Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018 - pierwszy rok realizacji programu


Parafianie Matki Bożej Częstochowskiej w Kazimierzówce zostali uwrażliwieni na wartość budowania więzi przez uczestnictwo w wydarzeniach duszpasterskich w drugim roku realizacji programu odnowy.


Wydarzenia ewangelizujące

17 IX 2017. Rozpoczęcie roku duszpasterskiego

Hasło: Przeżyj radość z poznania się

Gest: Przypomnijmy sobie osoboę, z poznania której odczuliśmy radość i podzieliliśmy się tym wspomnieniem z kimś bliskim.

3 XII 2017. Rozpoczęcie Adwentu

Hasło: Otwarcie się ubogaca

Gest: Doświadczyć wartości otwarcia przez wspólną rozmowę w rodzinie na temat co mi sie podoba w naszej rodzinie i w poszczególnych osobach. Na zakończenie podziękować sobie wzajemnie i Panu Bogu.

11 II 2018. Zakończenie karnawału

Hasło: Ubogaćmy sie spotkaniem

Gest: Spotkajmy się w rodzinie lub z sąsiadami, aby podzielić sie poączkiem i radością (pamiętajmy o chorych i samotnych mieszkających blisko nas).

8 IV 2018. Niedziela Miłosierdzia

Hasło: Zatroszczmy się wspólnie o nasze zbawienie

Gest: Spotkajmy się na modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego w naszej świątyni albo w domu w intencji naszych rodzin, sąsiadów i całej parafii.

13 V 2018. Wniebowstąpienie Pańskie

Hasło: Chrystus nas zbliża

Gest: Pomyśl o ludziach, z którymi masz złe relacje lub utraciłeś relacje i pomódl się w ich intencji dziesiątką (najlepiej byłoby napisać liste takich osób).

Konsekracja kościoła 1992 r.

Historia powstania parafii

Parafia w Internecie

Erygowana 14.11.1947 r. przez bpa Stefana Wyszyńskiego. Powstała z miejscowości należących do parafii św. Michała w Lublinie, Abramowic i Mełgwi. Uposażono ją w 4,5 morg ziemi. 

Kościół murowany pw. MB Częstochowskiej i św. Jana Chrzciciela wybudowano w 1937 r. Powstał on z budulca, który przeszedł dość długą drogę: w poł. XVIII w. Antoni Siła-Nowicki ufundował w Pawłowie świątynię parafialną; w 1912 r. przeniesiono ją do Lublina-Bronowic, a stąd przewieziono do Kazimierzówki. Obecny kościół, ukończony w 1992 r., odpowiada swoim wyglądem pierwotnemu, jedynie od wewnątrz i zewnątrz został oszalowany, a w momencie zakupu organów przerobiono chór muzyczny. Remont całości wykonano w 1972 r. Kościół poświęcił abp Bolesław Pylak.

Obecnie w parafii posługę sprawuje ksiądz proboszcz Józef Swatowski.

Program duszpasterski

Parafia podjęła decyzję o rozpoczęciu Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji w 2015 r. Rok duszpasterski 2016/2017 to pierwszy rok realizacji PPOE.

11 II 2018 r. „Ubogaćmy się spotkaniem”

W ostatnią niedzielę karnawału mieszkańcy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kazimierzówce przeżywali wydarzenie ewangelizujące, w czasie którego zostali zaproszeni do podzielenia się radością i pączkiem z bliskimi w rodzinach, z sąsiadami, z osobami samotnymi, chorymi, mieszkającymi blisko nich.

Gestem wydarzenia liturgicznego była zachęta, by przed rozpoczęciem Mszy Świętej  wierni powitali się słowami:  Cieszę się, że Cię spotykam. 

Celem wydarzenia było odkrywanie ciągle i na nowo radości ze spotykania się z drugim człowiekiem i z Nim. Jezus oczekuje, by ludzie stawali się dla siebie nawzajem wsparciem i źródłem poczucia bezpieczeństwa, a przez to stwarzali warunki do realizacji swojego powołania i budowania prawdziwej wspólnoty.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2205