Menu

Wyszukiwanie

21 IX 2018. Towarzyszenie wzrastaniu wspólnoty

Jesienne spotkanie Polskiej Grupy Promotorów odbyło się tym razem w gościnnym Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach. Tematem wspólnotowego rozważania było: Towarzyszenie wzrastaniu wspólnoty. Konwiwencję przygotował i prowadził ks. Wiesław Oleszek.

Niezmiennie, pierwszym punktem spotkania jest „dzielenie się życiem”, to znaczy tym, co ważnego, znaczącego wydarzyło się w życiu uczestników i ich wspólnot parafialnych. Wiele osób wspominało ogólnopolską pielgrzymkę do Góry Kalwarii, wyrażając radość z tego szczególnego spotkania.

We wspólnotowym wzrastaniu uczestniczyło 27 osób: z Brzeska, Hrubieszowa, Kodrąbia, Krosna, Łęcznej, Lublina, Malborka, Przemyśla, Starokrzepic, Szówska, Szydłowic i Tarnowca.

Ogłoszenia:

1. Zaczynają się przygotowania do Wieczernika, który  odbędzie się w Rzymie w dniach 1-14 września 2019 r. 9 września  odbędzie się sympozjum poświęcone o. Riccardo Lombardiemu.

2. Kolejna konwiwencja tzw. „zimowa” odbędzie w dniach 24-27 stycznia 2019 r. w „Domu Spotkania” Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy k. Lublina.

3. Rekolekcje dla kapłanów na temat komunikacji odbędą się listopadzie 2018 r. w Częstochowie.

Galeria

20-22 IV 2018 r. Kazimierz Dolny

Konwiwencja kontynuuowała temat dialogu, zapoczątkowany podczas spotkania PGP w Gietrzwałdzie. Jej tematem był: Kryzys - dialog - powołanie do świętości.

Program konwiwencji

Galeria 1 * Galeria 2

25-28 I 2018. Program PGP na rok 2018

Czwartek. Po zakwaterowaniu i kolacji ks. Dyrektor Mirosław Grendus powitał wszystkich przybyłych, przekazał pozdrowienia od Promotorów, którzy z różnych przyczyn nie przyjechali, a także przedstawił program spotkania. Jak zwykle rozpoczęło się ono dzieleniem życiem. Następnie promotorzy przedstawili stan realizacji programu PGP na rok 2017. Po tej ocenie dzielili się jak przeżywają obecną sytuację misji Kościoła w Polsce? Podsumowali słabe i silne punkty misji Grupy oraz zagrożenia i możliwości w misji „szukania tego, co łączy”.

Piątek. Przedpołudniowe zajęcia  rozpoczął  ks. Mirosław.  Fragmenty  tekstów  wybranych do pracy w grupach to aktualne refleksje o wyzwaniach dla misji Kościoła. Cztery grupy pracowały nad różnymi tematami. Potem wspólnie wnioski zostały zapisane  na  plakatach. Grupa I przeprowadziła refleksję o podziałach wśród Polaków, grupa II debatowała o postawach młodego pokolenia, grupa III rozmawiała o misji  Polaków w Europie, grupa IV zastanawiała się nad tematem: między klerykalizmem a pentekostalizacją Kościoła. W sesji popołudniowej ks. Adam Lewandowski mówił o Osobie i Darach Ducha Świętego w misji Grupy.

Sobota. W czasie Jutrzni ks. Mirosław podsumował pracę w grupach z poprzedniego dnia. Mówił, że Duch Święty rozwija w nas dary, „trzyma” naszą wspólnotę, dzięki Niemu trwamy. Ten dzień poświęcony był programowaniu. Otwarci na Ducha Świętego i Jego dary, z wiarą przyglądając się sytuacji  Kościoła  w Polsce, rozpoczynamy pracę, mówił. Wieczorem uczestnicy konwiwencji mieli okazję spotkać się z ks. Romanem Trzcińskim, z Akademickiej Wspólnoty WODA ŻYCIA. Ciekawostką spotkania było także to, że to właśnie ks. Roman, jako wikary ks. Mieczysława Nowaka zachęcił go do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym o Ruchu dla Lepszego Świata. – Gdyby nie było ks. Romana jako wikarego w Magdalence to i mnie nie byłoby w Ruchu – stwierdził ks. Mieczysław, wieloletni dyrektor Polskiej Grupy Promotorów w Ruchu dla Lepszego Świata.

Niedziela. Na zakończenie bardzo porannej Eucharystii z homilią ks. Mieczysława Nowaka, ks. Dyrektor zaproponował trzem kandydatom na Promotorów przystąpienie do PGP: ks. Mieczysławowi Janczyszynowi z Chomiąży, ks. Wiesławowi Oleszkowi z Hrubieszowa oraz Alferdowi Poduchowi z Elbląga. Kandydaci zostaną zaprzysiężeni podczas konwiwencji wiosennej. Formację kandydacką rozpocznie Urszula Tymków z parafii w Lubszy, jej kandydaturę zgłosił ks. Stanisław Zając, pilotujący tam wprowadzenie Parafialnego Program Odnowy i Ewangelizacji.

Przyg. Alina Smoła

Galeria

13-15 X 2017. Konwiwencja PGP w Gietrzwałdzie

Uczestnicy konwiwencji przeżywając spotkanie duchowości komunii: duchowego wyciszenia, dzielenia się życiem, refleksją i modlitwą, pogłębiali doświadczenie wartości dialogu i podejmowali adekwatne zaangażowanie w własnym środowisku.

Galeria

28-30 IV 2017. Kazimierz Dolny

Pod koniec kwietnia w Kazimierzu Dolnym odbyła się konwiwencja PGP, której celem było rozeznanie przestrzeni współpracy w odpowiedzi na wezwanie „Idźcie i głoście”, poprzez pochylenie się nad przesłaniem papieża Franciszka ze ŚDM i pogłębienie motywacji do podjęcia misji w swoich środowiskach.  W czasie pobytu w Kazimierzu znalazł się również czas na zwiedzenie miasta i zapoznanie się z jego bogatą historią.

Spotkanie odbywało się w Domu Formacyjno-Rekolekcyjnym u sióstr Betanek.

Galeria

26-29 I 2017. Konwiewncja w Dąbrowicy

Polska Grupa Promotorów w ramach konwiwencji programowania pracy do roku 2018 podjęła refleksję nad świadectwem prawdy w aktualnej sytuacji pastoralnej w Polsce, które łączy Grupę w realizacji powołania i misji, wychodząc od oceny realizacji Programu 2016 i stanu Grupy.

Galeria 1 * Galeria 2

7-9 X 2016. Konwiwencja w Jarosławiu

PGP przeżywała konwiwencję jesienną, podejmując refleksję nad wyzwaniami chrzcielnego powołania wspólnoty Kościoła i misji miłosierdzia wynikającymi z rocznicy Chrztu Polski oraz z wydarzeń związanych ze ŚDM w Krakowie.

Galeria 1 * Galeria 2

8-10 IV 2016. Sesja Kościół – świat

W domu rekolekcyjnym w Nałęczowie odbyła się konwiwencja, podczas której przeprowadzona została uwspółcześniona sesja Kościół - świat.

Sesję przygotowali i poprowadzili promotorzy: Aleksandra Gała oraz ks. Adam Lewandowski.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób.

Galeria 1 * Galeria 2

28-31 I 2016. Ocena i programowanie pracy PGP oraz wybory Dyrekcji

W ośrodku rekolekcyjnym "Emaus" w Turno-Brzeźcach odbyła się konwiwencja PGP' poświęcona wspólnotowej ocenie działań podjętych przez Grupę.

Dokonano oceny Programu PGP 2015, oceny realizacji Planu 2012-2015, PGP zaplanowała pracę grupy na lata 2016-2019 oraz zaprogramowała rok 2016, uwzględniając zadania Grupy wskazane przez Wieczernik 2015. W piątek wieczorem odbyły się wybory Dyrekcji PGP.

