Menu

Wyszukiwanie


W Polsce:

1. Realizuje Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Siostry Orionistki

2. Uwrażliwiane jest Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi – Siostry Wspólnej Pracy


Od początku o. R. Lombardi SJ oraz jego Grupa byli mocno zaangażowani w posoborową odnowę życia zakonnego. Przedstawiona przez nich propozycja jest owocem refleksji wokół zdobytego wówczas doświadczenia. Projekt został opracowany przez międzynarodową grupę złożoną z osób pochodzących z różnych krajów i przynależących do różnych instytutów zakonnych i różnych powołań.

Przyjął on nazwę „projektu wstępnego” lub „pre-projektu” ponieważ określa wszelkie elementy potrzebne każdemu zgromadzeniu do opracowania właściwego „projektu odnowy”, służącego do kierowanie procesem wspólnego wzrostu danego zgromadzenia w zgodzie z własnym charyzmatem i z wymaganiami odnowy.

Ze wstępu do pre-projektu: Każdy instytut odpowiada za własną oryginalność (charyzmat), który czyni go różnym od innych, a także przeżył swą historię różną od innych. W końcu, każdy instytut przebył już pewną drogę odnowy na swój własny sposób, co sprawia, że nie można sprowadzić do wspólnego mianownika chwili, w której żyją różne rodziny zakonne prowadzące życie czynne, czyli apostolskie. Wydaje się nam, że nie można określić „jednego” projektu, ale powinno być ich tyle, ile jest instytutów, którym możemy ofiarować naszą posługę.

Projekt Grupy proponuje połączenie trzech perspektyw w jedną wspólną duchowość, którą Grupa świadomie nazywa „duchowością wspólnotową”, lub „duchowością komunii”.

Perspektywa syntezy: polega na określeniu wspólnych podstaw dla doktryny, duchowości i działań apostolskich, dla stylu życia i organizacji życia zakonnego – co w sumie pozwala na utworzenie odpowiedniego modelu jedności życia i misji zgromadzenia, będącego wyrazem wewnętrznej zgodności jego poszczególnych elementów..

Perspektywa dynamiki: dotyczy procesu wzrastania, czyli drogi stałej formacji, pozwalającej zgromadzeniu zakonnemu skierować dynamikę swojego dojrzewania w stronę coraz pełniejszych form jedności.

Perspektywa wspólnotowa: określa drogę duchową i ascetyczną prowadzącą zgromadzenie do coraz głębszej jedności życia i komunii z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Św. razem ze wszystkimi, którzy otrzymali takie samo powołanie do służby powszechnemu zbawieniu wszystkich ludzi.

Projekt wyraża się w trzech częściach:

  • Pierwsza zwraca uwagę na rzeczywisty stan życia zakonnego w dzisiejszym świecie, będący owocem jego relacji z przeszłością.
  • Część druga przedstawia soborowe nauczanie na temat życia zakonnego przełożone w linie modelu, bezpośrednio wynikające ze wskazań Vaticanum II.
  • A część trzecia przedstawia strategie, za pomocą których Grupa proponuje ten pre-projekt zainteresowanym zgromadzeniom zakonnym.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6122