Menu

Wyszukiwanie

 

Cel ogólny planu 2016-2019

Do końca 2019 roku PGP w jedności z Grupą światową, w odpowiedzi na znaki czasu, promuje poczucie tożsamości i otwarcie na innych przez swoje inicjatywy apostolskie i stałą formację wewnętrzną,a szczególnie twórczą wierność Ćwiczeniom wspólnotowym

 

Uzasadnienie:

1) z problemu

Żyjemy w społeczeństwie coraz mocniej naznaczonym przez strach: przed innymi, obcymi, o siebie, przyszłość bliskich, rodziny, Kościoła. Co powoduje, że skupiamy się na obronie tożsamości tracąc nadzieję na lepszą przyszłość, otwartą na nowości Ducha Świętego.

2) z ideału

Pan Jezus wzywa naszą Grupę do wytrwałego promowania wspólnotowych relacji, które nie istnieją bez przekraczania siebie, otwierania się na innych, podejmowania ryzyka nowości przy jednoczesnej odpowiedzialności za przejęte dziedzictwo.

Mt 14, 27 – Odwagi Ja jestem, nie bójcie się.

3) z nawrócenia

Należy umożliwić wszystkim członkom GP doświadczenie, że nie są sami (w wymiarze duchowym i społecznym) w podejmowaniu aktualnych wyzwań związanych z wielokulturowymi społeczeństwami, w których przychodzi nam głosić Ewangelię.

 

Cel ogólny programu 2016

Do końca 2016 roku PGP w jedności z Grupą światową, w odpowiedzi na znaki czasu i Rok Miłosierdzia,podejmuje służbę prawdzie w swoich działaniach apostolskich i inicjatywach formacji wewnętrznej, przeztowarzyszenie procesom parafialnym, prowadzenie sesji i konwiwencji PGP.

 

Cel ogólny programu 2017

Do końca 2017 roku PGP w jedności z Grupą światową, w odpowiedzi na znaki czasu,poszukuje tego, co łączy przez swoje inicjatywy apostolskie i stałą formację wewnętrzną, a szczególnie przez zaangażowanie się w realizację duszpasterskiego wezwania: Idźcie i głoście, zaproponowanego przez KEP.

 

Cel ogólny programu 2018

Do końca 2018 roku PGP w jedności z Grupą światową, w odpowiedzi na znaki czasu, podjęłaróżnorodne próby doświadczaniadialoguw ramach inicjatyw apostolskich i stałej formacji wewnętrznej, a szczególnie przez przeżycie odnowionych Ćwiczeń wspólnotowych.

 

Cel ogólny programu 2019

Do końca 2019 roku PGP w jedności z Grupą światową, w odpowiedzi na znaki czasu, promuje poczucie tożsamości i otwarcie na innych przez swoje inicjatywy apostolskie i stałą formację wewnętrzną,a szczególnie twórczą wierność Ćwiczeniom wspólnotowym.

 

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7224