Niezwykłym uczestnikiem konwiwencji był bratanek ks. Aleksandra Radonia – ks. Jan Radoń, który od siedmiu lat pracował na Kamczatce. PGP w sobotę wieczorem, po pracy przy programowaniu roku 2016, miała okazję wysłuchać nie tylko relacji Księdza z pracy misyjnej w tak odległym zakątku świata, ale także obejrzeć niezwykłe zdjęcia wykonane przez niego oraz jego przyjaciół. Ze względu na decyzję władz Rosji, ks. Jan nie mógł podjąć dalszej pracy na Kamczatce i przygotowywał się do posługi misyjnej w Kazachstanie. Obiecał, że prześle wieści z tego odległego ale i bliskiego, ze względu na liczną polonię, nam miejsca.

Podsumowując czas zorganizowanego w Polsce Wieczernika, PGP postanowiła wyrazić szczególne podziękowania dla najbardziej zaangażowanych promotorów tj. dla ks. Władysława Palmowskiego z Morawicy oraz Teresy Król-Słabak. Podziękowania za wieloletnią służbę w PGP skierowane zostały także do s. Haliny Herdy fmm, która we wrześniu 2015 r. została skierowana do posługii w Bośni i Hercegowinie.

Dyrekcja PGP

Dyrektor główny - ks. Mirosław Grendus

Wicedyrektor - ks. Adam Lewandowski

Wicedyrektor - ks. Andrzej Lupa

Galeria 1 * Galeria 2 * Kamczatka * Podziękowania

Wspólne spotkanie

25-27 IX 2015. Uniwersalizm Królestwa Bożego

Na konwiwencji jesiennej, którą w Morawicy prowadził ks. Adam Lewandowski, spotkało się – poza gospodarzami – około 25 osób. Miejsce i temat spotkania łączyły się z Wieczernikiem 2015, który w tym czasie trwał w Krakowie.

25 IX 2015. Piątek

Już w piątek, przy dzieleniu się życiem, uczestnicy mogli wysłuchać relacji ks. Mariana Wrony, który był obecny na  Wieczerniku przez cztery dni, i poczuć nieco atmosfery światowego spotkania Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Również ks. Mieczysław Nowak wspominał Wieczerniki, w których uczestniczył jako dyrektor PGP, a także niezapomniane spotkanie z o. Riccardo Lombardim.

Wypowiedzi ks. Jana Kutyny oraz parafian z Morawicy, zaangażowanych w przygotowanie Wieczernika, pozwalały wyobrazić sobie trud włożony w organizację tego spotkania. Ks. Adam podkreślał wielki udział morawickiej parafii w pomocy logistycznej Wieczernika. Grupa odpowiedzialnych zorganizowała odbieranie uczestników z lotniska i dowiezienie ich do hotelu lub parafii. Ich zadaniem było również zapewnienie tłumaczy-przewodników w j. hiszpańskim, francuskim, angielskim a nawet włoskim, którzy 20 września poświęcili niedzielne popołudnie by pokazać Gościom Kraków. Ogrom pracy wykonała też promotorka i kucharka z morawickiej parafii Teresa Król-Słabak, która przygotowywała dla gości posiłki oraz wypiekła niezliczoną ilości ciast.

Na zakończenie dnia dokonano oceny pielgrzymki w Szewnie.

26 IX 2015. Sobota

W sobotę tematem rozważań i prac w grupach było pogłębienie świadomości dotyczącej Królestwa Bożego.

W oparciu o materiały z trzeciej części odnowionych Ćwiczeń Wspólnotowych ks. Adam zaproponował przyjrzenie się tematowi: Jak prawdę o Królestwie Bożym ukazuje Nowy Testament? Wśród omówionych punktów szczególnie ważne wydały się fazy wzrostu i wymogi stawiane przez to Królestwo m.in.: nawrócenie, postawa dziecięcego zawierzenia, prostoty i pokory, naśladowanie Mistrza, zdolność do obumierania siebie.

Po południu podjęty został temat: Prawda o Kościele i Królestwie Bożym. Uczestnicy toczyli rozmowy o relacji Kościoła i Królestwa Bożego, przyglądali się także siedmiu prawdom - zasadom, by lepiej zrozumieć Kościół jako służbę Królestwu Bożemu. Każda z pięciu grup dyskutowała nad dwoma z nich. Podsumowanie refleksji wyrażało zdanie, by nie tylko mówić o Królestwie, ale czynić Królestwo częścią własnego życia.

Ważnym punktem dnia był udział w parafialnej Mszy św., a także czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem - w ten sposób parafianie z Morawicy co miesiąc modlą się w intencjach osobistych, Wieczernika oraz Światowych Dni Młodzieży.

Przez cały dzień padało. Promotorzy zastanawiali się jaką pogodę przyniesie następny dzień, dobrze byłoby przy słonecznej pogodzie przyjąć oczekiwanych gości!

A wieczorem? – jeszcze tylko nocne Polaków rozmowy.

27 IX 2015. Niedziela. Spotkanie PGP z uczestnikami Wieczernika

W niedzielny poranek wszystkich powitało piękne słońce!

Czekając na przyjazd gości, uczestnicy konwiwencji rozmawiali o tym, jak różnie bywa postrzegana i rozumiana prawda o Królestwie Bożym. Ks. Adam zachęcał, aby odpowiedzieć sobie na pytanie: Jakich oczu potrzeba każdemu z nas, by widzieć Królestwo Boże i rozumieć je jak Chrystus, jako służbę?

I oto nastąpił moment spotkania. Przybyli wyczekiwani goście, uczestnicy Wieczernika. Ukazały się radosne twarze i ponad czterdziestoosobowa grupa z 28 krajów świata dołączyła do Polskiej Grupy Promotorów. Było trochę zamieszania z tłumaczeniem na trzy języki, wielu też chciało utrwalić historyczne spotkanie, więc w ruch poszły aparaty fotograficzne i smartfony.

Ks. Stanisław Zając, dyrektor Polskiej Grupy Promotorów, witając przybyłych podkreślał: - To spotkanie będzie dla nas bardzo ubogacające i motywujące. Pragniemy ogarnąć sercem i naszą modlitwą całą Waszą Grupę, środowiska, które reprezentujecie i dzieła, które realizujecie w swoich grupach lokalnych. Z uwagą śledzimy Wasze dokonania, a wszelkie Wasze działania są dla nas motywacją.

Ks. Stanisław przedstawił przybyłym pierwszego dyrektora PGP ks. Mieczysława Nowaka. Ten wspominając początki dyrektorowania nowemu dziełu, mówił: - Byłem na trzech Wieczernikach, pierwszy był w Rocca di Papa, następne już w Rzymie. Mam tu jeszcze paru przyjaciół, którzy mnie rozpoznają – mówił ciesząc się spotkaniem z Vitorem z Brazylii i Nikodemem z Kongo – Najbardziej się szczycę i Panu Bogu dziękuję za to, że znałem osobiście ojca Lombardiego i razem z nim koncelebrowałem Mszę św. Byłem świadkiem jego marzenia, aby Ruch dla Lepszego Świata poszedł do krajów Europy, którą my reprezentujemy i Europy Wschodniej. Co dzisiaj się realizuje.

Następnie ks. Stanisław wręczył wieczernikowe plecaczki ks. Mieczysławowi Nowakowi oraz prowadzącemu konwiewencję wicedyrektorowi PGP. Ks. Adam Lewandowski dziękując za dar, powiedział: - Tematem naszej konwiwencji jest uniwersalizm Królestwa Bożego, a dzisiejsze spotkanie z Wami konkretnie to potwierdza. Natomiast ks. Mirosław Grendus, dotychczasowy dyrektor grupy światowej, przedstawił grupie polskiej nowo wybraną Dyrekcję Generalną.

Chpociaż pomieszczenie, w którym odbyło się spotkanie nie było zbyt przestrzenne, za to stworzyło okazję do bliskiego spotkania, przedstawienia się i zamienienia kilku słów.

