszczamy wybrane rozdziały z „Zapisków” oraz wstęp – „Prezentację” przygotowaną przez Grupę Promotorów i „Klucz do lektury” napisany przez ówczesnego dyrektora GP ks. Gino Moro.

W marcu 2008 r. z racji obchodów 100-lecia urodzin o. Riccardo ukazało się polskie wydanie Zapisków, tłumaczenie przygotował ks. Mirosław Grendus, wydawcą jest Polska Grupa Promotorów.  Książkę można nabyć w parafiach realizujących projekt NOP.


PREZENTACJA

10 lutego 1952 Pius XII w radiowym przesłaniu zwrócił się do Diecezji Rzymskiej, z wysokości piotrowego tronu przekazując Kościołowi swój niepokój o losy ludzkości tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Wzywał wszystkich wiernych swojej Diecezji, żeby głębokim życiem duchowym dali odpowiedź na aktualną zapaść cywilizacyjną, otwierając przed ludzkością epokę nowej żywotności. Papież postanowił zostać heroldem “Lepszego Świata, upragnionego przez Boga”. Przy tym precyzyjne wskazywał kryteria i bardzo konkretne kierunki realizacji tego, czego sam stał się zaangażowanym orędownikiem. Swoim kościelnym autorytetem wszystkim wskazał tę propozycję, na której mu tak zależało. Pośrednio zwracał się też do innych o lepsze sprecyzowanie tego dużego wydarzenia duchowego. Oczywiste jest tu odniesienie do osoby i przesłania ojca Riccardo Lombardiego SJ (1908-1979), który wówczas już od kilkunastu lat przemierzał Włochy i inne kraje, ciesząc się zaskakującym zainteresowaniem. Kontakty Papieża z tym Jezuitą były coraz częstsze i głębsze. Dlatego Proklamacja słusznie uznawana jest za oficjalne narodziny Ruchu dla Lepszego Świata, będąc wyrazem wsparcia ze strony autorytetu papieskiego dla osoby, przesłania i Grupy – od samego początku międzynarodowej – którą zgromadził przy sobie o. Lombardi. Początkowo Grupa ta, zgodnie z papieską sugestią, poświęciła się kaznodziejstwu, które wówczas było najskuteczniejszą formą “animacji wspólnotowej”, do której powołanie odczuwał o. Lombardi, dążąc do reformy Kościoła w miłości i służąc promocji Lepszego Świata.

Dziś, ponad 50 lat po tzw. “Proklamacji Piusa XII dla Lepszego Świata”, rozpoznajemy w “Lepszym Świecie” wielką wrażliwość moralną i duchową, zdolną do formowania coraz bardziej powszechnej zbiorowej świadomości znaczenia znaków czasu! Odnosimy to też do Grupy, która zrodziła się przy o. Lombardim. Ona nieustannie poświęca wszystkie swoje siły, żeby popchnąć Kościół w kierunku reformy w miłości, będącej jedyną adekwatną odpowiedzią Kościoła na “historyczny ruch” wzbudzony przez Ducha Świętego. Dzisiaj zatem, nasza zaledwie 50-letnia Grupa znajduje się wciąż u zarania realizacji wielkich darów, które dały początek epokowym zmianom i nowemu okresowi duchowości tak dla całej ludzkości, jak i dla tego sakramentu jedności, jakim jest Kościół.

Obchodząc 50-lecie Grupy postanowiliśmy przygotować opracowanie “Zapisków duchowych” o. Lombardiego. Pozostała po nim ogromna ilość zapisków, uwag, projektów i notek. Z punktu widzenia duchowego szczególnie ważny jest jego “Diariusz”, czyli dzienniczek duchowy, w którym miał zwyczaj regularnie notować, co leżało mu na sercu. Dotychczas wydawano jego kazania, 20 broszur “Spotkań z o Lombardim”. To opracowanie ich nie zastępuje, ale dopełnia, zwracając uwagę na frazy, które objawiają wewnętrzny żar duchowy o.  Lombardiego.

Opracowanie powstało dzięki zaangażowaniu kilku promotorów z Grupy Włoskiej, którzy wpierw wybrali zdania, które wydały się im szczególnie żywe, znaczące i pełne duchowej temperatury. Ich wysiłek zaowocował prawdziwym doświadczeniem duchowym, pozwalającym odkryć nieznane oblicze o. Lombardiego. Następnie Dyrekcja Generalna przejrzała i uzupełniła przygotowany materiał, starając się o nadanie zapiskom określonego wewnętrznego wyrazu przez uporządkowanie według następującej tematyki:

1. Całkowicie porwany przez Boga

2. Zakochany w Jezusie historii

3. Spragniony powszechnego zbawienia

4. Zaangażowany w reformę Kościoła

5. Początki grupy z nową oryginalną funkcją w Kościele

6. Wciąż wyczerpany i zawsze w działaniu

7. W służbie Lepszego Świata.

 

Przygotowanie tego opracowania było dla nas bogatym doświadczeniem duchowym. Przekazujemy je z radością w nadziei, że stanie się takim również dla wszystkich czytelników tych myśli. Życzymy, żeby każdy uczynił je przedmiotem osobistych i wspólnotowych przemyśleń, modlitwy i medytacji, refleksji i dialogu, a także odpowiednich form animacji podczas spotkań Grupy.

 

Dyrekcja Generalna


Klucz do lektury. Zapiski duchowe - plik pdf

Powrót

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6461