Menu

Wyszukiwanie

18-19 VIII 2012. Kraków–Łagiewniki - Morawica


Pod hasłem braterstwa i wzajemnej życzliwości odbyła się XXII pielgrzymka parafii realizujących program odnowy i ewangelizacji. Spotkanie miało miejsce w parafii pw. św. Bartłomieja w Morawicy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 18. wspólnot parafialnych z dwunastu diecezji w Polsce wraz ze swymi pasterzami – razem ok. 460 pielgrzymów. Obecni byli także członkowie Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata ze swym dyrektorem – ks. Stanisławem Zającem oraz przedstawicielem Dyrekcji Generalnej w Rzymie  – ks. Mirosławem Grendusem.

18 VII - sobota


Spotkanie pielgrzymkowe rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w sanktuarium Bł. Jana Pawła II mieszczącym się w pobliżu sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Radosnej liturgii przewodniczył Ks. Bp Damian Muskus OFM, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. W homilii Ks. Biskup wskazał na św. Franciszka z Asyżu, który zaangażował się całym sercem i wszystkimi siłami w odnowę Kościoła, zachęcając zgromadzonych do naśladowania go w gorliwości w tej trosce. Na zakończenie liturgii została odmówiona litania do Bł. Jana Pawła II przed ołtarzem, gdzie umieszczone zostały relikwie Papieża. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli procesyjnie pod Krzyż, gdzie wspólnie pomodlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne grupy parafialne mogły również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z Ks. Biskupem. Później pielgrzymi udali się do rodzin w parafii w Morawicy, gdzie zostali przyjęci z niezwykłą życzliwością i staropolską gościnnością J

Druga część sobotniego spotkania odbyła się na placu parafialnym w Morawicy. Dokonała się wówczas prezentacja wszystkich przybyłych parafii. Zgromadzeni pielgrzymi i Gospodarze mogli usłyszeć świadectwa zaangażowania świeckich w realizowanie zadań ewangelizacyjnych w posoborową odnowę parafii we wspólnotach parafialnych. Prezentacja została ubogacona występem zespołu Nasz Tata z MDK w Trzebini. Na zakończenie odśpiewano wspólne Apel Jasnogórski i wszyscy zostali zaproszeni na kolację do rodzin. Był to niezwykły czas wzajemnego ubogacenia się przez bliższe zapoznanie i podzielenie się doświadczeniami wiary i służby ewangelizacyjnej w swoich parafiach. Te wieczorne rozmowy podczas dorocznych pielgrzymek zazwyczaj trwają długo i są cennym darem na drodze budowania jedności Kościoła.

19 VIII – niedziela

Niedzielny poranek rozpoczął się od zwiedzania szczególnych miejsc morawickiej parafii „Ogrodu Polskich Świętych” oraz „Polskiej Góry Przemienienia”. Następnie odbył się występ chóru szkolno-parafialnego z pięknym przekazem patriotycznym pod tytułem: Ta pieśń nas w dziejach prowadziła. W dalszej części przedstawiciele kilku parafii złożyli świadectwa zaangażowania się we wspólną realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.

Zwieńczeniem wspólnych spotkań była uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem Ks. Bpa Grzegorza Rysia. W słowie skierowanym do pielgrzymów Ks. Biskup wskazał na wartość i potrzebę zaangażowania w budowanie wspólnot parafialnych, które są cząstką Kościoła powszechnego, zachęcając do wytrwałości w podjętym dziele.

Na zakończenie odbyło się przekazanie Krzyża pielgrzymkowego i Księgi Pisma Świętego parafii w Malborku, która w przyszłym roku będzie Gospodarzem pielgrzymki.

Po zakończonych uroczystościach wszyscy uczestniczy zostali zaproszeni na wspólny obiad na placu parafialnym – wyrażamy wdzięczność i podziw dla Gospodarzy pielgrzymki dla Ich hojności, gościnności i organizacji spotkania na wysokim poziomie!

30 maja 2012 r.

Kościół domem komunii w braterskiej życzliwości

Słowo do pielgrzymów XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki

Ruchu dla Lepszego Świata do Morawicy

Realizacja zadania tegorocznego programu duszpasterskiego „Kościół naszym domem komunii” w życiu codziennym jest szczególnym wezwaniem do budowania soborowej wizji parafii jako Wspólnoty wspólnot i uczenia wszystkich wierzących brania odpowiedzialności za Kościół.

Bł. Jan Paweł II ukazywał szczególna rolę Kościoła wspólnoty i uczył w jaki sposób winniśmy brać odpowiedzialność za jego realizację. Uczy nas, że „Każda parafia jest wspólnotą Ludu Bożego, w której urzeczywistnia się w sposób systematyczny dzieło ewangelizacji. Poprzez to dzieło zostaje w ręce parafii złożona sprawa królestwa niebieskiego. „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego” /Mt 16,19/ mówi Chrystus Piotrowi. Te „klucze” docierają do każdej parafii – i poprzez nie mają otwierać bramy „przyszłego wieku”. Ludziom każdego pokolenia.” /Bł. J P II – 22.06.1983 /

Dlatego „wszystko co się dzieje w parafii , ma się dokonywać „przy ołtarzach”, ma ku ołtarzowi prowadzić. Życie wspólnot działających w parafii jest prawdziwie owocne, budujące człowieka, gdy w ostatecznym rozrachunku przybliża go do Chrystusa.” / bł. JP II – 09.06.1997/

Doświadczenie bliskości Boga, które przeżywaliśmy w minionym roku, prowadzić ma nas ku doświadczeniu bliskości człowieka. Rozważając Słowo Boże uczymy się ewangelicznego braterstwa między ludźmi. Odnawiamy w duchu Ewangelii relacje miedzy ludzkie tak, by wszyscy wierni brali odpowiedzialność za autentyczny kształt Kościoła i byli świadomi, że przekaz wiary jest misją całej wspólnoty wierzących.

Tegoroczne pielgrzymowanie pod hasłem „Kościół naszym domem komunii i braterskiej życzliwości” do diecezji Krakowskiej poprowadzi Was poprzez Sanktuarium bł. Jana Pawła II, gdzie w szczególny sposób wybrzmiewa Jego nauka o Kościele jako wspólnocie, w której każdy wierzący ma swoje miejsce i zadanie do zrealizowania oraz sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach, gdzie Miłość Miłosierna umacnia  każdego do świadectwa o Kościele domu komunii braterskiej.

Dlatego wszystkich realizujących program odnowy parafii w ramach Ruchu dla Lepszego Świata oraz tych, którym na sercu leży dobro każdej parafii, zapraszam w dniu 18 sierpnia 2012 r. do Sanktuarium bł. Jana Pawła II a następnie do gościnnej parafii św. Bartłomieja w Morawicy.

Niech realizacja hasła roku duszpasterskiego „Kościoła domem komunii” w braterskiej życzliwości będzie drogą Lepszego Świata kształtowaną według Ewangelii  a odpowiedzialność za podjęte zadania służy budowaniu Królestwa Bożego tu i teraz.

Na drodze pielgrzymowania i odkrywania swojego miejsca we Wspólnocie Kościoła niech Wam towarzyszy Boże błogosławieństwo.

Ks. Władysław Palmowski

Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Morawicy

Popielgrzymkowe wspomnienia z Morawicy

Zakończyła się pielgrzymka

Powrót

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6345