Po krótkim spotkaniu wszyscy udali się do kościoła na wyjątkową dla mieszkańców Morawicy, a także dla członków światowej Grupy Promotorów, Mszę św. Zanim rozpoczęła się liturgia, wystąpił chór szkolno-parafialny, perfekcyjnie wykonane przez niego utwory religijno-patriotyczne były wspaniałą ucztą duchową. Chór także przygotował oprawę muzyczną Mszy św., którą celebrowało 30 kapłanów. Modlitwa wiernych w kilku językach była zewnętrznym wyrazem tego, że wszyscy są dziećmi Boga Ojca i to On przez Jezusa czyni z wszystkich, tak różnych, jedno. Szczególna była także modlitwa Ojcze Nasz, którą wierni odmawiali trzymając się za ręce.

Na zakończenie Mszy św. Dyrektor Generalny Grupy Promotorów ks. Feliciano Rodriguez Dominguez podziękował gospodarzowi miejsca ks. Władysławowi Palmowskiemu oraz całej Polskiej Grupie Promotorów za gościnne przyjęcie. - Wieczernik w Polsce to moment historyczny dla całego Ruchu, dziękuję wszystkim, którzy zorganizowali to spotkanie. Polska pozostaje w naszym sercu, jesteśmy za wszystko bardzo wdzięczni.

Po Mszy św. z krótkim koncertem pieśni religijnej wystąpiła schola parafialna. Gościom ze świata podobała się wykonana z wielkim entuzjazmem i radością pieśń Twoja miłość jak ciepły deszcz, a także hymn Światowych Dni Młodzieży. W ruch poszły aparaty. Był również czas na wspólne, pamiątkowe zdjęcia. Szczególnym zainteresowaniem paparazzich cieszyła się grupa pań ubranych w tradycyjne krakowskie stroje.

Radość ze spotkania towarzyszyła wszystkim także przy wspólnym obiedzie, śpiewie i pożegnaniu. Uczestnicy konwiwencji wyjechali z małymi pamiątkami od grupy z Korei i Brazylii, zaś uczestnicy Wieczernika zostali zaproszeni do zwiedzenia z przewodnikami Ogrodu Świętych Pańskich oraz Polskiej Góry Przemienienia, usytuowanych na terenie morawickiej parafii.

Spotkanie zakończyło się, ale nie codzienna praca. Oby poprzez wytrwałe działania wszystkich zaangażowanych w Ruch dla Lepszego Świata, Królestwo Boże przybliżało się i rozrastało z maleńkiego ziarenka gorczycznego, posłuszeństwa woli Bożej, we wspaniałe dzieło przemiany świata na lepszy.

Sesja "Stare wino"

25-28 V 2015. W pięknie położonym ośrodku Lipowiec Polana k. Zwierzyńca na Roztoczu przeprowadzona została sesja "Stare wino".

W sesji prowadzonej przez ks. Mieczysława Nowaka wzięło udział 15 osób z różnych stron Polski, osoby świeckie oraz czterech kapłanów. 

Podczas sesji była możliwość odpoczynku i podzielenia się "Starym winem" - mądrością życia i doświadczeniem z innymi. Wspomnienia z młodych lat i atmosfera braterstwa pozwoliły na głębsze i radośniejsze przeżywanie życia, zobaczenie sensu przeżyć w rożnym czasie oraz możliwości twórczego zaangażowania - dzielił sie prowadzący.

Wszyscy uczestnicy wyjechali zadowoleni z tak radośnie i twórczo przeżytego czasu.

Pierwszy Wieczernik ks. Mieczysława

W dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Edukacyjno – Charytatywnym „Emaus” w Turnie odbyła się konwiwencja przygotowująca do Wieczernika 2015. 

Uczestnicy na początku dokonali oceny osobistego zaangażowania w Grupie Promotorów, następnie odnieśli się do aktualnej sytuacji Grupy i wypływających z niej wyzwań na przyszłość. W czasie osobistych refleksji oraz pracy w grupach promotorzy odpowiadali na pytania: Co w charyzmacie i służbie Ruchu pomaga im żyć zgodnie z Ewangelią? oraz Jakie argumenty zachęcają ich dzisiaj do życia Ewangelią w ramach GP?

W sobotnie popołudnie mieli okazję przypomnieć sobie historyczne dziedzictwo GP na poziomie międzynarodowym. Informacje te przedstawił ks. Mirosław Grendus, z dyrekcji GP, odpowiedzialny za przygotowanie Wieczernika w Polsce. Następnie ks. Mieczysław Nowak, założyciel i pierwszy dyrektor PGP, na podstawie archiwalnych materiałów z Wieczernika 1979 r., w którym brał udział, przedstawił historię powstania i rozwoju idei Ruchu dla Lepszego Świata w Polsce. Przypomniał, że na Wieczerniku radośnie witano pierwszego wówczas Polaka. Miał wtedy okazję spotkać o. Lombardiego, założyciela Ruchu, który wyraził przekonanie, że Ruch będzie rozwijał się na Wschodzie. Dziś ta jego wizja realizuje się poprzez służbę obecnego dyrektora PGP ks. Stanisława Zająca.

Podczas popołudniowej Eucharystii promotorzy poproszeni zostali o określenie czym chcieliby zająć się w Grupie: Co należałoby już zostawić, bo się zestarzało, a co chcieliby zachować czy też wprowadzić? Wypowiedzi zanotowane na kartkach "kwiatkach" zostały przez każdą osobę odczytane podczas homilii, a następnie złożone przed ołtarzem i w Grobie Pańskim.

Ostatniego dnia konwiwencji Promotorzy określali działania jakie są potrzebne dzisiaj Grupie, żeby wyrazić jej charyzmat, powołanie i misję. Dyrektor PGP zsyntetyzował postulaty, które zostaną zaprezentowane podczas Wieczernika.

Promotorzy zajęli się również sprawami logistyczno organizacyjnymi Wieczernika.

Galeria

29 I - 1 II 2015. Konwiwencja w Emaus

Spotkanie PGP odbywające się w Ośrodku Edukacyjno - Charytatywnym Diecezji Radomskiej „Emaus” w Turno-Brzeźcach, poświęcone było ocenie działań podjętych w minionym roku, programowaniu kolejnego roku pracy oraz wyborowi nowej dyrekcji na kolejną kadencję.

W konwiwencji udział wzięło dwudziestu sześciu promotorów, kandydatów i sympatyków PGP z Elbląga, Kodrębia, Krosna, Lublina, Łęcznej, Malborka, Przemyśla, Szewnej, Szówska, Tarnowca, Torunia i Warszawy. Po raz pierwszy w konwiwencji wziął udział ks. Wiesław Oleszek, proboszcz parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie.

W piątek i w sobotę promotorzy programowali nowy rok pracy Grupy. Ważnym punktem konwiwencji była również informacja o przygotowaniu do międzynarodowego wydarzenia jakim będzie Wieczernik pastoralny. Wieczernik po raz pierwszy odbędzie się poza Italią, a gospodarzem tego spotkania będzie Polska. Do Krakowa przybędą przedstawiciele kilkudziesięciu Grup Lokalnych ze wszystkich kontynentów. Konwiwencję przeznaczoną przygotowaniu do Wieczernika, Polska Grupa Promotorów zaplanowała na 10-12 kwietnia 2015 r.

Na sobotę zaplanowane zostały wybory nowej dyrekcji, jednak w związku z przygotowaniem do organizacji Wieczernika, Grupa poprosiła dyrekcję, by przez najbliższy rok nadal piastowała władzę. W związku z wyrażoną na tę propozycję zgodą, wybory zostały odłożone o rok.

Ostatniego dnia konwiwncji odbyło się przyjęcie do grona PGP Bronisławy Foryś z Szówska. Gratulujemy i życzymy Bronisławie, by ofiarnie pełniła powierzoną jej misję przyczyniając się do odnowy Kościoła i świata. Do grona kandydatów do PGP Dyrektor zaprosił ks. Wiesława Oleszka, proboszcza parafii św. Mikołaja z Hrubieszowa oraz Marię Mudlaf i Magdalenę Bandrowicz z Torunia. Opiekunami nowych kandydatów zostali ks. Stanisław Zając i ks. Józef Nowakowski.

Galeria 1 * Galeria 2

Odczytywanie znaków czasu

W dniach 10-12 października 2014 r. w Nałęczowie odbyła się  konwiwencja Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Konwiwencję poprowadziła lubelska grupa lokalna, wzięło w niej udział 31 osób.

