Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018


Do czerwca 2018 roku wszyscy ludzie ochrzczeni i ludzie dobrej woli z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku jako Lud Boży celerujący Eucharystię – są uwrażliwieni na wartość umacniania darami Ducha Świętego przy okazji wydarzeń miesięcznych. Uczestnicy spotkań sasiedzkich pogłębiają tę wartość, a osoby zaangażowane kontynuują przygotowywanie do nowych zadań wynikających z realizacji trzeciego etapu.


Wydarzenia ewangelizujące

Hasło roku: Duch Święty a Eucharystia

9-10 IX 2017r. Ogólnoparafialna pielgrzymka doKrzeptówek w Zakopanem

Gest: Parafianie otrzymują kartki, na których wpisują intencję na piegrzymkę do MB Fatimskiej, uświadamiającą stałą odpowiedzialność świadków bierzmowania za swoich podopiecznych. Kartki będą składane w kościele i wykorzystane podczas specjalnego nabożeństwa w trakcie pielgrzymki.

1 X 2017r. Eucharystia i Procesja Różańcowa w parku MB

Gest: Przygotowanie modlitwy zawierzenia, która będzie umacniała wspólnotę doświadczeniem obecności Ducha Świętego przy okazji Procesji Różańcowej. Modlitwa będzie odczytana przez kolejne Rejony przy każdej stacji, osoby nieobecne na Procesji pomodlą sie w swoich domach.

1 XI 2017r. Eucharystia na cmentarzu

Gest: W dniu Wszystkch Świętych wierni zostali zaproszeni do przypomnienia sobie swoich świętych patronów z chrztu i bierzmowania. Podczas Eucharystii w modlitwie wiernych będzie okazja wezwania w chwili ciszy swoich świętych patronów po wprowadzeniu liturgicznym.

8 XII 2017r. Niepokalane Poczęcie

Gest: Parafianie zostaną zaproszeni do zauważenia jak ważnym darem Ducha Świętego dla całej wspólnoty jest posługa Sióstr Służebniczek w parafii. Każdy będzie miał okazję krótko wyrazić dlaczego Siostry są potrzebne we wspólnocie przez włączenie sie do przygotowania specjalnego albumu. każda rodzina dokończy zdanie zapisane na stronie tytułowej albumu.

11 II 2018r. Eucharystia w Dniu Chorego

Gest: Rodziny zostaną zaproszone do zastanowienia się jak ważna jest gotowość niesienia pomocy dla chorych i potrzebujących w każdym środowisku. Żeby wyrazić wdzięczność tym osobom Posłańcy zbiora informacje od osob chrych i starszych. Ich imiona zostaną wykorzystane w dekoracji na nabożeństwo dla chorych (imię zostanie wpisane w serce). Za wszystkich zostanie odmówiona specjalnie przygotowana modlitwa.

29-30 III 2018r. Triduum Paschalne

Gest: Parafianie zostaną uwrażliwieni na to jak ważna jest troska o wzajemne zaufanie, które nigdy nie jest dane na zawsze. W tym szczególnym czasie, parafianie postarają się pomodlić szczególnie za osoby, do których w ostatnim czasie stracili zaufanie.

18 V 2018r. Bierzmowanie

Gest: Wszyscy parafianie zostaną zaproszeni do osobistego rachunku sumienia z odwagi wiary (świadectwo wiary) według specjalnie przygotowanego formularza na podstawie siedmiu darów Ducha Świętego.

11 II 2018 r. Jedni drugich brzemiona noście

Mieszkańcy parafii NSPJ w Szówsku zostali uwrażliwieni wartość gotowości niesienia pomocy przy okazji przygotowania nabożeństwa wdzięczności dla osób pomagających chorym i cierpiącym na Dzień Chorego.

W geście wydarzenia wszystkie rodziny zostały zaproszone do zastanowienia się jak ważna jest gotowość niesienia pomocy dla chorych i potrzebujących w każdym środowisku.

Aby wyrazić wdzięczność osobom z parafii, które udzielają takiej pomocy, posłańcy zebrali informacje od osób chorych i starszych, na pomoc których osób mogą liczyć. Imiona te zostaną wykorzystane w dekoracji w kościele.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8387