Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018


Do końca czerwca 2018 r. mieszkańcy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu, bedą mieli okacje do podzielenia się darami duchowymi poprzez udział w wydarzeniach realizowanych w ramach Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.


Wydarzenia ewangelizujące

22 IX 2017. Pielgrzymka do Stagniewa

Hasło: Podarujmy sobie modlitwę

Gest: W pielgrzymce do Stagniewa, poprzez osobiste uczestnictwo lub przekazanie intencji.

8 XII 2017. Niepokalane Poczęcie Maryi

Hasło: Nie bój się

Gest: Parafianie zostaną zaproszeni do wyjścia z zapalonymi lampionami z domu do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na nieszpory.  (Wykorzystają okazję by pomodlić się o światło wiary dla osoby, która przeżywa trudności z wiarą i w intencji tej osoby zapalą świecę, z którą pójdą do kościoła). Na świecy naklejka: "Nie bój się uwierzyć".

14 II 2018. Pojednanie

Hasło: Pojednanie

Gest: Zapraszamy wszystkich, którzy przyjmują posypanie głowy popiołem, żeby na słowa kapłana "Nawracajcie sie i wierzcie w Ewangelię" odpowiedzieli: przyjmuję i chcę się pojednać. Owocem tych słów będzie zobowiązanie do tego, żeby się pojednać z tymi, z którymi jesteśmy skłóceni. Ci zaś którzy mogą, przystąpią do sakramentu pokuty i pojednania. W przypadku osób mieszkających daleko - skontaktujemy się z nimi. W przypadku osób nieżyjących - zadośćuczynienie przez modlitwę i np. wypełnienie pragnienia osoby zmarłej, przez osobę żyjącą.

20 V 2018. Zesłanie Ducha Świętego

Hasło: Dzielmy się radością

Gest: W Liście "Bądź po stronie Jezusa" wszyscy parafianie zostną zaproszeni do radosnego przeżycia uroczystości Zesłania Ducha Świętego, przez pozdrowienie napotkanych sąsiadów - spontanicznie z dobrym słowem np. "Jak pani pięknie wygląda", "Jaki sąsiad dzisiaj elegancki", "Cieszę się, że panią widzę", itp.

14 II 2018. Sakrament pojednania

Wszyscy wierni parafii MB Królowej Polski zostali zaproszeni, by w momencie posypania głowy popiołem i na słowa kapłana: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", odpowiedzieli: „Przyjmuję i chcę się pojednać”.

Owocem tych słów miało być było zobowiązanie do tego, żeby się pojednać z tymi, z którymi są skłóceni. Ci zaś którzy mogą, przystąpią do sakramentu pokuty i pojednania. W przypadku osób mieszkających daleko należało skontaktować się z nimi. W przypadku osób nieżyjących, zadośćuczynić przez modlitwę i np. wypełnienie pragnienia osoby zmarłej, przez osobę żyjącą.

8 XII 2017. „Nie bój się uwierzyć”

Wierni parafii Matki Bożej Królowej Polski zostali zaproszeni do wyjścia z zapalonymi lampionami z domu do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na nieszpory sprawowane o godz. 17.30.

Zadaniem parafian było zastanowić się czy jest ktoś w rodzinie lub wśród znajomych, kto przeżywa trudności z wiarą. Następnie należało pomodlić się o światło wiary w intencji tej osoby oraz zapalić świecę, z którą  mieli wyruszyć do kościoła. Na świecy należało nakleić pasek zamieszczony na dole Listu: "nie bój się uwierzyć".

W czasie nieszporów zostało wygłoszone kazanie, a na jego zakończenie wszyscy zebrani powtórzyli akt zawierzenia Matce Bożej Niepokalanie Poczętej.

Parafia w Internecie

Historia parafii

Parafia Matki Boskiej Królowej Polski w Elblągu - rzymskokatolicka parafia położona w diecezji elbląskiej. Erygowana dekretem biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi w 1975 roku.

Kościół zbudowany został w miejscu zabytkowego kościółka pod tym samym wezwaniem. W marcu 1977 roku otrzymano zezwolenie na budowę klasztoru redemptorystów. Czyniono też wiele starań związanych z rozbudową starego kościółka. W końcu w 1981 roku otrzymano na to zgodę. Niespełna rok później ustalono, że rozbudowa kościoła może się łączyć z rozbiórką istniejącego. I tak też się stało. Dnia 3 maja 1984 roku dokonano poświęcenia kamienia węgielnego. Już 18 grudnia 1988 roku dokonano poświęcenia części kościoła przeznaczonej dla wiernych w nowym kościele. Kościół dominuje nad dzielnicą, charakteryzuje się strzelistością formy i stylizacją wieżowej konstrukcji krzyża nawiązującą nieco do pomnika Solidarności w Gdańsku.

Parafia Matki Bożej Królowej Polski czwarty rok (2017/2018) realizuje Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji. Parafia podzielona jest na 7 rejonów, za które odpowiedzialni są Rejonowi i współpracujący z nimi ojcowie. W parafii jest ok. 200 Posłańców na 15 tys. parafian. Każde wydarzenie poprzedzone jest Listem "Bądź po stronie Jezusa".

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7771