Piątek

Spotkanie rozpoczął ks. Adam Lewandowski, który powitał wszystkich obecnych, a w sposób szczególny nowe osoby uczestniczące w konwiwencji. Przedstawił cel spotkania, zaznaczając, że będzie ono czasem refleksji nad „znakiem czasu” jakim dla świata i dla nas jest papież Franciszek.

– Grupa żyje nie tylko podczas konwiwencji, żyje dzień po dniu, jesteśmy zaangażowani w parafiach – mówił ks. Adam, zachęcając do dzielenia się życiem - tym co dokonało się w nas, w naszych wspólnotach od ostatniego spotkania PGP.

Wiele osób dzieliło się przeżytymi wydarzeniami parafialnymi, które odbywały się w ostatnim czasie. Część refleksji dotyczyła ostatniej ogólnopolskiej pielgrzymki parafii, która w tym roku odbywała się w Krośnie Polance. Gospodarz pielgrzymki ks. Jan Kutyna podkreślał, że najważniejsze były osobiste świadectwa dawane przez pielgrzymów w domach wiernych. Namacalnym efektem tej ewangelizacji było to, że coraz więcej osób zaczęło przyjmować List do Parafian. Również ks. Jan Butryn gospodarz przyszłorocznej pielgrzymki w Szewnie, podzielił się swoim doświadczeniem tego czasu. Mówił, że szczególnym dla niego momentem było przyjęcie symboli pielgrzymkowych: krzyża i księgi Pisma Świętego. W święto Podwyższenia Krzyża Świętego również wierni w parafii Szewna mogli duchowo przeżyć moment przyjęcia symboli, gdyż były one procesjonalnie wniesione podczas liturgii Mszy św. Przyszłoroczna pielgrzymka jest dla parafian wielkim wydarzeniem, do którego przygotowują się duchowo poprzez adorację i modlitwę w intencji ogólnopolskiego spotkania. Głos zabrał również nowoprzybyły kapłan z Częstochowy ks. Dariusz Nowak, który przez długie lata pracowała jako wychowawca kapłanów w seminarium, rekolekcjonista oraz dyrektor domu rekolekcyjnego w Świętej Puszczy, latem tego roku objął funkcję proboszcza. – Nie spodziewałem się, że będę proboszczem i będę podejmował trudne zadania duszpasterskie. Powiem szczerze, przeżyłem pewne nawrócenie pastoralne. Ks. Dariusz podzielił się swoim doświadczeniem przedkolędowych odwiedzin parafian, by poznać powierzoną mu wspólnotę. Ks. Mirosław Grendus z dyrekcji generalnej GP, który od roku również sprawuje funkcję proboszcza, podzielił się swoim doświadczeniem wartości fragmentarycznego przeżywania rzeczywistości. Wielość zadań i obowiązków sprawia, że to jego doświadczenie całości jest właśnie takie.- Trzeba dobrze robić swoją robotę w tym swoim fragmencie, a Pan Bóg złoży to w piękne doświadczenie – mówił. Ks. Mirosław przekazał również informację „przywiezioną” z Rzymu, że prawdopodobnie kolejny Wieczernik grupy odbędzie się w Polsce. Oświadczenie wywołało spore poruszenie wśród zgromadzonych, dopytywano się kiedy i w jakim mieście będzie się odbywać to najważniejsze dla Grupy zgromadzenie.

Sobota

Kolejny dzień rozpoczęła wspólna modlitwa jutrznią. Następnie blok przedpołudniowy poprowadził ks. Andrzej Lupa. Wprowadzeniem do refleksji nad „znakiem czasu” jakim dla dzisiejszego świata jest papież Franciszek, była prezentacja multimedialna pokazująca go przez filtr mediów.

Uczestnicy konwiwencji podczas pracy w grupach zastanawiali się nad pytaniami: Co ludzie mówią o papieżu i jego posłudze? Co ty myślisz na ten temat? Jakie wynikają z tego wyzwania dla rzeczywistości, wiary, Kościoła, Grupy, dla mnie osobiście?

Na forum grupy prezentowały odpowiedź na ostatnie pytanie. Zauważono, że: Papież uczy nas odnowy struktur, nowego spojrzenia na rzeczywistość Kościoła, zwraca uwagę na potrzebę reformowania ruchów, wskazuje, że ważniejszy jest człowiek niż struktury, wzywa do zobaczenia ludzi biednych, potrzebujących, zauważa, że zło dotyka wszystkich także i pasterzy Kościoła, przenosi akcent z nauczania teologicznego na pastoralny, szanuje tradycję i czyni ją aktualną, wzywa do autentycznej, chrześcijańskiej postawy.

Następnie prowadzący na podstawie adhortacji Evangelii Gaudium przedstawił obraz Kościoła i świata jaki kreśli w niej papież Franciszek. Uczestnicy zastanawiali się w grupach nad pytaniami: Jaki ideał Kościoła kreśli papież? Jakie zadania przedstawia dla Kościoła wobec świata? Co mówi do osób zaangażowanych i odpowiedzialnych w duszpasterstwie?

Każda grupa przedstawiła swoją pracę na plakatach, a następnie zaprezentowała podczas Mszy św. w czasie homilii głoszonej przez ks. Mirosława Grendusa.

Po obiedzie był czas na spacer, pogoda sprzyjała cudownym ciepłem, a wspaniała miejscowość uzdrowiskowa cieszyła oczy pięknem kolorów jesieni.

Dalsze spotkanie rozpoczęła modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz adoracja przed Najświętszym Sakramentem z medytacją nad tekstami papieskimi. Każdy rozważał: Jakie wezwanie Bóg kieruje do mnie, do wspólnoty i do parafii? A następnie w grupach: W czym wyrażałaby się nasza współodpowiedzialność za rozwój Królestwa Bożego w odczytywanych znakach czasu (papież Franciszek i jego nauczanie)?

W podsumowaniu grupy określiły, że powinniśmy czuć się współodpowiedzialni z papieżem Franciszkiem i całym Kościołem za rozwój Królestwa Bożego, za modlitwę Kościoła, mamy mimo przeszkód dążyć do celu, podejmować wszelkie działania w oparciu o modlitwę i kontemplację, podejmować posługi wobec  ludzi, z którymi żyjemy na co dzień, tworzyć środowiska wiary, widzieć jak wiele obok nas jest osób potrzebujących Boga i odpowiadać konkretnie na to zapotrzebowanie, widzieć dobro w każdym człowieku, angażować się we wspólnoty i formację, przyjąć nauczania papieża jako okazję do wzrostu mimo, że to może być trudne, kształtować kulturę, która niesie w sobie sakralność.

Wieczorem można było obejrzeć film religijny, a później fani futbolu obejrzeli historyczny mecz Polska-Niemcy! Kto nie oglądał, powinien się kajać z powodu braku wiary w naszą drużynę…

Niedziela

Ostatni dzień konwiwencji został przeznaczony na podsumowanie oraz sprawy bieżące. Dokonał go ks. Adam Lewandowski, który przedstawił różne elementy naszego nawrócenia w trzech aspektach: do Chrystusa Mistrza i Nauczyciela; do ludzi (misyjność), do Kościoła (wewnętrzna odnowa Kościoła, nawrócenie pastoralne). Rozważania zakończyła decyzja podjęcia przez grupę konkretnych zobowiązań spośród wypracowanych propozycji. Zdecydowano, by rozpoczynać dzień modlitwą zawierzenia PGP; ponownie przyjrzeć się Grupie i swoim zaangażowaniom w niej, dokonać ich weryfikacji tych zaangażowani na konwiwencji planowania i programowania; utrzymywać kontakty poza konwiwencjami; pogłębiać lekturę dokumentów podstawowych GP, czytać ich fragmenty na konwiwencjach i dzielić się nimi.

Następna konwiwencja Polskiej Grupy Promotorów odbędzie się w dniach 29 stycznia – 1 luty 2015 r. w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Emaus w miejscowości Turno-Brzeźce.

