Menu

Wyszukiwanie

Spotkanie z posłańcami

27 kwietnia 2018 r., po rocznej przerwie, znów poleciałem na Łotwę, tym razem nie tylko do parafii w Siguldzie, ale jeszcze do dwóch innych, które zainteresowane są podjęciem programu odnowy i ewangelizacji.

Sigulda. Ocena roku pracy

Z lotniska odebrał mnie proboszcz parafii w Siguldzie ks. Rychards. Już wieczorem rozpoczęliśmy pracę nad oceną minionego roku pracy. W ocenie zauważono wiele pozytywów, które wskazują, że proces odnowy parafii postępuje dość dynamicznie. Inaczej spostrzegliśmy sytuację samego zespołu. Okazało się, że jest on w znacznym kryzysie z powodu braku formacji i dużych zmian personalnych. Część osób odeszła z przyczyn losowych, przyszli nowi, bardzo dobrze się zapowiadający ludzie, ale bez formacji, dlatego grupie zabrakło motywacji i jasno określonych priorytetów. Członkowie grupy zaangażowani są jednocześnie w inne inicjatywy i działania w parafii. Tam doświadczają szybkiej skuteczności swojego posługiwania i dlatego bardziej niż praca z programem absorbują ich te działania.

Ryga. Jak być skutecznym ewangelizatorem?

W sobotą 28 maja pojechałem do Rygi na spotkanie ze Szkołą życia chrześcijańskiego i ewangelizacji Panny Marii z Nazaretu, która jest filią Szkoły z Ukrainy. Dowiedziałem się, że na Łotwie jest 10 takich filii, gromadzących około 250 czynnych ewangelizatorów. Nasze spotkania i dyskusje, skoncentrowaliśmy na pytaniu co jest najbardziej potrzebne, żeby być najbardziej skutecznym ewangelizatorem? Odniosłem wrażenie, że to spotkanie było ubogacające i inspirujące nas wszystkich. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.

Sigulda. Spotkania z parafianami

W niedzielę miałem okazję spotkać się z parafianami z Siguldy, podczas dwóch Eucharystii. Próbowałem im pokazać sens i wartość teologiczną programu, a szczególnie wartość roli posłańca, Listu do Parafian, który on przynosi oraz proponowanego gestu ewangelizującego. Podkreślałem, że Jezus przychodzi nas zbawiać w parafii i przez to, co duszpastersko w niej się dzieje. Zachęcałem także, aby te propozycje przyjmowali jako zaproszenie Jezusa, który przez nie chce nas zbawić.

Plavinias. Spotkanie z proboszczem

W poniedziałek udałem do wspomnianych parafii, najpierw odwiedziliśmy Plavinias, tam spotkałem się z ks. Proboszczem. Po wstępnych informacjach na temat programu, zapytałem go wprost czy naprawdę chce realizować program? Najpierw przedstawił swoje obawy w związku z tym, że parafia jest bardzo mała, liczy ok. 60 osób. Mimo tych obaw stwierdził jednoznacznie, że jest zainteresowany taką formą duszpasterstwa i chce podjąć program. Ustaliliśmy strategię co ma zrobić sam, co wspólnie z ks. Richardsem, do mojego przyjazdu w przyszłym roku.

Livonia. Nowa zainteresowana programem parafia

Stamtąd pojechaliśmy do Livonii, tutaj spotkanie było bardzo szczególne. Ludzie byli bardzo otwarci i zapaleni do pracy to sprawiało, że klimat spotkania był niezwykły. Mimo, że Livonia jest oddalona od Siguldy ok. 200 km, mieszkańcy dowiedzieli się co dzieje się w tej parafii i 40-osobową grupą wybrali się na pielgrzymkę, by zobaczyć na miejscu jak wygląda taki program i jak on wpływa na życie parafii. Byli gotowi zaczynać choćby dzisiaj. Ksiądz proboszcz Janis Smirnovs jest Polakiem, urodzonym na Łotwie. Zrobił na mnie wrażenie człowieka bardzo konkretnego i rzeczowego. Podobnie jak w Plavinias zaplanowaliśmy strategię pracy do mojego przyjazdu. Trzygodzinne spotkanie minęło jak jedna chwila. Żegnaliśmy się bardzo serdecznie jak ludzie, którzy znają się od dawna.

Sigulda. Programowanie i formacja posłańców

We wtorek 1 maja o godz. 8.00 rozpoczęliśmy programowanie w Siguldzie. Pracowaliśmy bardzo intensywnie do godz. 19.30. Następnego dnia odbyło się spotkanie formacyjne dla posłańców, w którym uczestniczyło ok. 40 osób. W naszych rozważaniach podkreślałem nadprzyrodzoną misję posłańca i to, co stanowi istotę tej misji. Doszliśmy do wniosku, że pełniąc dobrze swoją misję stają się lekarstwem dla organizmu parafii. Bardzo mocno podkreślałem, że do dobrego pełnienia tej misji konieczna jest formacja. W czwartek po południu dokończyliśmy programowanie, podkreślając znaczenie programowania V poziomu, a więc ogarnięcie troską formacyjną PZK, redakcji Listu do Parafian oraz posłańców, wskazując na to, że od ich formacji zależy skuteczność realizacji programu.

Aby realizowała się wola Boża

W piątek wracałem do Polski, dziękując Bogu za to doświadczenie i tych ludzi, z którymi dane mi było pracować. Starałem się odczytać co Bóg chce mi powiedzieć przez to wszystko i jakie działania są konieczne, aby realizowała się Jego wola. Te rozważania przerywały mi turbulencje, w które często wpadał samolot. Wszystkim, którzy wspierali mnie modlitwą serdecznie dziękuję.

Galeria

27 kwietnia 2018 r., po rocznej przerwie, znów poleciałem na Łotwę, tym razem nie tylko do parafii w Siguldzie, ale jeszcze do dwóch innych, które zainteresowane są podjęciem programu odnowy i ewangelizacji. [Fot. ks. Stanisław Zając]

Powrót

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
317