Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2018/2019


Wszyscy parafianie zostali uwrażliwiani na wartość spotkania przez udział w wydarzeniach duszpasterskich parafii we wstępnym roku realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.


Wydarzenia ewangelizujące:

6 XII 2018. Św. Mikołaj

Wartość: Radość

Hasło: Obdarujmy się radością

Gest dla wszystkich: Zanieść sąsiadowi kartkę z życzeniami podpisaną przez całą rodzinę.

Gest liturgiczny: Przed rozpoczęciem liturgii wychodzi komentator, który wprowadza do wykonania gestu, następnie podajemy sobie rękę, uśmiechamy się do siebie i mówimy: Dziękuje Ci, że jesteś.

2 II 2019. Matki Bożej Gromnicznej

Wartość: Bliskość

Hasło: Bądźmy blisko siebie

Gest dla wszystkich: Wierni wpisują na kartce osoby, z którymi czują się blisko, podziękują też za nie Panu Bogu.

Gest liturgiczny: Na początku mszy św. jest prośba, by wierni usiedli razem, aby poczuli bliskość wspólnoty w Chrystusie.

14 IV 2019. Niedziela Palmowa

Wartość: Zauważenie

Hasło: Zauważ mnie

Gest dla wszystkich: Znaleźć osoby w swoim środowisku, które pragną zauważenia, pomodlić się za nie i jeśli to możliwe okazać im życzliwość.

Gest liturgiczny: Wierni na znak pokoju podając sobie dłoń pozdrawiają się słowami: Dziękuję ci, że jesteś.

20 VI 2019. Uroczystość Bożego Ciała

Wartość: Życzliwość

Hasło: Bądźmy życzliwi

Gest dla wszystkich: Pomyśl o trzech osobach, które pragną twojej życzliwości, pomódl sie za nie modlitwą Ojcze nasz i okaż im życzliwość dowolnym gestem.

Gest liturgiczny: Na zakończenie procesji Bożego Ciała, gest podzielenia się chlebem z osobami najbliżej stojącymi życząc sobie nawzajem chleba i miłości - Życzę ci chleba i miłości.

fot. Wikipedia

Parafia w Internecie

Historia parafii

Parafia powstała dekretem Księdza Biskupa Franciszka Korszyńskiego z dnia 25 września 1952 r. Dekret erygujący naszą parafię wszedł w życie 29 września 1952 r.  Pracę duszpasterską w Parafii Opatrzności Bożej Biskup Jan Zaręba powierzył na stałe Zgromadzeniu Księży Orionistów. 

W dniu 25 sierpnia 1967 r. rozpoczęto budowę świątyni pod wezwaniem MATKI KOŚCIOŁA. 

Poświęcenia fundamentów świątyni dokonał 23 czerwca 1968 r. Ksiądz Biskup Pawłowski. Podczas tej uroczystości wmurowany został kamień węgielny poświęcony przez Papieża Pawła VI oraz akt erekcyjny parafii podpisany przez obecnych księży: Biskupa, Dyrektora Generalnego Zgromadzenia, duchownych i przedstawicieli parafian. 

15 października 1972 r. (niedziela) – uroczyście oddano kościół do służby Bożej. Konsekrował go Ksiądz Biskup Jan Zaręba. Wcześniej dokonał wmurowania w mensę ołtarzową relikwii polskich świętych męczenników: Benedykta i Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Obecnych było trzech kardynałów: kard. Stefan Wyszyński; kard. John Król z USA i kard. Bertoli z Rzymu oraz wielu biskupów i księży. Był także Dyrektor Generalny Zgromadzenia Orionistów Giuseppe Zambarbierii. 

Proboszcz

Ks. Antoni Wita

Realizacja Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji

Parafia pierwszy rok realizuje PPOE według przeprowadzonego programowania na rok duszp. 2017/2018.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1317