Galeria

20 V-1 VI 2014. Konwiwencja PGP

W Olsztynie k. Częstochowy odbyła się konwiwencja Polskiej Grupy Promotorów, kandydatów i sojuszników  Ruchu dla Lepszego Świata. Celem spotkania było  zrozumienie na nowo i przeżycie nawrócenia pastoralnego w oparciu o lekturę tekstów Papieża Franciszka, szczególnie jego pierwszej adhortacji Evangelii Gaudium.

Poprzez pochylenie się nad tekstami przetłumaczonej na język polski w grudniu ubiegłego roku Radości Ewangelii, głębokiej refleksji najpierw na rozpoznaniu znaków czasu, wypływających z nich zagrożeń a zarazem wyzwań dla współczesnego chrześcijanina  - do jakby prześwietlenia serca - rozpoznania własnych słabości i przeszkód w podjęciu nawrócenia, by ostatecznie każdy uczestnik podjął konkretne zadanie, zapisał je w sercu pełnym radości, złożył na ołtarzu podczas końcowej Eucharystii i mógł wrócić do własnego domu i  środowiska jako uczeń Chrystusa i radosny ewangelizator.

Niektórzy chrześcijanie żyją tak,  jakby po Wielkim Poście nie następowała Wielkanoc - pisze Papież - A mimo różnych okresów życia i wielkich trudności radość dostosowuje się, zmienia, ale ciągle trwa podparta przekonaniem, że kiedy wszystko inne upada, wciąż jesteśmy nieskończenie kochani.

Studiując papieską adhortację, odkryliśmy, że aby nieść światu Dobrą Nowinę, trzeba samemu promieniować radością wynikającą z miłości Boga, z towarzyszenia Jezusowi w codziennym życiu oraz  poczuciu bliskości z Nim. I trzeba, jak On, pochylać się nad troskami, kłopotami i radościami napotkanych na naszej drodze ludzi i w miarę możliwości  im pomagać.

Szczególnie zapamiętamy słowa Papieża mówiącego, że Kościół musi być gościnny i miłosierny. Ma mieć drzwi otwarte, być miejscem miłosierdzia a nie potępień. Często zachowujemy się jak kontrolerzy łaski, a nie jak ułatwiający. Kościół jednak nie jest urzędem celnym, jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem.

W spotkaniu uczestniczyło 35 osób z: Brzeska, Brzeźnicy, Częstochowy, Lublina, Kodrębia, Krosna, Morawicy, Przemyśla, Szówska, Torunia i Warszawy. Organizatorem był  Małopolski Zespół Lokalny.

Maria Dziwiszewska

Galeria

Przyjęcie do grona Promotorów

6-9 II 2014. Konwiwencja programowania

Podobnie jak w ubiegłym roku konwiwencja poświęcona wspólnotowej ocenie działań podjętych w 2013 roku, a także programowaniu roku 2014 rozpoczęła się o godz. 17.00 w Ośrodku Edukacyjno - Charytatywnym Diecezji Radomskiej "Emaus" w Turno-Brzeźcach.

Na początku spotkania dyrektor PGP ks. Stanisław Zając mówił: - Ta konwiwencja wymaga od nas ascezy osobistej jak i wspólnotowej, musimy włożyć wysiłek, by osiągnąć założony cel. Spróbujmy ją przyjąć w duchu ofiary, aby dać z siebie jak najwięcej. Następnie promotorzy podzielili się swoim doświadczeniem pracy. – Bóg czyni rzeczy niemożliwe – stwierdził ks. Adam z Lublina, kiedy dzielił się radością z przeprowadzonego wydarzenia ewangelizującego w parafii. Było nim pierwsze sąsiedzkie spotkanie opłatkowe podczas kolędy. - Ludzie zostali wtedy uwrażliwieni na wartość wspólnoty - mówił. Ks. Józef z Malborka wspominał wyzwanie, którym było dla niego przygotowanie konwiwencji w Stagniewie. – Doświadczenie, które wydawało się trudne, później było wielką radością. Również organizacja ogólnopolskiej pielgrzymki była ważnym doświadczeniem dla wielu parafian. To było szerokie otwarcie na Polskę, kiedy mieli okazję zobaczyć, że w wielu parafiach doświadczenie Kościoła przeżywane jest w podobny sposób. Ks. Mieczysław z grupy warszawskiej dzielił się refleksją po lekturze Evangelii Gaudium. - W tym samym duchu szukając, odkrywa się te same treści – stwierdził, określając intuicje papieża jako powiew wiosennego wiatru dla naszej Grupy. Szczególnym odkryciem dla niego była lektura bestselerowej książki Odbudowana. Historia katolickiej parafii. Wskazał, że metoda jak przebudzić wiernych i dotrzeć do zagubionych jest bardzo podobna do metodologii realizowanego u nas Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji. Każdy z przybyłych dzielił się swoim doświadczeniem życia, na spotkanie przybyło 28 osób: z Brzeska, Elbląga, Kodrąba, Lublina, Łęcznej, Malborka, Ostrowca Świętokrzyskiego, Przemyśla, Szewnej, Trzebini i Warszawy.

Następnie promotorzy dokonali samooceny swego zaangażowania wypełniając przygotowane ankiety. Ostatnim punktem dnia była wspólna modlitwa w intencji podjętych dzieł.

W piątek promotorzy dokonali oceny pracy Grupy w roku 2013. Posługując się prezentacją multimedialną, przypominali zaplanowane inicjatywy a także ich realizację. Zaprezentowane zostały również wyniki ankiet samooceny. Następnie ks. Dyrektor przedstawił relację z pracy w parafiach na Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Mołdawii. W popołudniowym bloku formacyjnym promotorzy przygotowywali się do programowania, podejmując refleksję nad wybranymi fragmentami adhortacji papieskiej Evangelii Gaudium.

Następny dzień poświęcony był pracy nad programowaniem roku 2014. Wieczorem miało miejsce spotkanie z kandydatami do PGP oraz z uczestnikami konwiwencji nie będącymi promotorami. Spotkanie prowadził ks. Stanisław Zając, Marzena Olędzka oraz Anna Dąbrowska, która na tej konwiwencji zgodziła się przyjąć odpowiedzialność za integrację i formację kandydatów do PGP.

Radosnym wydarzeniem ostatniego dnia konwiwencji było przyjęcie do grona Promotorów Anny Dąbrowskiej z Lublina i ks. Jana Butryna z Szewnej. Po przejściu okresu kandydackiego wyrazili oni wolę przystąpienia do Polskiej Grupy Promotorów i włączenia w misję Grupy. Ks. Władysław Gil podczas tej konwiwencji zgłosił dyrekcji, że rezygnuje z czynnej pracy w PGP i pragnie przyjąć status sympatyka Grupy. Ks. Dyrektor dziękując mu za wieloletnią pracę, przypominiał także, że parafia w Trzebini była pierwszą w Polsce, która podjęła się realizacji programu odnowy. Cała Grupa brawami wyraziła mu swą wdzięczność.

Zakończenie konwiwencji to czas jej podsumowania - według oceny promotorów założone cele zostały zrealizowane.

Dzień 1 * Dzień 2 * Dzień 3 * Dzień 4

18-20 X 2013. Konwiwencja jesienna PGP

W dniach 18-20 października 2013 r. odbyła się konwiwencja jesienna Polskiej Grupy Promotorów w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej Emaus w miejscowości Turno - Brzeźce k/Białobrzegów Radomskich. Temat konwiwencji brzmiał: Radość odkrywania na nowo ideałów Ruchu w oparciu o jeden z podstawowych dokumentów GP: Opcje apostolskie. Poprowadziła ją grupa lokalna PGP z Warszawy pod przewodnictwem ks. dra Mieczysława Nowaka. Tym razem uczestniczyło 32 osoby.

18 X piątek

Spotkanie rozpoczęło się po południu dzieleniem się życiem, podczas którego powitano osiem nowych osób, które przybyły po raz pierwszy na konwiwencję. Był to czas poświęcony na wzajemne ubogacenie się sobą i doświadczeniami, jakie dokonały się w czasie od ostatniej konwiwencji.

