Menu

Wyszukiwanie

9 IX 2018. Pielgrzymka do Tarnowca

We wrześniu parafianie Matki Bożej Królowej Polski wyruszyli w pieszą parafialną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. Hasło pielgrzymki: Z Maryją pielgrzymujemy dla innych! Wyraża troskę o wzajemne relacje, do których dochodzi się przez osobistą i wspólnotową dyspozycyjność.

Gestem wydarzenia było zmierzenie się z osobistymi przeszkodami w byciu dyspozycyjnym wobec innych oraz odpowiedzmy sobie na pytanie: Co nie pozwala mi być dyspozycyjnym? Wydarzenie zachęcało do podjęcia trudu duchowej pracy i podjęcia pomocy innym. Udział w pielgrzymce był dobrą okazją, by zwrócić się z prośbą do Maryi, by uczyła nas swojej miłości do wszystkich, i do bycia dyspozycyjnym.

Do Listu do Parafian „Pomocna dłoń” została dołączona modlitwa ofiarowania i przyjęcia pielgrzymkowej intencji przez każdego: chorzy i starsi mogli powierzyć się Matce Bożej w swoich domach, a osoby uczestniczące w pielgrzymce do Tarnowca w drodze do sanktuarium. Pielgrzymi ponieśli swoje i intencje pozostałych parafian, którzy wcześniej złożyli je w wystawionym w kościele koszyku.

List do Parafian

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018


Do końca czerwca 2018 r., w ósmym roku procesu odnowy wspólnoty parafialnej Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie-Polance, każdy ochrzczony przez regularne wydarzenia, zostanie uwrażliwiony na wartość wzajemnego zaufania do darów Ducha Świętego, umacniających braterską wspólnotę.


Wydarzenia ewangelizujące

10 IX 2017. Pielgrzymka do Tarnowca

Hasło: Maryjo, Królowo Pokoju, powierzamy się Tobie

Gest: Udział w pielgrzymce

7 X 2017. Różaniec w sąsiedztwie

Hasło: Modlimy się za zmarłych i możemy liczyć na ich modlitwę. Czy zmarli moga liczyć na naszą modlitwę?

Gest: Modlitwa za ludzi z sąsiedztwa

2 XI 2017. Procesja na cmentarz

Hasło: Wdzięczni za wiarę i za nieśmiertelność.

Gest: Przygotowanie wypominków

31 XII 2017. Jubileusze sakramentu małżeństwa - opłatek w parafii

Hasło: Dochowanie wiary w miłość, wierność i uczciwość małżeńską

Gest: W adwencie każdy ochrzczony zostanie zaproszony do przygotowania sie do Świąt Bożego Narodzenia w tym do parafialnych jublieuszy małżeńskich.

1 II 2018. Popielec

Hasło: Uznaję, że mogę być znakiem pomocy Boga

Gest: W Liście "Pomocna dłoń", w połowie stycznia, wierni zostaną zaproszeni do przezycia Wielkiego Postu. Pomoże w tym gest ewangelizacyjny na Środę Popielcową, wyrażający uznanie możliwości nawócenia własnego i drugiego człowieka przez zaufanie w skuteczność działania łaski Bożej.

23 III 2018. Parafialna Droga Krzyżowa

Hasło: Przekonajmy się jak dobry jest Krzyż

Gest: Udział w parafialnej Drodze Krzyżowej i zastanowienie się nad pytaniem: Jakie dobro łączy się dla nas z możliwością udziału w Drodze Krzyżowej?

3 V 2018. Odpust w parafii

Hasło: Maryjo, zawierzamy Ci naszą braterską wspólnotę

Gest: W dniu odpustu Rodziny Parafialnej w duchu zawierzenia za różnorodne doświadczenia życia rodiznnego w naszej wspólnocie, rodziny będą modliły się litaniią oraz podejmą Akt Zawierzenia 

7 VI 2018. Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Hasło: Obecność Chrystusa źródłem naszej nadziei

Gest: Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Każdy podchodzi do poświęconej wody.

Historia powstania parafii

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski została wydzielona z macierzystej parafii Jedlicze w 1927 roku dekretem ks. biskupa Anatola Nowaka. W jej skład wchodziły 2 gminy - Polanka i Turaszówka. Pierwszym proboszczem został mianowany dotychczasowy wikariusz w Krośnie ks. Stanisław Decowski. Zaraz po przyjściu przystąpiono do budowy obecnego kościoła. Projekt został wykonany w niepowtarzalnym stylu „gotyku nadwiślańskiego”. W obrębie dzisiejszych granic Polski są tylko dwie takie świątynie.Wybudowany został według projektu prof. Politechniki Lwowskiej Mariana Osińskiego. Konsekracja kościoła odbyła się 21.10.1928 r. Dokonał jej Ordynariusz Diecezji ks. biskup Anatol Nowak. 

Tytuł kościoła: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Kościół ze względu na architekturę jest rejestrowany jako zabytek.

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

Ks. prałat Jan Kutyna – proboszcz od 2007 r.


Program duszpasterski

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji realizowany jest w parafii od 2007 r.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12821