Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018


Mieszkańcy Parafii św. Mikołaja w Szewnie do czerwca 2018 roku odkrywali Kościół, w którym wszyscy czujemy się rodziną poprzez przeżycie wydarzeń parafialnych w siódmym roku programu odnowy i ewangelizacji.


Wydarzenia ewangelizujące

17 IX 2017. Rocznica wybudowania kościoła

Gest: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w dniu 17 września przynieśli do kościoła cegiełki otrzymane w liście, na których napiszą swój dar zatroskania o bliźniego i parafię.

Hasło: Troszcząc się o siebie wzajemnie budujemy Kościół

13 X 2017. 100-lecie objawień fatimskich

Gest: Zachęcamy wszystkich wiernych, abyśmy 13 października w steną rocznicę objawień fatimskich obiarowali modlitwę różańcową za zbawienie innych.

Hasło: Razem zadbajmy o nasze zbawienie

Styczeń. Wizyta duszpasterska

Gest: Po każdej mszy św. będzie odmawiana krótka modlitwa w intencji osób zaangażowanych w służbę w parafii.

Hasło: Wasza posługa to służba Chrystusowi

Marzec. Spowiedź wielkopostna

Gest: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby wykorzystując otrzymany wzór rachunku sumienia rozeznali czy dobrze realizują swoje powołanie

Hasło: Obudźmy nasze sumienia

Czerwiec. Boże Ciało

Gest: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby po procesji Bożego Ciała i błogosławieństwie końcowym przyjęli symboliczny kawałek chleba jako gest dzielenia się wiarą.

Hasło: Dzielmy się wiara jak chlebem

Parafia w Internecie

Historia powstania kościoła i parafii


Parafia Szewna należy do jednej z najstarszych parafii w okolicy, została erygowana przed rokiem 1326, należał do niej cały teren obecnego Ostrowca Świętokrzyskiego. Już w XV wieku wymieniano Szewną (Siewną) jako wieś należącą do klucza kunowskiego majątku biskupów krakowskich. Do XV w. istniał w Szewnie kościół drewniany, w XVII wieku został rozebrany, a z jego drzewa zbudowano szkołę. W miejsce świątyni drewnianej postawiono kościół murowany. Ten został zniszczony, podobnie jak cała wieś, podczas najazdu szwedzkiego. Obecna budowla, której fundatorem był w 1746 r. proboszcz parafii szewieńskiej ks. Sebastian Pisulewski, została wzniesiona w latach 1755-77 przez jezuickiego architekta ks. Józefa Karśnickiego. Ma budowę bazylikową w stylu późno - barokowym w nawiązaniu do świątyni jerozolimskiej (Santa Sanctorum). Cały kompleks architektoniczny stanowi zabytek wysokiej klasy w woj. świętokrzyskim. Zdobi go piękny fronton między dwoma bocznymi wieżami, kościół ma trzy nawy, za prezbiterium znajduje się ośmioboczna rotunda. Obok kościoła znajduje się plebania, organistówka i dwie wikarówki z 1788. Warto też zwrócił uwagę na niezwykłą metalową bramę, wykonaną przez ostrowieckich hutników w 1902 roku.

Obecnie do parafii należą wsie: Częstocice, Grelec, Jędrzejowice (kaplica pw. Miłosierdzia Bożego), Podszkodzie, Świrna, Szyby oraz Szewna.  Odpusty parafialne: św. Mikołaja (6 grudnia) i św. Rocha (16 sierpnia). Na terenie parafii znajduje się dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej - BDNP (Siostry Służebniczki Dębickie).

Proboszcz parafii

ks. Jan Butryn od 2003 roku

Program duszpasterski

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji realizowany jest od 2010 r.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9600