19 X sobota

Dzień sobotni rozpoczął się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. Mirosława Grendusa z dyrekcji generalnej GP, homilię wygłosił ks. Adam Lewandowski. W całości przeznaczony był na formację zgodnie z zamierzonym tematem – pogłębienia dokumentu Opcje apostolskie z wyszczególnieniem tematów: Królestwo Boże, Kościół, Służba ubogim na rzecz promowania sprawiedliwości, Uczestnictwo i zaangażowania oraz Wyzwolenie. Praca przebiegała następująco: wprowadzenie w zagadnienie - praca w małych grupach dzielenia - zebranie wniosków i przedstawienie ich na forum oraz wspólne podsumowanie z wytyczeniem perspektywy dalszego zaangażowania się w codziennym życiu w środowiskach, w których promotorzy realizują powołanie Grupy.

Na zakończenie dnia miała miejsce niespodzianka przygotowana przez ks. Mieczysława Nowaka. Po wspólnych nieszporach zaprezentował on zebranym swą dopiero co wydaną książkę pt. Słowo Życia poświęconą lekturze Biblii, i ku radości wszystkich chętnie udzielał autografów J

Niedziela rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczył ks. Józef Nowakowski, a homilię wygłosił dyrektor PGP, ks. Stanisław Zając.

20 X niedziela

Ostatni etap konwiwencji został przeznaczony na podsumowanie oraz sprawy bieżące. Ks. Mirosław Grendus wraz z Jerzym Jędrychowskim przygotowali krótką relację z uczestnictwa w II Kongresie Nowej Ewangelizacji, jaki miał miejsce w dn. 19 – 22 września w Warszawie. Następnie wspólnie dokonano podsumowania i oceny XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymi parafii realizujących Program Odnowy i Ewangelizacji, jaka miała miejsce w dn. 19-21 sierpnia w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku. Omówiono także najbliższe inicjatywy, jakie Grupa podejmuje zarówno w Polsce, jak i na Wschodzie: na Białorusi, Ukrainie, Mołdawii i Łotwie.

Następna konwiwencja Polskiej Grupy Promotorów odbędzie się w dn. 6-9 Lutego 2014 r. również w Ośrodku Edukacyjno- Charytatywnym Emaus w miejscowości Turno – Brzeźce i zostanie poświęcona programowaniu PGP na rok 2014.

Galeria

27-29 IX 2013.Sesja w Dąbrowicy

W Dąbrowicy k. Lublina przeprowadzona została sesja podstawowa „Kościół - Świat”. Wzięły w niej udział 23 osoby: z Hrubieszowa, Jawidza, Łęcznej, Lublina, Ostrowca oraz Szewnej. Sesję poprowadził ks. Adam Lewandowski oraz ks. Marian Wrona z Polskiej Grupy Promotorów.

Konwiwencja wiosenna

W dniach 19-21 kwietnia 2013 r. w Diecezjalnym Ośrodku Ewangelizacyjno – Charytatywnym „Betania” w Elblągu-Stagniewie odbyła się konwiwencja PGP, przygotowana przez Rejon Północny. 

W spotkaniu wzięło udział trzydziestu sześciu promotorów, kandydatów i sympatyków PGP z: Brzeska, Darłowa, Kodrębia, Lublina, Łęcznej, Malborka, Morawicy, Przemyśla, Szówska, Torunia, Trzebini i Warszawy. Po raz pierwszy w konwiwencji wziął udział reprezentant parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu, rozpoczynającej Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji, a także wierni świeccy z innych parafii realizujących PPOE. Ponieważ na spotkanie przybyło kilkanaście nowych osób, rozpoczęło się ono od przedstawienia się każdego z przybyłych, a następnie dzielenia życiem.

Temat Liczne członki – jedno Ciało, przedstawił ks. Józef Miciński z Malborka. Celem konwiwencji było docenienie przez PGP potrzeby i możliwości troski o organiczność i różnorodność wspólnotową w ramach działań i inicjatyw, zaplanowanych i okolicznościowych, na rzecz budowania Królestwa Bożego. Ciekawym wprowadzeniem w temat było przedstawienie slajdów ukazujących anatomię człowieka, które pozwoliły określić zależności decydujące o rozwoju organizmu. Uczestnicy "zbudowali" matrycę faktów, postaw i zasad w odniesieniu do organizmu ludzkiego, by według niej przyjrzeć się Grupie Promotorów jako żywemu organizmowi a także parafii i środowisku swojego życia. Pozwoliło to następnie sformułować zasady zdrowego funkcjonowania organizmu Kościoła.

W sobotę na spotkanie przybył biskup pomocniczy diecezji elbląskiej ks. Józef Wysocki. Z zainteresowaniem wysłuchał relacji z pracy w grupach, sam również podzielił się doświadczeniem jedności i różnorodności we wspólnocie Kościoła. W niedzielę ks. Biskup sprawował w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i bł. Jana Pawła II Eucharystię, w której wzięli udział wzięli uczestnicy konwiwencji oraz mieszkańcy Elbląga-Stagniewo.

Podczas konwiwencji odbyło się spotkanie dla kandydatów do PGP oraz nowych osób, poprowadził je ks. Eugeniusz Gnibba z grupą odpowiedzialnych. Uczestnicy mogli zapoznać się z misją grupy, podzielić się doświadczeniem pracy w parafiach oraz wysłuchać świadectwa kandydatów do PGP. Jak stwierdziła podczas oceny konwiwencji jedna z kandydatek: Na te spotkania przyjeżdżają teraz osoby zaangażowane w realizację programu w swoich parafiach, świadome pracy jaką podejmuje parafia.

7-10 II 2013. Konwiwencja w "Emaus"

Konwiwencja poświęcona wspólnotowej ocenie działań podjętych w zakończonym roku, a także programowaniu roku 2013 rozpoczęła się o godz. 17.00 w Ośrodku Edukacyjno - Charytatywnym Diecezji Radomskiej "Emaus" w Turno-Brzeźcach. Niestety nie wszyscy promotorzy dotarli na wyznaczoną godzinę, powrót pięknej lecz bardzo uciążliwej zimy przesunął niektórym czas dotarcia na miejsce.

Konwiwencję rozpoczął ks. Stanisław Zając Dyrektor PGP, który powitał przybyłych, a w sposób szczególny s. Bożenę Szalkiewicz fmm, po raz pierwszy obecną na spotkaniu Grupy. Siostra przybyła z Malborka z parafii bł. Urszuli Ledóchowskiej z ks. Józefem Micińskim. Zgromadzeni promotorzy na początku podjęli modlitwę w intencjach PGP, obejmując nią wszystkich członków, a szczególnie osoby chore, modlili się także w intencji zadań, które będą zaprogramowane na nowy rok pracy.

Podczas kolacji, na stole nie zabrakło pysznych miejscowych faworków i wyśmienitych pączków, przywiezionych z różnych stron Polski. Tradycji tłustego czwartku stało się zadość:)

Dalsza praca rozpoczęła się o godz. 19.00, wtedy promotorzy dokonali oceny pracy Grupy w roku 2012. Posługując się prezentacją multimedialną przypominali zaplanowane inicjatywy a także ich wykonanie. Ks. Dyrektor przedstawił również sprawozdanie z realizacji prac misyjnych na Wschodzie. Na zakończenie dnia promotorzy dokonali samooceny swego zaangażowania według otrzymanych wcześniej ankiet.

Kolejne dni poświęcone były pracy nad uzupełnieniem planu PGP na lata 2012-2015 oraz programowaniem roku 2013. Nie tylko praca, ale także refleksja duchowa tworzyły rzeczywistość tego spotkania. Radosnym wydarzeniem ostatniego dnia konwiwencji było przyjęcie do grona Promotorów Marii Foryś z Szówska i ks. Józefa Micińskiego z Malborka. Po przejściu okresu kandydackiego wyrazili oni wolę przystąpienia do Polskiej Grupy Promotorów i włączenia w misję Grupy. Zakończenie konwiwencji to czas podsumowania i jej oceny - wypadła ona bardzo dobrze - założone cele zostały zrealizowane.

Promotorzy docenili także nie tylko niezaprzeczalne walory przyrodnicze wspaniale położonego ośrodka "Emaus", ale i komfortowe warunki, a przede wszystkim możliwości lokalowo-techniczne: wygodne sale konferencyjne, projektor, ekran, dostęp do internetu, a także życzliwą obsługę. To sprawiło, że Grupa zdecydowała o kolejnych spotkaniach w tym miejscu.

