Menu

Wyszukiwanie

 

Proponujemy projekty uwrażliwiające i pogłębiające wartości, które są istotne dla duchowości komunii, czyli: uczestnictwo, solidarność, wzajemność relacji, dialog, przemiana, modlitwa, rady ewangeliczne, wspólnotowe rozeznanie, tożsamość prezbiterów i prezbiterium.

Do dziedzictwa grupy należą różwnież projekty operacyjne, dotyczące: 

  1. Parafii (tzw. Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji) -  ideałem, jaki sobie zakłada, jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot podstawowych 
  2. Diecezji (tzw. Diecezjalny Projekt Odnowy i Ewangelizacji)  -  projekt, będąc wyrazem duchowości komunii włącza wszystko, co jest związane z życiem diecezji w całościowy plan duszpasterski, pomagając w przeżywaniu prawdziwej komunii na każdym poziomie
  3. Zgromadzeń zakonnych (tzw. Wstępny Projekt Odnowy Zgromadzeń Zakonnych)
  4. Osób sprawujących posługę duszpasterską
  5. Rodzin i młodzieży.

Dla uściślenia: diecezjom, parafiom i zakonom mamy do zaofiarowania nie gotowe projekty, lecz metodę opracowania własnego projektu duszpasterskiego, czyli tzw. "pre-projekt" wraz z pomocą w animacji duchowej, niezbędnej do kierowania procesem odnowy danej wspólnoty oraz ze wsparciem w formacji metodologicznej, uzdalniając współpracowników duszpasterskich do realizacji własnego projektu ich wspólnot kościelnych.

 

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8350