Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2018/2019


Wszyscy parafianie zostali uwrażliwiani na wartość pojednania przez udział w wydarzeniach duszpasterskich parafii w drugim roku realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.


Wydarzenia ewangelizujące:

7 X 2018. Matki Bożej Różańcowej

Wartość: Przebaczenie

Hasło: Przebaczenie uzdrawia

Gest dla wszystkich: Zorganizować czas na wspólna refleksję z rodziną nad potrzebą przebaczenia, kozystając z dołączonej do listu "Modlitwy o przebaczene". Ogarniamy modlitwą osoby i sprawy, które nas bolą i potrze3bują uzdrowienia przez przebaczenie.

Gest liturgiczny: Podczas aktu pokuty podajemy sobie ręce i wypowiadamy prośbę - wybacz mi moje winy.

9 XII 2018. II Niedziela Adwentu

Wartość: Szczerość

Hasło: Uczymy się szczerości

Gest dla wszystkich: Obdarować osoby ze swojej rodziny informacją o przynajmniej trzech cechach, które mi się w nich podobają, za które je podziwiam i jestem im wdzięczny (najlepiej gdyby te informacje były w formie pisemnej).

Gest liturgiczny: Na rozpoczęcie mszy św. obdarujemy się podaniem dłoni i słowami: Uczymy się szczerości. Na znak pokoju podajemy sobie dłonie i wypowiadamy słowa: Zbudujmy dobre relacje.

12 V 2019. II Niedziela Wielkanocy

Wartość: Przyjaźń

Hasło: Przyjaźń ubogaca

Gest dla wszystkich: Okaż swoją przyjaźń osobom w twoim otoczeniu, zainteresowaniem, dobrą radą, udziel wsparcia słowami uznania, przyjaznym gestem czy też życzliwym uśmiechem, jeśli z jakichś racji uczynienie tych gestów jest nie możliwe to pomódl się w intencji tych osób. [Najlepiej, jeśli to możliwe, zrobić ten gest przede wszystkim w swojej rodzinie].

Gest liturgiczny: Na znak pokoju podajmy sobie dłonie i wypowiedzmy słowa: Bądźmy sobie życzliwi lub Jesteś dla mnie ważny.

16 VI 2019. Uroczystość Najświętszej Trójcy

Wartość: Radość

Hasło: Pojednanie daje radość

Gest dla wszystkich: Pokaż drugiej osobie (z rodziny czy sąsiedztwa), jak bardzo cieszy się jej obecnością poprzez dobre słowo, rozmowę, napisanie listu, zaproszenie, upominek itp.

Gest liturgiczny: Na rozpoczęcie liturgii przyklejamy sobie nawzajem znaczek z uśmiechem na znak pokoju podajemy sobie dłonie i wypowiadamy słowa: Cieszę się, że jesteś.

fot. dolny-slask.org.pl

Parafia Internet

Historia parafii

Parafia została erygowana 3 stycznia 1856 roku. Kościół katolicki, który stał koło plebanii został zbudowany około 1707 roku i zniszczony w 1945 roku przez wojska sowieckie.

W latach 1950 został całkowicie rozebrany, a na jego miejscu postawiono krzyż. Społeczność Lubszańska pochodząca z kresów wschodnich z okolic Czerwonogrodu i Nyrkowa zaadaptowała świątynię ewangelicką zbudowaną w roku 1822 i nadała mu wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Przy kościele umiejscowiony jest pomnik pamięci pomordowanych 2 lutego 1940 roku 100 parafian. Z miejsca kaźni przywieziono ziemię przesiąkniętą ich krwią i w urnie umiejscowiono przy pomniku.

Do parafii należą wioski: Garbów, Piastowice i Michałowice (filia).

Proboszcz

Ks. Józef Meler

Realizacja Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji

Parafia pierwszy rok realizuje PPOE według przeprowadzonego programowania na rok duszp. 2017/2018.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
345