Zapraszamy do galerii. Znajdziemy w nich także zdjęcia ze spacerów w okolicy ośrodka, który zimowej scenerii prezentuje się wspaniale:)

Kościół i nasze powołanie

26-27 X 2012. W  Ośrodku Rekolekcyjnym Księży Sercanów w Pliszczynie odbyła się sesja formacyjna na temat: Kościół i nasze powołanie.

Na sesję przybyło 18. przedstawicieli parafii z: Jawidza, Dysa, Lublina, Hrubieszowa i Łęcznej. Uczestnicy podjęli refleksję nad rzeczywistością Kościoła, zastanawiali się nad pytaniami: Czym jest Kościół i jakie jest moje miejsce w Kościele? Komu i w co wierzę? Co jest siłą budowania jedności Kościoła oraz skąd biorą się fałszywe obrazy Boga? – Jaki jest obraz Boga w sercu tak ten obraz kształtuje nasze życie. Bóg jest Bogiem żywym i nasze świadectwo o nim powinno być żywe - podsumowywał prowadzący sesję ks. Adam Lewandowski.

W ostatniej części sesji uczestnicy dokonali podsumowania podanych treści i formy wspólnej pracy. Postawione zostało pytanie jak dzisiaj mają dawać świadectwo wierni w stosunku do spraw społecznych, politycznych i gospodarczych kraju? – Mamy być wysłannikami serca i rozumu - odpowiadał ks. Adam.

Zajęcia rozpoczęły się w piątek o godz. 17.00, a zakończyły w sobotę wieczorem.

Porta Fidei a Dokumenty Ruchu

19 - 21 X 2012 r. W Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Nałęczowie zespół lubelski poprowadził konwiwencję na temat: Porta Fidei a Dokumenty Ruchu. W spotkaniu udział wzięło ponad trzydziestu promotorów, kandydatów i sympatyków PGP z: Krosna, Lublina, Łęcznej, Malborka, Morawicy, Przemyśla, Szówska, Trzebini i Warszawy. Poraz pierwszy w konwiwencji wzięli udział proboszczowie z parafii rozpoczynających Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji - z Mominy, Denkowa, Szewnej i Spiczyna.

Spotkanie rozpoczęło dzielenie się życiem, tym, co istotnego zadziało się w życiu parafii w związku z realizacją programu odnowy. Dokonana została również ocena Ogólnopolskiej Pielgrzymki w Morawicy. Szczególne miejsce podczas piątkowego dzielenia się zajmowała relacja Dyrektora PGP, ks. Stanisława Zająca, z prowadzonych przez niego dzieł misyjnych na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii.

Sobotnie wprowadzenie w temat konwiwencji nawiązywało do Porta Fidei i homilii Benedykta XVI na otwarcie Roku Wiary. Refleksja nad papieskim dokumentem i dokumentami Ruchu rozpoczęła się od odwołania do metafory drogi. Następnie uczestnicy spotkania podjęli próbę przełożenia elementów wędrowania po ziemskich drogach na doświadczenia drogi wiary oraz przyporządkowania im odpowiednich fragmentów Porta Fidei i Dokumentów Podstawowych. Sobotnią refleksję zakończyła modlitwa różańcowa oparta o Credo. Gestem poprzedzającym rozważania było przyjęcie różańców przywiezionych z Ziemi Świętej z Betlejem.

Ostatni dzień konwiwencji był czasem przeznaczonym na  kontemplację obrazu Szymona Czechowicza z archikatedry lubelskiej a także czasem podsumowania całości spotkania - określenia plusów i "pozytywnych" minusów. Przekazane zostały także pierwsze informacje z parafii w Malborku, która organizuje w następnym roku ogólnopolską pielgrzymkę. Podczas Eucharystii każdy z obecnych w geście rozesłania otrzymał miniaturkę kontemplowanego obrazu z tekstem Credo.

9-12 VII 2012. Jesteście ziarnem, które pojawia się w różnych częściach świata


W dniach 9-12 lipca odbyło się pierwsze spotkanie Regionu Europy Wschodniej, w którym uczestniczyli członkowie Polskiej Grupy Promotorów oraz osoby zaangażowane w realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji z Ukrainy i Mołdawii. W spotkaniu uczestniczyło 22. osoby, w tym 8 kapłanów. Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie się oraz pracę nad Planem Generalnym Ruchu dla Lepszego Świata.

W konwiwencji uczestniczyli przedstawiciele parafii z Brzeska, Lublina, Łęcznej i Szówska z Polski, parafii Mańkowce i Niemirów na Ukrainie oraz parafii Bendery i Raszków z Mołdawii – Przydniestrza.

Z Polskiej Grupy Promotorów wzięli udział: ks. Marian, Irena, Maria, Jerzy, ks. Aleksander, ks. Andrzej, ks. Stanisław, Teresa. Dołączyły także osoby z Łęcznej: Alina, Elżbieta oraz Jolanta.

Dzień pierwszy

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy w kaplicy i adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie tej modlitwy dziękowaliśmy Bogu i prosiliśmy o Jego dary na czas naszego spotkania.

Następnie odbyło się zawiązanie wspólnoty mieliśmy możliwość wzajemnego przedstawienia się i podzielenia naszym doświadczeniem. Dzień zakończyliśmy Mszą św., podczas której odczytane zostały pozdrowienia od Dyrektora z Dyrekcji Generalnej.

Dzień drugi

Rozpoczął się modlitwą i refleksją nad życiem o. Riccardo Lombardiego. Część formacyjną rozpoczęliśmy od katechezy na temat powołania chrześcijanina. Następie rozmawialiśmy o tym i rozważaliśmy się w grupach. Przed południem dzieliliśmy się doświadczeniami z naszych parafii z realizacji programu odnowy i ewangelizacji.

Po obiedzie zwiedzaliśmy Równe. I dalsze dzielenie się doświadczeniem realizowania Projektów odnowy i ewangelizacji Parafii. To dzielenie zajęło nam sporo czasu i okazało się niezmiernym bogactwem, który warto się podzielić.

Wieczorem odwiedził nas ks. biskup z Łucka Marcjan Trofimiak. Mówiąc o Kościele wskazał jak ważne jest troszczenie się o wszystko, co jest wartościowe. Na koniec spotkania udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.

Dzień trzeci

W czasie modlitwy porannej zatrzymaliśmy się nad katechezami o. Lombardiego. W bloku przedpołudniowym podjęliśmy dalsze rozważanie nad misją prorocką wypływającą z sakramentu chrztu świętego. W grupach dzieliliśmy się osobistym doświadczeniem, w którym odkrywaliśmy jak zrealizowaliśmy misję prorocką w naszym życiu.

Po południu zapoznaliśmy się z historią Kościoła w Równem opowiedzianą przez ks. proboszcza Władysława Czajkę. Następnie podjęliśmy refleksję nad znakami czasu.

Dzień zakończył się wspólnym śpiewaniem dumek tych, którzy jeszcze nie zasnęli J

Dzień czwarty

W modlitwie porannej dziękowaliśmy Bogu za doświadczenie wspólnego spotkania. Katecheza nt. bycie świadkiem Chrystusa. Po katechezie dokonaliśmy podsumowania naszej sesji. Uroczystą Mszą św. zakończyliśmy nasze spotkanie. Po obiedzie pożegnania i podróż powrotna do naszych domów.

27-29 IV 2012. Jeśli chodzimy w światłości


Piątek, 27 kwietnia

Na kolejnej konwiwencji zgromadzili się członkowie Polskiej Grupy Promotorów w Jarosławiu. Spotkanie stanowiło wprowadzenie do głębszego zapoznania się z listem apostolskim Porta fidei ogłaszającym Rok Wiary. W konwiwencji uczestniczyło 32. promotorów, w tym 12. kapłanów.

Spotkanie rozpoczęło się dzieleniem się życiem - doświadczeniami i wydarzeniami, jakie miały miejsce od ostatniej konwiwencji w życiu promotorów, jak również w środowiskach, w których angażują się w różne posługi. Ks. dyrektor Stanisław Zając podzielił się ostatnimi doświadczeniami duszpasterskimi na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i Mołdawii.  Dzień zakończył się wspólną modlitwą różańcową, obejmującą intencje Kościoła i świata.

