Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018


Wszyscy mieszkańcy Parafii św. Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim do czerwca 2018r. byli uwrażliwieni na potrzebę odkrywania Kościoła, który jest naszym domem, przez wydarzenia parafialne w szóstym roku realizacji programu odnowy i ewangelizacji.


Wydarzenia ewangelizujące

8 IX 2017r. Święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Gest: Wszyscy wierni są zaproszeni, by 8 września odśpiewali w rodzinach Apel jasnogórski jako wyraz jedności Dzieci Bożych zjednoczonych wokół Swojej Matki.

11 XI 2017r. Święto Odzyskania Niepodległości

Gest: Zachęcenie wszystkich wiernych do wzięcia udziału we mszy św. w intencji Ojczyzny i wysłuchania fragmentów "Kazań Piotra Skargi" w interpretacj aktora Jana Szyczygła. Wywieszenie flagi narodowej w każdej rodzinie.

Wigilia Bożego Narodzenia

Gest: Podzielenie sie dobrym słowem przy opłatku (Dziękuję za... Przepraszam za... Życzę...) Kartkę świąteczną z Listu wraz z życzeniami przekazujemy członkom rodziny, osobie samotnej, sąsiadowi...

2 II 2018r. Święto Ofiarowania Pańskiego

Gest: Zachęcenie do odkrywania i realizowania swojego powołania przez modlitwę w tej intencji podczas Mszy św. lub w duchowej łączności z Kościołem.

3 VI 2017r. Święto Roziny (Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka)

Gest: Zachęcenie wszystkich wiernych do wspólnego świętowania w swoich domach.

Parafia w internecie

Historia powstania kościoła i parafii


Pierwotny kościół z drzewa modrzewiowego wystawili Stanisław i Kalikst Michowscy. Kościół ten stał 119 lat czyli do 1700 r., w którym dziedzice Bodzechowa Kacper Teodor i Anna z Unikowa Siemianowscy, cześnikostwo wieluńscy wystawili obecny kościół murowany. Do tej fundacji przyczynili się wiele ówcześni plebani: ks. Walenty Kubacki, ks. Andrzej Brzezki, ks. Stanisław Wielecki i ks. Józef Kuszel. W r. 1807 hrabia Jacek Małachowski, kolator wystawił dzwonnicę i zakrystię oraz obdarzył szatami liturgicznymi. Gdy w r. 1900 po śmierci ks. Ignacego Jopowicza proboszczem Denkowskim został ks. Jan Nowakowski z Grochocic, energicznie wziął się do odnowienia kościoła, czego dokonał w 1904 r. Kościół znacznie przedłużył i dodał mu dwie boczne, obszerne kaplice tak, że obecny kościół ma formę łacińskiego krzyża i jest zupełnie wystarczający dla potrzeb wiernych. Kościół pokryty jest blachą, prezbiterium ma sklepienie malowane, nawa i kaplice mają sufity. W wielkim ołtarzu znajduje się obraz Najśw. Maryi Panny z Dzieciątkiem, zasłania go obraz św. Barbary, u góry zaś św. Stanisława B.M. Ołtarze boczne poświęcone są ku czci: św. Józefa i św. Antoniego, kaplice zaś Przemienienia Pańskiego i Najświętszego Serca Jezusowego. Dwa obrazy do tej ostatniej kaplicy: Serca Jezusowego i św. Ignacego biskupa pędzla Buchbndera ofiarowała Kotkowska z Bodzechowa. Uroczyste poświęcenie kościoła Denkowskiego odbyło się za ks. Macieja Karwowskiego dziekana opatowskiego, tutejszego plebana. Kościół poświęcił 15 października 1741 r. pod wezwaniem Przeniesienia św. Stanisława i św. Michała bp M. Kunicki sufragan krakowski. W lipcu 1971 r. opiekę duszpasterską nad parafią przejęli Księża Sercanie (SCJ).

Proboszcz parafii

ks. mgr Stanisław Jaskuła SCJ


Program duszpasterski

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji realizowany jest od 2012 r.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3967