Menu

Wyszukiwanie

 

POZIOM RELACJI ZEWNĘTRZNYCH

Cel roku:

Do końca 2018 roku PGP w swoich relacjach zewnętrznych w odpowiedzi na znaki czasu, zaangażowała się w tworzenie różnorodnych doświadczeń dialogu przez podjęcie relacji z rozpoznanymi środowiskami i instytucjami. 

 

SEKCJA I. Relacje ze strukturami kościelnymi 

Zadania

1. Spotkania z biskupami miejsc, w których rozpoczyna się realizację projektu PPOE.

2.  Spotkanie z biskupem elbląskim.

3.  Zainteresowanie innych stowarzyszeń dziedzictwem duchowości komunii.

4. Życzenia świąteczne.

5. Udział w spotkaniach proponowanych przez RRK.

 

SEKCJA II. Relacje z osobami i organizacjami społecznymi

1. Środowiska samorządowe.

2. Środowiska zawodowe.

3. Rok 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, Rok Świętego Stanisława Kostki, Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

 

SEKCJA III. Relacje z osobami innych obrządków i wyznań

1.  Uwrażliwianie na relacje ekumeniczne.

 

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6267