Sobota, 28 kwietnia

Dzień sobotni poświęcony został formacji według metody pracy w małych podgrupach na temat: Jaki obraz Boga nosimy w sobie i jakie mogą być w nas przesłony, które przeszkadzają w pełnym otwarciu się na Pana Boga i drugiego człowieka oraz jakie konsekwencje duszpasterskie wynikają z odkrywanych prawd. Dopełnieniem dzieleń było wspólne rozważenie spotkań  Zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami i apostołami.

Wieczorem odbyło się spotkanie formacyjne dla kandydatów do Polskiej Grupy Promotorów. Grupa przyjęła nowy plan formacji kandydatów, określiła etapy i odpowiedzialności wynikające z formacji. Ks. Dyrektor przyjął deklarację kontynuacji formacji przez wszystkich kandydatów. Dzień zakończyła wspólna modlitwa: „Droga Światła”, która odbyła się przy stacjach drogi krzyżowej na terenie opactwa.

O godz. 1700 sprawowana był Eucharystia pod przewodnictwem ks. Mariana Wrony, który wygłosił również homilię.

Niedziela, 29 kwietnia

Dzień rozpoczął się wspólną Liturgią Godzin wprowadzającą uczestników w przesłanie Niedzieli Dobrego Pasterza. Następnie odbyła się wspólnotowa kontemplacja koptyjskiej ikony „Jezusa z przyjacielem”, która została napisana w VI wieku w Egipcie. Ikona przedstawia Chrystusa, który w lewej dłoni trzyma Ewangelię, co symbolizuje postawę służby. Natomiast prawą rękę trzyma na ramieniu przyjaciela, którym jest mnich Menas.

Eucharystii w tym dniu przewodniczył ks. Stanisław Zając, a homilię wygłosił ks. Adam Lewandowski. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem omawianych treści, a także przygotowaniem kolejnej konwiwencji poświęconej wspólnotowemu pogłębieniu listu Ojca Świętego Benedykta XVI Porta fidei.

Częstochowa, 27-31 stycznia 2012 r.


W dniach 27-31 stycznia 2012 r. odbyła się konwiwencja poświęcona wspólnotowej ocenie działań podjętych w zakończonym roku: ocena Programu PGP 2011 oraz ocena realizacji Planu 2007-2011. Odbyło się również planowanie na lata 2012-2015 i programowanie roku 2012 z uwzględnieniem zadań Grupy wskazanych przez Wieczernik 2011.

Pierwszego dnia Promotorzy dokonali oceny ostatniego planu i programu PGP. Drugiego dnia rozpoczęli pracę nad planem na lata 2012-2015, na zakończenie dnia udali się do Częstochowy, by wspólnie pokłonić się Matce Bożej uczestnicząc w Apelu Jasnogórskim. Trzeci dzień był czasem wytężonej pracy i modlitwy. Szczególnym doświadczeniem dnia była celebracja Proklamacji Lepszego Świata z okazji 60. rocznicy tego wydarzenia. Zatrzymując się nad przesłaniem papieża Piusa XII wygłoszonym 10 lutego 1952 r. Promotorzy mieli okazję zobaczyć jak wiele treści tego przesłania jest ciągle aktualnych. Proklamacja Papieża wygłoszona w Radiu Watykańskim, wzywająca do odnowy Kościoła i przebudowy świata na lepszy jest przyjmowana przez Grupę jako moment zrodzenia się Ruchu dla Lepszego Świata. Czwartego dnia Grupa podjęła programowanie roku pracy 2012. Po południu uczestnicy konwiwencji wzięli udział we Mszy św. sprawowanej na Jasnej Górze w kaplicy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, Której zawierzyli całą działalność misyjną Grupy.

Ostatniego dnia programowania odbyło się przyjęcie do grona PGP kandydatów przygotowujących się do włączenia w misję Grupy. Przed uroczystą Mszą św. nastąpiła prezentacja wszystkich kandydatów, Promotorzy w głosowaniu zdecydowali o ich przyjęciu do Grupy. Dyrektor PGP ks. Stanisław Zając podczas sprawowanej Mszy św. zwrócił się do kandydatów: Współpracujecie od kilku lat z Polską Grupą Promotorów, przeszliście stosowną formację, po zasięgnięciu opinii Promotorów zostaliście zaproszeni do pełnego udziału w Grupie, dlatego pytam Was: Czy chcecie przyjąć obowiązki Promotora i nie szczędząc sił pracować dla soborowej odnowy Kościoła? Czy chcecie pozostać wiernymi duchowi komunii i współpracować dla Królestwa Bożego w świecie?

Przedstawieni kandydaci: Aleksandra Gała, Teresa Piłat i Jerzy Jędrychowski wyrazili wolę pracy w Grupie odpowiadając tak na każde z postawionych pytań. – Z radością witamy Was w Grupie Promotorów – powiedział ks. Stanisław Zając. Później miały miejsce pełne radości życzenia i uściski. Wszystkim życzymy owocnej pracy w winnicy Pańskiej w swoich środowiskach i w Grupie.

Plan konwiwencji

Galeria

Przyjęcie kandydatów - you tube

29 I 2012. Akt Zawierzenia Matce Bożej Ruchu dla Lepszego Świata, który miał miejsce podczas uroczystej Mszy Świętej 30 stycznia 2012 roku na Jasnej Górze o godz. 12.00 w kaplicy Cudownego Obrazu.

plik pdf

Powrót

21-23 X 2011. Konwiwencja w Nałęczowie


Ponad dwudziestu członków Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata spotkało się na kolejnej konwiwencji w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Nałęczowie. Celem spotkania było przygotowanie do oceny i utworzenia planu czteroletniego, czemu posłużyło zapoznanie się ze sprawozdaniem z Wieczernika, który odbył się we wrześniu tego roku w Rzymie.

Piątkowy wieczór rozpoczął się od wspólnej Liturgii Godzin i podzielenia się życiem, dzięki czemu uczestnicy spotkania mogli usłyszeć o tym, co dobrego wydarzyło się w życiu wszystkich promotorów. Ponadto na konwiwencję przyjechały dwie nowe osoby z Kodrębia, które również krótko się zaprezentowały. Następnie Ks. Mirosław Grendus z Dyrekcji Generalnej i ks. Stanisław Zając, dyrektor Polskiej Grupy Promotorów, dokonali prezentacji grup lokalnych z różnych kontynentów obecnych na Wieczerniku. Aktualnie istnieje 29 grup lokalnych podejmujących różnorodne projekty i zaangażowania, najczęściej są to projekty odnowy diecezji i wspólnot parafialnych oraz życia konsekrowanego.

W sobotę przed południem miała miejsce relacja z prac komisji wieczernikowych ubogacona o prezentację stanowiska grupy Europy Wschodniej. Uczestnicy zapoznali się z syntezą dokumentów prac komisji na następujące tematy: sytuacja świata, duchowość komunii, ćwiczenia wspólnotowe, przyszłość procesów apostolskich, przyszłość Grupy Promotorów oraz finanse GP. Prace przedpołudniowe zostały zwieńczone wspólną Eucharystią, podczas której homilię wygłosił ks. Mieczysław Nowak.

Po południu uczestnicy konwiwencji, pracując w grupach, zastanawiali się nad wyzwaniami Wieczernika, jakie Polska Grupa Promotorów mogłaby podjąć w planowaniu na lata 2012 – 2015. Inspiracją do tej pracy było również przesłanie nowego Dyrektora Generalnego GP - Feliciano Rodriguez z Puerto Rico.

Kolejnym etapem było przygotowanie oceny planu PGP z lat 2008 – 2011 poprzez pracę w grupach według kwestionariusza, a następnie poszczególne poziomy i sekcje rozpoczęły ocenę tego planu jako przygotowanie konwiwencji planowania w styczniu 2012 roku. Zakończeniem spotkania była wspólna Msza św., podczas której świadectwo swego zaangażowania w budowanie lepszego świata złożył ks. Józef Miciński z Malborka.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9783