Menu

Wyszukiwanie

fot. czestochowskie24

Parafia w Internecie

Historia parafii

Parafię Św. Floriana Męczennika w Częstochowie erygował w dniu 2-go grudnia 1990 roku ordynariusz częstochowski bp Stanisław Nowak, wyłączając jej teren z parafii św. Józefa w Częstochowie. 1-go sierpnia 1998 roku rozpoczęto wznoszenie nowej świątyni parafialnej według projektu architektów Ziemowita i Włodzimierza Domagałów. Pierwszą Mszę świętą (pasterkę) odprawiono w niej 25-go grudnia 1998 roku, a kilka miesięcy później – 4-go maja 1999 roku - arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak wmurował w powstały obiekt kamień węgielny, pobłogosławiony przez papieża Jana Pawła II 15-go sierpnia 1991 roku w Częstochowie.

Proboszcz

1-go lipca 2014 roku trzecim proboszczem parafii został z nominacji ordynariusza archidiecezji częstochowskiej arcybiskupa metropolity dra Wacława Depo ks. prałat dr Dariusz Nowak.

Realizacja Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji

W pierwszą niedzielę Adwentu roku 2014 – w ramach przygotowania parafii Św. Floriana Męczennika w Częstochowie do świętowania 25-lecia istnienia parafii i 15-lecia erygowania kościoła został opublikowany pierwszy nr gazetki parafialnej „FLORIANUM”, w którym parafianie dowiedzieli się o propozycji przyjęcia modelu pracy parafii według modelu kerygmatycznego Ruchu dla Lepszego Świata – Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.

W następnym roku kalendarzowym 2015  rekolekcje wielkopostne, prowadzone przez ks. Mieczysława Nowaka, były podporządkowane prezentacji idei odnowy życia duchowego w parafii, a już 1 czerwca roku 2016 zawiązały się pierwsze Wspólnoty Sąsiedzkie.

Wspólną troską wszystkich osób zaangażowanych w odnowę parafialna stało się włączenie wszystkich istniejących w parafii grup i środowisk w te wspólna drogę odnowy. Służyły temu następujące inicjatywy: I-szy, II-gi i III-ci Tydzień Braterstwa przeżywany w tygodniu odpustu parafialnego 4 maja, zakończony wspólnie przygotowywanym Festynem parafialnym; w niedzielę 4 października 2015 roku – w ramach tzw. „Drzwi otwartych parafialnego kościoła” odbyły się po każdej mszy św. spotkania proboszcza i przedstawicieli Rady duszpasterskiej z parafianami, celem omówienia potrzeby wprowadzenia w parafii zmian duszpasterskich dla odnowy życia duchowego w parafii. Następnie podczas wieczornych spotkań w miesiącu październiku i listopadzie został zaprezentowany parafianom model odnowy parafii według o. Riccardo Lombardiego.

Grudniowe rekolekcje roku 2016 prowadził dla ks. dr Stanisław Zając, dając nowy impuls duszpasterski do budowania kolejnych Wspólnot Sąsiedzkich i do dodatkowych spotkań formacyjnych dla członków tychże wspólnot. W ten sposób z Bożą pomocą utworzyły się w parafii 22 Wspólnoty Sąsiedzkie, które zrzeszają ok. 100 parafian i odbyły się dwa tematyczne spotkania formacyjne. Pierwsza sesja z ks. Stanisławem Zającem odbyła się w dniach od 9 do 11 lutego 2017 roku pod hasłem: „Powołanie do apostolstwa w świecie”. Druga sesja na temat: „Kościół – świat” została zorganizowana wspólnie z pierwszymi promotorami naszej parafialnej odnowy w dniach od 9 do 11 marca 2017 roku.

Parafia pierwszy rok realizuje PPOE według przeprowadzonego programowania na rok duszp. 2017/2018

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
344