Menu

Wyszukiwanie

Cel ogólny roku 2018

Do końca 2018 roku PGP w jedności z Grupą światową, w odpowiedzi na znaki czasu, podejmuje różnorodne doświadczenia dialogu przez swoje inicjatywy apostolskie i stałą formację wewnętrzną, zgodnie z duszpasterskim wezwaniem: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, zaproponowanym przez KEP.

 

Uzasadnienie:

1) z problemu

Żyjemy w społeczeństwie, które jest rozbijane wzajemnymi uprzedzeniami, zawłaszczaniem prawdy, manipulacją i zarządzaniem przez konflikt, co prowadzi do umacniania starych murów i budowania nowych, dzielących społeczeństwo, wspólnoty kościelne i rodziny.

2) z ideału

Bóg oczekuje od nas troski o dialog: Prawdą jest, że w naszej relacji ze światem jesteśmy zachęceni do uzasadnienia naszej nadziei, ale nie jako nieprzyjaciele, którzy wytykają palcem i potępiają. Bardzo jasno nas pouczono, aby to czynić «z łagodnością i bojaźnią» (1 P 3, 16) oraz «jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi» (Rz 12, 18). Jesteśmy także wezwani do zwyciężenia «zła dobrem» (Rz 12, 21), bez wywyższania się, «oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie» (Flp 2, 3) EG 271.

3) z nawrócenia

Należy zatem pomóc członkom GP w szukaniu i tworzeniu płaszczyzn spotkania, aby zauważyć, co w koniecznym dialogu „od nas zależy” .

 

DYREKCJA PGP

Cel ogólny roku 2018

Do końca 2018 roku dyrekcja PGP w odpowiedzi na znaki czasu podejmuje różnorodne doświadczenia dialogu przez skuteczne koordynowanie realizacji całego planu na wszystkich poziomach promocji.

 

Inicjatywy:

1) Regularne spotkania dyrekcji:

    - Spotkania przed konwiwencjami.

    - Uzgodnienie wspólnego stanowiska między innymi przez rozmowy drogą elektroniczną.

2) Zespołowe konsultacje decyzji dotyczących całej Grupy.

3) Ocena realizacji zaprogramowanych zadań.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
438