Menu

Wyszukiwanie

 

PROMOCJA APOSTOLSKA

Cel roku:

Do końca 2018 roku PGP w jedności z Grupą światową, w odpowiedzi na znaki czasu, podejmuje różnorodne doświadczenia dialogu, przez swoje inicjatywy apostolskie.

 

SEKCJA I. Promocja duchowości wspólnotowej (poza Grupą)

1. Sesja o parafii

Lublin par. św. Antoniego, 25-27 lutego 2018

Odpowiedzialny: ks. S. Zając, ks. M. Urban

2. Sesja o Parafialnym Projekcie Odnowy i Ewangelizacji

Lublin par. św. Antoniego, 9-11 marca 2018

Odpowiedzialny: ks. S. Zając, ks. M. Urban

3. Sesja "Kontemplacja Boga w świecie"

Łeba, 14-26 maja 2018

Odpowiedzialny: ks. M. Nowak i grupa warszawska

4. Rekolekcje dla księży "O dialogu duszpasterskim"

Nałęczów, 24-27 wrzesień 2018

Odpowiedzialny: ks. S. Zając

5. Rekolekcje dla księży "O dialogu duszpasterskim"

Olsztyn k. Częstochowy, 12-15 listopada 2018

Odpowiedzialny: ks. S. Zając, ks. M. Szumilas

 

SEKCJA II.  Zespół Animacji PPOE

Poziom uwrażliwiania projektu (nowe parafie)

1. Sesja Kościół - świat

Lublin par. św. Antoniego, 6-8 maja 2018

Sośno, 17-19 września 2017

Odpowiedzialny: ks. S. Zając, ks. M. Urban

2. Sesja o komunikacji

Lubsza, 16-18 luty 2018

Malbork, 10-12 maja 2018

Odpowiedzialny: ks. S. Zając

3. Sesja Wprowadzenie do PPOE

Baćkowice, 23-25 luty, 4-6 września 2018

Odpowiedzialny: ks. S. Zając

Poziom pogłębienia motywacji (duchowość komunii)

1. Formacja współpracowników

Dys - październik 2018, Hrubieszów 11-12 luty 2018, listopad 2018, Kalisz 2-4 października 2018, Kazimierzówka - (data), Krosno - październik 2017, Lublin – listopad 2018, Łęczna 2 tury – październik/listopad 2018, Malbork – październik/Listopad 2018, Morawica - data, Ostrowiec Świętokrzyski-Szewna – kwiecień 2018, Przemyśl- data, Szówsko – czerwiec 2018

Odpowiedzialny: Promotorzy w parafiach

2. Międzyparafialna sesja dla współpracowników duszpasterskich

Malbork-Elbląg, 7/8 marca 2017

Odpowiedzialny: ks. J. Miciński

Poziom realizacji i towarzyszenia projektom (metodologia)

1. Programowanie parafialne

REJON LUBELSKO-SANDOMIERSKI

Denków i Szewna, VI 2018

Dys, V 2018

Odpowiedzialny: ks. A. Lupa

Kazimierzówka, V 2018

Hrubieszów, VI 2018

Odpowiedzialny: ks. S. Zając

Lublin, VII 2018

Odpowiedzialny: ks. A. Lewandowski

Łęczna, VI 2018

Odpowiedzialny: ks. A. Lupa

Jawidz-Rokitno, VI 2018Odpowiedzialny: ks. A. Lupa

REJON PÓŁNOCNY

Kalisz, VI 2018, czerwiec 2017

Malbork (par. MBNP), V 2018, (par. Miłosierdzia Bożego), V 2018, Elbląg (par. św. Józefa), V 2018

Malbork (św. Urszula) V 2018, Elbląg (MBKP) VI 2018

Odpowiedzialny: ks. M. Grendus, ks. S. Zając

REJON ZACHODNI

Mąkoszyce, V 2018

Szydłowice, V 2018

Lubsza, V 2018

Częstochowa, IX 2018

Odpowiedzialny: ks. S. Zając

REJON PRZEMYSKI

Przemyśl, Szówsko, VI 2018

Krosno, VI 2018

Odpowiedzialny: ks. M. Grendus

 

SEKCJA III. Doroczna pielgrzymka Ruchu dla Lepszego Świata

Hasło: Napełnieni Duchem Świętym, budujemy wspólnotę parafialną

Elbląg par. MBKP, 18-19 sierpnia 2018

i przygotowanie do pielgrzymki w Dysie, sierpień 2019

Odpowiedzialny: O. Piotr Wiśniewski CSsR

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8936