Menu

Wyszukiwanie

Pierwszy numer pisma

„Lepszy Świat” – nr 1/1995 - 14/2000


W 1995 r. ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjnego pod nazwą „Lepszy Świat”. Jego redakcją zajęła się Grupa Północna pod kierunkiem ks. Władysława Palmowskiego z Rozłazina.

 

Pismo miało służyć promotorom i parafiom zaangażowanym w dzieło odnowy. Jego celem jest służba temu dobru, które rodzi się w poszczególnych parafiach. Wydobywanie go spod korca, a stawianie na świeczniku. Ono ma świecić wszystkim – pisał w artykule wstępnym ks. Mieczysław Nowak, ówczesny dyrektor PGP – Ale, żeby właściwie działać, trzeba posiąść dobrą formację ludzką i chrześcijańską. Jasno rozumieć te sygnały, które Bóg do nas śle przez tak zwane „znaki czasu”. Szukać nieustannie coraz lepszych metod działania. I temu także ma służyć to pisemko. Również zespół redakcyjny skierował do czytelników pisma słowo wstępne: Chcemy przekazywać informacje o Ruchu dla Lepszego Świata i wdrażaniu jego idei w życie codzienne parafii.

 

Z wizytą u Biskupa

Po ukazaniu się pierwszego numeru pisma, przedstawiciele redakcji udali się do Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi z prośbą o błogosławieństwo dla podjętego dzieła. Ks. Biskup skierował do redakcji list następującej treści:

 

Moi drodzy diecezjanie w Rozłazinie!

Z radością spełniając prośbę zespołu redakcyjnego „Lepszy Świat”, przekazuję wam tą drogą serdeczne w Panu pozdrowienie. Cieszę się, że Parafia Św. Wojciecha, pod przewodnictwem swego duszpasterza, ks. Władysława Palmowskiego, podjęła ambitny program budowania nowej, więc także lepszej struktury życia parafialnego, a tą drogą także oddziaływania na nowe oblicze świata. Jest się nad czym pochylić i nad czym popracować! Świat jest przecież umiłowany przez Boga, wszak do świata posłał On swego Syna jako dar odkupienia. Zbliżamy się właśnie do wielkiego Jubileuszu Zbawiciela – do dwutysięcznej rocznicy Jego przyjścia na świat. Każda zmiana daty, czasu, pory roku – budzi wiele refleksji, a cóż dopiero zmiana wieku i tysiąclecia! Szczerze uradowani patrzymy na tę wielką przestrzeń czasu, za jaką będziemy Bogu dziękować. To już od tylu lat świat cieszy się darem Odkupiciela! Jakiś niewielki ułamek czasu wypełnia w tym wielkim Jubileuszu także nasz udział w dziele ewangelizacji. Niech nasza praca dla Ewangelii będzie wielka i wielkoduszna także w nowym stuleciu i tysiącleciu. Niech drogę ku odważnemu świadectwu ukazuje nam wszystkim św. Wojciech, nasz Patron, wielki apostoł naszych ziem!

Księdzu Proboszczowie i całej Parafii serdecznie błogosławię.

 

Pelplin, 13 stycznia 1996

Jan Bernard Szlaga

Biskup Pelpiński

 

Skład zespołu redakcyjnego: Mariola Naczk – red. naczelny, Fryderyka Andruszczyszyn, Maria Mielewczyk, Jan Dziadyk, Maria Nowak, ks. Władysław Palmowski – asystent kościelny.

 

Zawartość pisma

 

„Lepszy Świat” ukazywał się jako kwartalnik i rozprowadzany był podczas konwiwencji PGP. Redakcja z Rozłazina wydała 14 numerów pisma od roku 1995 do roku 2000. W pierwszym numerze znalazły się informacje o historii Ruchu, projekcie Nowy Obraz Parafii oraz informacje z Wieczernika. Stałe rubryki pisma stanowiły: aktualności z wydarzeń pomiędzy konwiwencjami, „Nasze świadectwa”, „Prezentacja parafii”, „Terminarz pracy Ruchu”, „Nowości wydawnicze Ruchu”, „Kącik humoru” i „Krzyżówka”. W kolejnych numerach znalazły się informacje o założycielu Ruchu dla Lepszego Świata o. R. Lombardim, o celach i zadaniach Grupy Promotorów, o Parafialnym Ruchu Młodych, Parafialnym Ruchu Rodzin, przygotowaniach do obchodów Roku Wielkiego Jubileuszu, zapowiedzi ogólnopolskich pielgrzymek parafii oraz relacje i świadectwa popielgrzymkowe.

Ostatni numer pisma

„Lepszy Świat” – nr 1(15)/2002 - 10(24)/2004


W kwietniu 2002 roku pismo PGP zostało wznowione, tym razem redakcji podjęła się grupa lubelska pod kierunkiem ks. Adama Lewandowskiego, proboszcza Archikatedry Lubelskiej. Pismo zaczęło ukazywać się pod tym samym tytułem, ale już w nowej szacie graficznej.

