Menu

Wyszukiwanie

WWW Ruchu dla Lepszego Świata

Movimento per un Mondo Migliore powstał z inicjatywy o. Riccardo Lombardiego SJ (1908-1979), włoskiego jezuity, który po II wojnie światowej głosił potrzebę głębokiej odnowy świata.

O. R. Lombardi był bliskim współpracownikiem papieża Piusa XII, który 10 lutego 1952 r. w specjalnym przesłaniu wezwał do wysiłku budowania Lepszego Świata, według serca Bożego. Grupa Promotorów Ruchu, zachęcona przez Piusa XII i jego następców, przeżywała okres szybkiego rozwoju w latach przygotowania Soboru, wzmacniając tzw. nurt promocji laikatu. W trakcie trwania soborowych sesji o. Lombardi spotkał się w Rzymie oraz w Centrum „Mondo Migliore” w Rocca di Papa z ok. 1200 biskupami z całego świata, proponując tworzenie lokalnych grup zaangażowanych w promowanie soborowej odnowy i nawrócenia w życiu Kościoła. Dla współpracowników o. Lombardiego ważnym momentem było rozpoczęcie w 1971 r. projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii (obecnie nosi on nazwę Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji), jako konkretnego instrumentu wprowadzania soborowych przemian w realiach wspólnoty parafialnej.

Służba Animacji Wspólnotowej

Ruch dla Lepszego Świata jest animowany przez Dyrekcję Generalną, która ma swoją siedzibę w Rzymie. W 1991 r. Stolica Apostolska oficjalnie zatwierdziła Grupę Promotorów tego Ruchu jako „prywatne stowarzyszenie wiernych”. Grupa ma charakter międzynarodowy, gdyż składa się na nią kilkadziesiąt grup lokalnych z prawie trzydziestu krajów na pięciu kontynentach. Jej duchowość i misja są skoncentrowane na ideale wspólnotowej świętości Kościoła. W 1995 r. Grupa przyjęła nazwę: Służba Animacji Wspólnotowej Ruchu dla Lepszego Świata, podkreślając swój służebny charakter wobec wspólnoty Kościoła na rzecz wprowadzania w życie postanowień Soboru Watykańskiego II.

Ksiądz Juan Bautista Cappellaro, bliski współpracownik i następca o. Lombardiego, prezentując podczas Wieczernika 2003 zarys historii rozwoju Grupy i Ruchu, podzielił ją na pięć etapów.

Historia Ruchu i Grupy Promotorów

Powrót

Materiały opracowała s. Halina Herda FMM

Historia i założyciel Ruchu dla Lepszego Świata

Powrót

Praca magisterska - s. Halina Herda FMM

Powołanie i posłannictwo GP

Powrót

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
13223