Menu

Wyszukiwanie

 

SŁUŻBY WEWNĘTRZNE

Cel roku:

Do końca 2018 roku PGP w ramach swoich służb wewnętrznych w odpowiedzi na znaki czasu, zaangażowała się w tworzenie różnorodnych doświadczeń dialogu przez określenie konkretnych zadań dla skuteczniejszej realizacji zamierzeń całej Grupy i tworzenia odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego.

 

SEKCJA I. Sekretariat

Odpowiedzialni: ks. A. Lupa, s. E. Łutnik fmm, M. Olędzka

Zadania

1. Druk i dystrybucja materiałów wewnętrznych 

Druk materiałów na bieżące spotkania – sekretariat

2. Strona internetowa Grupy

Aktualizacja wiadomości - M. Olędzka

Prezentacja parafii w Ruchu (kontynuacja) - M. Olędzka

Pojęcie "Poszukiwanie tego, co łączy" występujące w dokumentach GP i przykłady jego realizowania przez PGP - s. E. Łutnik

3. Organizacja konwiwencji

Dyrekcja i osoby z Rejonu prowadzące poszczególne konwiwencje

4. Obsługa konwiwencji  

Zakupy, kawa i herbata – M. Foryś

Zbieranie funduszy na opłatę za pobyt – sekretariat

Lista obecności i materiały – sekretariat

5. Komunikacja wewnątrz Grupy

Życzenia imieninowe dla członków i kandydatów GP – A. Smoła

Zaproszenia na spotkania i konwiwencje – Dyrektor i sekretariat

6. Oficjalna korespondencja

Życzenia świąteczne – sekretariat

Inne oficjalne pisma – Dyrektor i sekretariat

7. Archiwum

Biblioteka materiałów i bank adresów, karty osobowe uczestnikówsekretariat

 

SEKCJA II. Tłumaczenia

"Spotkania z o. Lombardim" - rewizja tłumaczeniea - D. Janikowska-Lavaroni

"11 Konferencji o. Lombardiego" - rewizja tłumaczeniea - M. Grendus

 

SEKCJA III. Publikacje

Mini Biuletyn - echo konwiwencji - M. Dziwiszewska, A. Smoła

Folder informacyjny - okolicznościowy - M. Olędzka, s. E. Łutnik

 

SEKCJA IV. Biuro ekonomiczne

Odpowiedzialny: ks. A. Lupa

1. Zbieranie funduszy na działalność GP

2. Zasady finansowania PGP:

a) Od parafii – Każda parafia realizująca PPOiE, składa ofiarę roczną w wysokości 30 gr. od dominicantes

b) Od członków PGP – składka roczna 100 zł (kandydaci według możliwości)

c) Darowizny – Członkowie PGP szukają sponsorów i przekazują im numer konta bankowego

3. Kwartalne i roczne sprawozdanie finansowe.

 

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6605