Menu

Wyszukiwanie

HISTORIA POWSTANIA POLSKIEJ GRUPY PROMOTORÓW

RUCHU DLA LEPSZEGO ŚWIATA

 

Ważne daty:

 

1971 – Pierwsi kapłani i siostry zakonne z Polski uczestniczyli w kursie prowadzonym w Centrali MMM w Rocca di Papa w Rzymie. Wśród nich była S. Maria Stecka RSCJ.

1978 – powstanie Polskiej grupy Promotorów w Magdalence k. Warszawy. Jej ówczesny proboszcz Ks. Mieczysław Nowak gościł w swej parafii uczestników sesji rekolekcyjnych prowadzonych przez Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata z zagranicy. Ks. Mieczysław został następnie mianowany Dyrektorem PGP. Funkcję tę pełnił przez dwadzieścia trzy lata.

1979 – Ks. Mieczysław Nowak po raz pierwszy reprezentuje grupę na Wieczerniku, w którym uczestniczył O. Lombardi, założyciel MMM.

1980 – Pierwsza prezentacja w Polsce projektu Nowy Obraz Parafii (NOP) w Zakopanem. Dokonał jej O. Francois Creach ze Zgromadzenia Ducha Świętego. W sesji uczestniczyli kapłani zaangażowani w Ruch Światło – Życie. Wśród nich obecny był Ks. Władysław Gil, długoletni promotor MMM. Po zakończonej sesji zorganizowano spotkanie O. Francois z Ks. Franciszkiem Blachnickim w domu Ruchu Światło – Życie w Zakopanem, na Pardałówce. Dwaj liderzy przedstawili „swoje” projekty duszpasterskie służące odnowie parafii. Miały one wiele wspólnych punktów.

1981 – W parafii pw. Św. Barbary w Trzebinii w archidiecezji krakowskiej, jako w pierwszej w Polsce, została przeprowadzona sesja Kościół – świat. Prowadzącymi byli Ks. Mieczysław Nowak i S. Maria Stecka. W 1983 r. przeprowadzono w tej parafii rekolekcje, po których podjęto decyzję realizacji projektu NOP.

1983 – 1988 – W tych latach miały miejsce kolejne sesje informacyjne o projekcie NOP przeprowadzone przez Promotorów z Francji, Hiszpanii i Włoch. Uczestniczyły w nich dziesiątki księży, m.in. w Oświęcimiu – Brzezince, na Bachledówce.

1988 –O. Francois podczas sesji informacyjnej NOP w Osieczanach przekonał uczestników o potrzebie powołania w Polsce krajowego Zespołu Animacji NOP.

1989 – Utworzenie Polskiego Zespołu Animacji NOP w Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas kolejnej sesji. W tym roku również parafia w Nowym Bieżanowie w Krakowie podjęła realizację projektu NOP.

1993 i dalsze lata – w proces odnowy NOP włączyły się kolejne parafie: Szówsko i Przemyśl – Kazanów; Kobierzyce, Tulce, Toruń, Rozłazino, Aleksandrów k. Warszawy, Witkowice, Łęczna oraz szereg parafii w innych diecezjach Polski.

Udział w europejskim spotkaniu Grupy Promotorów w Walencji . Polska Grupę Promotorów reprezentował ks. Władysław Gil i p. Zofia Życińska. O. Francis przekazał PGP pod opiekę grupy włoskiej, które zaowocowały wizytami s. Antonelli Apolloni i Maxa Taggi.

2000 - przyjazdy nowego Dyrektora Generalnego Ks. Gino Moro rozpoczęły nowy etap w formacji PGP. Nastąpiło otwarcie na nowe horyzonty i wyzwania.

2002 – wybór nowej Dyrekcji PGP, na czele z ks. Marianem Wroną. Od tego roku PGP wchodzi w skład nowego regionu: Europa Centralna.

2003 – Kongres Duchowości zorganizowany przez GP na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie w 50 – lecie Ruchu dla Lepszego Świata. Delegacja polska należy do najbardziej licznych. Podczas audiencji papież Jan Paweł II udziela Grupie swego błogosławieństwa.

Podczas wieczernika Ks. Mirosław Grendus zostaje wybrany do Dyrekcji Generalnej, a Ks. Stanisław Zając jest powołany na koordynatora Regionu Europa Centralna jako pierwszy członek Polskiej Grupy Promotorów na pełny etat.

2005 – Owocem misyjnych wypraw Ks. Stanisława Zająca jest parafia w Postawach na Białorusi, która rozpoczyna realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji stając się zalążkiem nowej Grupy w Regionie.

2007 – Podczas Wieczernika Ks. Mirosław Grendus zostaje wybrany na członka Dyrekcji Generalnej.

2011 - W czasie Wieczernika ks. Mirosław Grendus zostaje ponownie wybrany na człoka Dyrekcji Generalnej.

2011 - Pierwsze rozmowy z Arcybiskupem Rygii z dyrektorem PGP ks. Stanisławem Zającem na temat Diecezjalnego Programu Odnowy i Ewangelizacji owocują podjęciem programu, a w następnym roku utworzeniem Łotewskiej Grupy Promotorów oraz wdrożeniem programu w Rydze, Siguldzie i Plavinas.

 

 

 

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6408