Pierwszy numer ukazał się w czasie szczególnym dla Ruchu: zostały wybrane nowe władze, dotychczasowy dyrektor PGP ks. Mieczysław Nowak (po dwudziestu latach kierowania Ruchem zrezygnował z kandydowania do Dyrekcji), kierowniczą funkcję powierzono ks. Marianowi Wronie z Szówska. W artykule wstępnym wznowionego pisma ks. Dyrektor deklarował: będziemy łączyć już osiągnięte doświadczenia Ruchu w Polsce z próbą szukania odpowiedzi na wyzwania jakie stają przed Kościołem w okresie przemian. Chcemy czytać znaki czasu, by usłyszeć wezwania Chrystusa do przemiany świata. Chcemy też sporo miejsca poświęcić odnowie parafii, formacji posłańców i wszystkich zaangażowanych w realizację projektu NOP.

Pismo ukazało się w czasie szczególnym dla Ruchu w świecie, ponieważ obchodzono 50. rocznicę jego powstania. W pierwszym numerze zamieszczono list Jana Pawła II do ks. Gino Moro, Dyrektora Generalnego Ruchu. Papież pisał: Życzę z całego serca, aby ta szczęśliwa jubileuszowa rocznica pomagała Wam, drodzy Bracia i Siostry, w odkrywaniu na nowo duchowego dziedzictwa Ojca Lombardiego, jako źródło entuzjazmu i apostolskiej skuteczności. […] Postępujcie dalej w tym dziele, w pokornej i stałej współpracy z Pasterzami Kościoła, pozostając ciągle uważni na rozeznawanie „znaków” czasu.  (Watykan, 10.02.2002). W piśmie zamieszczone zostały również listy Dyrektora Generalnego do ustępującego z funkcji ks. Mieczysława Nowaka i do podejmującego odpowiedzialność za Ruch w Polsce ks. Mariana Wrony.

Skład zespołu redakcyjnego: Jolanta Andrzejuk, Maria Dziwiszewska, ks. Adam Lewandowski, ks. Stanisław Zając, ks. Marian Wrona, ks. Władysław Gil, ks. Mirosław Gerndus.

Zawartość pisma

W latach 2002-2004 ukazało się osiem numerów pisma „Lepszy Świat” (w jego numeracji pojawił się błąd, stąd ostatni egz. znakowany jest jako 10). Podobnie jak jego poprzednia wersja, pismo ukazywało się kwartalnie i rozprowadzane było podczas konwiwencji, a następnie w  poszczególnych parafiach. Stałe miejsce zajmowały w nim: strona z refleksją Dyrektora PGP, informacje od Dyrekcji Generalnej „Z Rzymu” – redagowane przez ks. Mirosława, relacje z konwiencji, „Znaki czasu” – analiza konkretnej sytuacji w Kościele i świecie, „Świadectwa”, cykl „Ojciec Lombardi” – przygotowywany przez p. Marię, a także „Nasze lektury”. Szczególne miejsce w piśmie zajmowała wkładka „List do Posłanych”, przygotowywana przez ZANOP. Wkładka zawierała świadectwa, a także materiały formacyjne dla posłańców – redagowane przez ks. Stanisława. Zamieszczano w niej także informacje o rekolekcjach, pielgrzymkach itp.

Osobny, nr 2(16)/2003 poświęcony został Parafialnemu Ruchowi Młodych. Na szczególną uwagę zasługuje nr 9(23)/2003 – jest to numer jubileuszowy, związany z obchodami 50. rocznicy Ruchu dla Lepszego Świata oraz z 25-letnią historią Ruchu w Polsce.

Pismo profesjonalnie składane i drukowane w oficynie wydawniczej przeżywało kryzys finansowy, w związku z tym zdecydowano o zaprzestaniu jego wydawania. Miejsce „Lepszego Świata” zajął wydawany w formie broszurowej „Mini Biuletyn”.

Projekt strony internetowej Ruchu

Strona internetowa – wrzesień 2006


Lukę informacjyjną próbowano wypełnić na różne sposoby. Już na konwiwencji w Gródku w kwietniu 2004 r. (poświęconej obecności PGP w mediach) ks. Mirosław Grendus zaprezentował wstępny projekt strony internetowej Ruchu.

Uznano, że w obecnej dobie powszechnego dostępu do Internetu, konieczne jest przygotowanie strony Ruchu. We wrześniu 2006 r. strona zafunkcjonowała w sieci przekazując bieżące informacje z pracy PGP, w międzyczasie rozbudowywano jej zawartość. Administrowania strony podjęła się parafia św. Barbary w Łęcznej.

Skład redakcji strony: s. Halina Herda fmm, ks. proboszcz Andrzej Lupa, Marzena Olędzka.

Pierwszy numer biuletynu

"Co nowego? Mini Biuletyn"


W lutym 2006 r. ukazał się pierwszy numer "Co nowego? Mini Biuletyn – nowości z konwiwencji Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata". Opracowania biuletynu podjęła się Maria Dziwiszewska.

Mini Biuletyn zawiera szczegółowy zapis przebiegu konwiwencji. Kolejne numery przygotowywane są po spotkaniu, a  do poszczególnych Promotorów roprowadzane są drogą pocztową i elektroniczną.

Redakcja: Maria Dziwiszewska

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6191