Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018


Do końca czerwca 2017r. w ramach ósmego roku odnowy wspólnoty parafialnej św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, wszyscy jej mieszkańcy zostali uwrażliwieni na doświadczenie braterstwa w sąsiedztwie na drodze odnowy parafii przez wydarzenia ewangelizacyjne i przygotownie parafii do przeżycia Tygodnia Braterstwa.


Wydarzenia ewangelizujące

7 X 2017. Rózaniec - 100-lecie objawień fatimskich

Hasło: Razem jak paciorki różańca

Gest ewangelizacyjny: Wszyscy mieszkańcy są zaproszeni do wspólnej modlitwy dziesiątkiem różańca podczas Różańca Sąsiedzkiego. Podczas modlitwy każdy może odczytać swoją intencję i włączyć ją do wspólnej modlitwy.

Gest w liturgiczny: Parafianie zostali zaproszeni by w niedzielę 1 października przynieść różaniec i podczas adoracji na końcu Mszy św. odmówić wspólnie z sąsiadem z ławki, trzymając razem różaniec. W związku z 100. rocznica objawień fatimskich zostali zaproszeni na specjalne nabożeństwo w pierwszą sobotę października, na którym zostanie przedstawiona propozycja włączenia się wmodlitwe Róż Różańcowych.

2 XI 2017. Dzień Zaduszny

Hasło: Sąsiad bliski jak rodzina, pamiętajmy o nim pośmierci

Gest ewangelizacyjny: Wszyscy mieszkańcy są zaproszeni do zapalenia znicza na grobie kogoś z naszych sąsiadów i odmówienia modlitwy za tych sąsiadów, których Pan Bóg nam podarówał jako osoby bliskie.

Gest w liturgiczny: Zaproszenie na Mszę św. za zmarłych w ciągu ostatniego roku. Podczas liturgii zachęta do modlitwy za zmarłych sąsiadów. Rodzina zmarłych otrzyma po dwa znicze - jeden dla swojego zmarłego a drugi dla zmarłego sąsiada.

14-17 XII 2017. Rekolekcje Adwentowe

Hasło: Sąsiedzka choinka

Gest ewangelizacyjny: Wszyscy mieszkańcy są zaproszeni do przygotowania sąsiedzkich dekoracji rejonowych choinek w kościele na Boże Narodzenie. Podczas rekolekcji będą przygotowane kosze na dekoracje według rejonów.

Gest w liturgiczny: Wnoszenie dekoracji choinkowych w niedzielę na zakończenie rekolekcji adwentowych w czasie procesji z darami.

14 II 2018. Popielec

Hasło: Przebaczenie nas brata

Gest: Parafianie zostaną zaproszeni do przebaczenia sąsiedzkiego w Środę Popielcową. We wprowadzeniu do znaku posypania popiołem zostaną zachęceni do wyrażenia przebaczenia przez gest podania ręki sąsiadom w ławce ze słowami: Przebaczam. W Liście będzie umieszczona zachęta do przżycia rachunku sumienia na początku Wielkiego Postu w świetle relacji sąsiedzkich.

19 V 2018. Komunia św.

Hasło: Sąsiedztwo - Gościnność - Komunia

Gest ewangelizacyjny: Parafianie zostana zaproszeni do przygotowania sąsiedzkiej majówki w neidzielę 27 maja ze szczególnym udziałem dzieci komunijnych i rocznicowych, zakończonej ugoszczeniem dzieci komunijnych z danego rejonu.

Gest w liturgiczny: Celebracja majówek w rejonach. Msza sw. rocznicowa o godz. 12.00 w niedzielę 27 maja.

23 VI 2018. Pielgrzymka do Mątów

Temat: Sąsiedzka pomoc w pielgrzymowaniu

Gest ewangelizacyjny: W liście zapraszającym na Trzecią Piesza Pielgrzymkę Malborską do sanktuarium bł. Doroty w Mątowach Wielkich parafianom proponuje sie różne formy udziału w pielgrzymce: modlitwa w intencji pielgrzymów, produkty żywnościowe na rzecz Caritas, podwiezienie z powrotem do Malborka, podanie swoich intencji pielgrzymom, zaproszenie sąsiadów do udziału w pielgrzymce.

Gest w liturgiczny: Msza św. o godz. 12.00 w Mątowach. W tym czasie osoby, które pozostały w domach odmówią w łącznosci z pielgrzymami modlitwę Anioł Pański za sąsiadów.

Parafia w internecie

Historia powstania parafii


Budowę kościoła parafialnego rozpoczęto w 1993 roku. Zaprojektował ją gdański architekt Bazyli Domsta. Świątynia posiada kształt półkolisty z charakterystycznymi małymi okienkami. Parafia pw. bł. Urszuli Ledóchowskiej została erygowana 1 lipca 1989 roku. Pierwszym jej proboszczem został ks. Lech Wasilewski. Wybudował on tymczasową kaplicę, która jest używana do dziś. W 1993 roku do parafii nowym proboszczem zgodnie z dekretem biskupa został mianowany ks. Marek Kubecki. Podjął się zadania budowy kościoła parafialnego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej, zmieniając wcześniejszy projekt kościoła. W 2002 roku kościół, w stanie surowym, oddano do użytku na niedziele i święta.

W 2003 proboszczem parafii został ks. Józef Miciński.


Realizacja Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji

Decyzję o rozpoczęciu Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji wierni podjęli w kwietniu 2010 r. podczas sesji analizy i diagnozy duszpasterskiej.

Kontakt

Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej
ul. Wybickiego 282-200 Malbork
tel. (055) 272 31 87

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9241