Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2018/2019


Wszyscy parafianie do końca czerwca 2019 r. byli uwrażliwiani na Kościół, w którym wzrastają poprzez organizowane wydarzenia parafialne w szóstym roku Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.


Wydarzenia ewangelizujące:

X 2018. Modlitwa różańcowa

Wartość: Kościół, który jest wspólnotą

Hasło: Jesteś z nami Jezu, gdy gromadzimy się

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w ustalonym dniu przyszli na wspólna modlitwę różańcową w Kościele ze swoją Grupą Sąsiedzką i podali intencje modlitewne.

Gest liturgiczny: Modlitwa różańcowa prowadzona przez Grupy Sąsiedzkie z przeczytaniem intencji członków GS.

11 XI 2018. Święto Niepodległości

Wartość: Kościół, w którym zwyciężamy siebie

Hasło: Wywieszenie flagi jest znakiem twojej odwagi

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkie rodziny do wywieszenia flagi narodowej z racji Święta Niepodległości.

Gest liturgiczny: Apel patriotyczny.

30 XII 2018. 30-lecie Parafii

Wartość: Kościół, w którym wzrastamy w wierze

Hasło: Tak wielu otrzymuje, a tak niewielu dziękuje

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, by odpowiedzieli na pytanie: "Za co chciałbym podziękować Parafii?".

Gest liturgiczny: Tort z 30 świeczkami w procesji z darami. Dzielenie się tortem po Eucharystii. Stworzenie albumu parafialnego.

14 II 2019. Wspomnienie św. Walentego

Wartość: Kościół, w którym dostrzegamy drugiego człowieka

Hasło: Uśmiechnij się to nic nie kosztuje

Gest dla wszystkich: Obdarować drugiego człowieka dobrym słowem, uczynkiem, prezentem, uśmiechem.

Gest liturgiczny: Rozdawanie naklejek z uśmiechem w kościele przed błogosławieństwem.

IV 2019. Tydzień Biblijny

Wartość: Kościół, w którym wzrastamy poprzez słuchanie Słowa Bożego

Hasło: Kto ma uszy niechaj słucha

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby każdy przeczytał w domu wskazany fragm. Pisma św. indywidualnie, bądź w rodzinie.

Gest liturgiczny: Czytanie przez chętne osoby wybranej księgi Pisma św. przed Mszą św. Świadectwo osób czytających Pismo św.

VI 2018. Festyn rodzinny w Rokitnie

Wartość: Kościół, który nas ubogaca

Hasło: 

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w festynie organizowanym w Rokitnie.

Gest liturgiczny: Trzymanie się za ręce w czasie modlitwy Ojcze nasz.

Jawidz - Rokitno

Parafia w Internecie

Historia powstania parafii

Jawidz

Parafia powstała 30 grudnia 1988 r. przez wyłączenie z obszaru parafii Bystrzyca (dekanat łęczyński) i Niemce (dekanat lubartowski). Początkowo należała do dek. łęczyńskiego, a od 1994 r. - do lubelskiego podmiejskiego. Pierwszym proboszczem został ks. Wiktor Łopuch.

Murowany kościół w Jawidzu pw. MB Nieustającej Pomocy wybudowany latach 80. jako filię parafii Bystrzyca. W latach 1985-1987 świątynia została rozbudowana. Zmodernizowano wówczas wieżę - dobudowano front kościoła, wzniesiono boczne nawy, jak również budynek plebanii.

Rokitno

Kościół drewniany w Rokitnie pw. MB Królowej Polski wzniesiono w latach 1981-85, po czym przeprowadzono jego rozbudowę. Powstała w tym czasie zakrystia oraz część gospodarcza zabudowań. Kościół na zewnątrz został ocieplony poprzez elewację zewnętrzną wykonaną w latach 1996-1997. Ostatnio został nabyty plac pod planowaną budowę nowej świątyni murowanej, przy której będzie założony mały cmentarz dla tamtejszej społeczności kościelnej. W 1997 r. zrobiono również metalową konstrukcję dzwonnicy.

Kościoły zostały pobłogosławione w czasie pierwszej wizytacji kanonicznej 18 listopada 1990 r. przez bpa Piotra Hemperka.

Program duszpasterski

Realizacja Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii od roku 2012 r. 

2013 r. Parafia realizuje I Etap wdrażania programu. Buduje struktury parafialne, programuje wydarzenia na dany rok. Trwają prace nad redakcją Listu do parafian. W celu lepszej komunikacji, integrowaniu wspólnoty parafialnej został powołany blog internetowy.

Proboszcz ks. Stanisław Jerzy Kryszczuk

e-mail: 

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8257