Menu

Wyszukiwanie

9 IX 2018. Błogosławieństwo

Parafianie św. Mikołaja w Hrubieszowie przeżywali w niedzielę pierwsze wydarzenie parafialne w tym roku duszpasterskim. Hasłem wydarzenia są słowa: Błogosławcie, a nie złorzeczcie!

Wierni zostali zachęceni, by po krótkiej modlitwie o błogosławieństwo dla rodziny, błogosławili sobie nawzajem robiąc znak krzyża na czole, wypowiadając imię błogosławionej osoby i słowa: Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty".

List do Parafian

Meta roku duszpasterskiego 2018/2019


Mieszkańcy parafii św. Mikołaja zostali uwrażliwieni na wartość "Kościół komunii" poprzez przeżywanie wydarzeń duszpasterskich w piątym roku realizacji programu.


Wydarzenia ewangelizujące:

9 IX 2018. Początek roku szkolnego

Wartość: Błogosławieństwo

Hasło:  Błogosławcie, a nie złorzeczcie!

Gest dla wszystkich: W ustalonym czasie, po wspólnej dowolnej modlitwie o błogosławieństwo dla rodziny, błogosławimy się nawzajem znakiem krzyża na czole i słowa: (wypowiadamy imię błogosławionej osoby) niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty. Osoba samotna może poprosić o błogosławieństwo Pana Boga albo osobę do której się zwróci.

Gest liturgiczny: Po homilii prośba o błogosławieństwo: Pobłogosław mnie - przyjęcie błogosławieństw oraz obdarowanie błogosławieństwem osoby obok, czyniąc ręka znak krzyża: niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty.

11 XI 2018. Święto Niepodległości

Wartość: Solidarność

Hasło: Solidarni w Kościele

Gest dla wszystkich: Rozważamy najlepiej z rodziną słowa Jana Pawła II: "Solidarność - to znaczy jeden i drugi,  a soro brzemię to brzemię niesione razem, we wspólnocie...".

Gest liturgiczny: Po kazaniu zwracamy się do siebie, kładziemy sobie ręce na ramionach i wypowiadamy słowa: "Niech jedność w Trócjcy Świętej uczy nas solidarności".

27 I 2019. Zakończenie wizyty duszpasterskiej

Wartość: Modlitwa

Hasło: Modlitwa jednoczy Kościół

Gest dla wszystkich: Zaproszenie do wspólnej modlitwy domowników i odmówienie dziesiątka różańca: tajemnica Odnalezienia Pana Jezusa, w intencji znalezienia czasu dla Boga i dla siebie nawzajem oraz jedności w domu, parafii i w Kościele. Na zakończenie rozmowa o tym jakie znaczenie ma modlitwa w naszym życiu?

Gest liturgiczny: Przed rozpoczęciem Mszy św. wspólna modlitwa o to, abyśmy stawali się żywą dynamiczną wspólnotą parafialną i pieśń "Zjednoczeni w Duchu".

10 III 2019. Rozpoczęcie Wielkiego Postu

Wartość: Ofiarowanie

Hasło: Ofiarowanie się na wzór Chrystusa

Gest dla wszystkich: Na początku Wielkiego Postu zaproszenie do napisania na kartce (w dwóch egzemplarzach) tego, co chce sie ofiarować członkom rodziny, sąsiadowi, osobie samotnej itp.

Gest liturgiczny: Jedną z przygotowanych kartek, na której napisaliśmy czym chcemy obdarzyć osoby nam bliskie, zaniesiemy w procesji z darami na Ołtarz w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Przykłady darów: modlitwa, wyrzeczenia, znoszenie trudnej sytuacji, cierpienia.

3 V 2019. Matki Bożej Królowej Polski

Wartość: Jedność

Hasło: Jesteśmy jednością w Kościele

Gest dla wszystkich: Rozważyć, najlepiej wspólnie w rodzinie fragm. Ewangelii J 17, 20-23 dzieląc się refleksją: dlaczego jedność jest taka ważna i dlaczego Jezusowi tak na niej zależy? Na zakończenie wspólna modlitwa o jedność w naszej rodzinie, między sąsiadami i w parafii.

Gest liturgiczny: Po kazaniu stojąc wierni biorą się za ręce i trzymając je w górze, po krótkiej modlitwie kapłana głośno wypowiadamy słowa: "Poprzez wiarę nasz Kościół staje się jednością".

2 VI 2018. Wniebowstąpienie

Wartość: Wspólnota

Hasło: Parafia wspólnotą wspólnot

Gest dla wszystkich: Stowrzyć doświadczenie wspólnoty, zapraszając osoby z najbliższego otoczenia do wspólnego spędzenia czasu i podzieleniasie własneym doświadczeniem wspólnoty. Na zakończenie można podziękować sobie nawzajem i Panu Bogu za spotkanie.

Gest liturgiczny: W momencie ofiarowania parafianie podarują sobie karteczki z fragmentami Pisma św. mówiącego o wspólnocie Kościoła, wypowiadając słowa: "Niech Słowo Chrystusa przebywa w tobie" [kartki przygotowane wcześniej chodzący do świątyni biorą przy wejściu].

 

Parafia w Internecie

Historia parafii

Początki parafii związane są z pracą ojców Dominikanów w Hrubieszowie. Ich obecność datuje się od roku 1416, kiedy to bp chełmski Jan, herbu Cholewa ufundował dla tego konwentu drewniany kościół i zabudowania klasztorne z uposażeniem nadanym przez króla Władysława Jagiełłę. Obecnie istniejący kościół parafialny pw. św. Mikołaja wraz z przylegającym klasztorem Dominikanów wzniesiony został w latach 1730-1766 dzięki staraniom kasztelana bieckiego Józefa Kuropatnickiego oraz jego żony Teresy Zuzanny z Kurdwanowskich. Kościół konsekrowany był w 1750 roku przez ordynariusza chełmskiego Józefa Eustachego Szembeka.

Dzieje hrubieszowskiego klasztoru zakończyła kasata w 1781 r., ale zakonnikom udało się przetrwać do 1819 r. Następnie dominikanie zostali przeniesieni zostali do Krasnobrodu. W latach 20-tych XIX wieku budynki klasztorne zostały przebudowane i adaptowane wg projektu budowniczego obwodu zamojskiego Hiacynta Dąbrowskiego na cele szkolne. Dziś znajduje się tu Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Proboszcz

dr teologii, mgr inż., ks. kan. Wiesław Oleszek

Realizacja Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji od roku 2014 r. 

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4648