Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018


Lud Boży parafii św. Benedykta, Cyryla i Metodego w roku 2017/2018 zostaje uwrażliwiony na wartość poznawania i odkrywania Tajemnicy Jezusa Chrystusa przez regularne wydarzenia.


Wydarzenia ewangelizujące

10 X 2017. Błogosławieństwo dzieci jednorocznych

Hasło: Dziecko radosnym darem Ducha Świętego

Gest: Z okazji tego wydarzenia zachęcamy rodziców dzieci jednorocznych, aby obydwoje uczestniczyli w radosnym wydarzeniu dla całej rodziny.

5 X 2017. III Rocznica Konsekracji Kościoła

Hasło: Ten Kościół powstał z pobożności ludzi

Gest: Z okazji tego wydarzenia wszyscy parafialnie zostaną zaproszeni na Dziękczynne nabożeństwo, aby dziękować za to, co z pobożności udało się im zbudować z Bożą pomocą.

4 XI 2017. Nabożeństwo żałobne z procesja na cmentarz

Hasło: Wdzięczni za zrozumienie Tajemnicy Życia Wiecznego

Gest: Gest otrzymania lampionu, który złożymy na grobie, będzie połączony z modlitwą dziękczynną za dobro, które przeżyło tych zmarłych.

31 XII 2017. Z Bogiem w Nowy Rok

Hasło: Z odwagą Ducha Świętego w Nowy Rok

Gest: Podczas mszy Świętej o północy stworzyć okazję do wyrażenia aktu strzelistego dla obecnych w Kościele.

13 I 2018. Spotkanie Opłatkowe Posłańców i Grup Sąsiedzkich

Hasło: Umiejętność uszanowania tradycji Opłatka

Gest: Podzielenie się opłatkiem

15 III 2018. Droga Krzyżowa ulicami parafii

Hasło: W krzyżu miłości nauka i mądrość

Gest: Udział w Drodze Krzyżowej z rozważaniami o mądrości płynącej z doświadczenia Krzyża.

19 V 2018. Nabożeństwo Światła

Hasło: Nie Bój się, Bóg sam wystarczy

Gest: Podczas nabożeństwa zrobić gest Bojaźni Bożej i szacunku jaki wynika z darów poszczególnych sakramentów: Chrzest - pokropienie, Bierzmowanie - pieśń do Ducha Świętego, Komunia - akt strzelisty, Pokuta - akt żalu, Małżeństwo - błogosławieństwo małżonków, Namaszczenie chorych - pomodlić się za chorego, Kapłaństwo - modlitwa za kapłanów.

8-9 VI 2018. Pielgrzymka do Sanktuarium Świętych Patronów Europy Św. Cyryla i Św. Metodego w Velehradzie

Hasło: Damy radę

Gest: Podczas pielgrzymki w ramach nabożeństwa część modlitw parafian zostanie odczytana, a wszystkie złożone na ołtarzu.

Kościół parafialny

Parafia w Internecie

Pod wezwaniem patronów Europy


Przemyśl, stary gród polski, leży na dwóch brzegach Sanu największej rzeki Podkarpacia wpadającej do Wisły niedaleko Sandomierza. Lewobrzeżna cześć Przemyśla to Zasanie, zaś prawobrzeżna to centrum miasta z rynkiem katedrą i wzgórzem zamkowym, na którym jest malowniczo położony gotycki zamek. Na Zasaniu rozwija się nowe osiedle wysunięte na północ – Kazanów.

Zatroskany o losy ludzi i ich potrzeby religijne ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Tokarczuk, utworzył w 1982 roku Parafię Kazanów pod wezwaniem świętych Benedykta, Cyryla i Metodego, wydzielając ją z Parafii św. Józefa. Tymczasowa kaplica murowana poświęcona została 31 maja 1982 r. Pierwszym proboszczem został ks. Aleksander Radoń. Pracę duszpasterską połączoną z organizowaniem budowy nowej świątyni prowadził ks. Radoń do Października 1998 roku. 24 XII 1998 r., nowym proboszczem z nominacji ks. Abp Józefa Michalika został ks. Aleksander Burdzy. Wkrótce został powołany Społeczny Komitet Budowy Nowego Kościoła. Projekt nowej świątyni wykonał architekt Roman Orlewski z Rzeszowa. Plac pod nową świątynię, poświecił 29 VI 2000 roku ks. bp Łukasz Taborski, wkrótce rozpoczęto pierwsze prace ziemne. 18 VII 2000 roku zaczęto zalewać pierwsze stopy, których jest 33. Równocześnie postępowały prace przy budowie nowego domu parafialnego. Uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego poświeconego przez Ojca Świętego pod nową świątynię w Przemyślu - Kazanowie dokonał J.E. ks. Abp Józef Michalik w dniu 6 maja 2001 roku.

Po raz pierwszy w Święta Bożego Narodzenia 2007 roku, została odprawiana Msza Święta – Pasterka z bardzo licznym udziałem wiernych. 

Proboszcz parafii

ks. kan. Aleksander Burdzy


Program duszpasterski

W roku 1989 parafia podjęła realizację projektu duszpasterskiego Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
19009