Menu

Wyszukiwanie

- Kto ty jesteś? - Polak mały

11 XI 2018. Jubileusz 100-lecia odzyskania Niepodległości

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się w parafii św. Barbary w Łęcznej okazją do  wydarzenia ewangelizującego. Wartością wydarzenia było odkrywanie gotowości do służby Polsce.

Hasłem wydarzenia były słowa: Służę Bogu, człowiekowi, Ojczyźnie, natomiast jego gestem  było wyrażenie gotowości do służby poprzez wywieszenie flagi narodowej podczas uroczystych obchodów jubileuszu. Wydarzenie pomagało wiernym w odkryciu, że sakramenty małżeństwa i kapłaństwa ucząc służby drugiemu człowiekowi, uczą służyć całej wspólnocie narodowej i ludzkiej.

Liturgię Mszy św. przygotowały poszczególne rejony. W procesji z darami niesione były symbole patriotyczne: biało-czerwona flaga, godło, grudka ziemi  oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Na zakończenie mszy św. jako gest liturgiczny dzieci i młodzież czytały wiersz Władysława Bełzy: Kto ty jesteś?

Galeria

Świadectwo wiary

30 IX 2018.Wytrwałość prowadzi do zwycięstwa

W tym roku duszpasterskim parafianie św. Barbary w Łęcznej odkrywają sakramenty kapłaństwa i małżeństwa, które uczą wytrwałości na drodze realizacji swojego powołania. W ostatnią niedzielę września wierni parafii św. Barbary w Łęcznej przeżywali pierwsze wydarzenie ewangelizacyjne. Okazją do wydarzenia stały się zbliżające się śluby zakonne parafianki s. Katarzyny, które odbędą się w parafii 13 października.

Gestem wydarzenia było podjęcie modlitwy o wytrwałość w realizacji powołania. Podczas Mszy św. świadectwem odkrywania powołania oraz trwania w nim dzieliła się s. Jadwiga ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, która również w tym roku będzie składała śluby wieczyste.

Wszyscy wierni zostali zaproszeni do podjęcia gestu modlitwy o wytrwałość w wypełnianiu własnego powołania.

Galeria

Meta roku duszpasterskiego 2018/2019


Wszyscy parafianie św. Barbary w Łęcznej do czerwca 2019 roku odkrywali sakramenty:  małżeństwo i kapłaństwo, które uczą służby podczas wydarzeń parafialnych w ósmym roku III etapu programu duszpasterskiego. Tę wartość Grupy Sąsiedzkie pogłębiały na swoich spotkaniach, a zaangażowani włączali się w inicjatywy formacyjne.


Wydarzenia ewangelizujące

30 IX 2018. Odnowić radość spotkania 

Warstość: Odkrywać sakramenty kapłaństwa i małżeństwa, które uczą wytrwałości na drodze realizacji swojego powołania.

Hasło: Wytrwałość prowadzi do zwycięstwa

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych do modlitwy o wytrwałość w  realizacji naszych powołań.

Gest liturgiczny: Podczas Mszy świętych podjęty będzie temat związany ze ślubami wieczystymi i świadectwo siostry FMM.

Gest dla wspólnot: Podzielić się doświadczeniem: co mi daje wytrwałość w realizowanym powołaniu.

11 XI 2018. Gotowość do służby

Wartość: Odkrywanie sakramentów: małżeństwa i kapłaństwa, które uczą gotowości do służby.

Hasło: Tam, gdzie jest miłość, tam rodzi się Chrystus

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby wyrazili gotowość służby naszej ojczyźnie przez gest wywieszenia flagi Polski.

Gest liturgiczny: Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. dzieci lub młodzież czytają wiersz Bełzy "Kto ty jesteś?"

Gest dla wspólnot: Zapoznać się z życiorysem wybranego bohatera narodowego: kapłana lub małżeństwa służącego sprawie polskiej.

30 XII 2019. Błogosławieństwo w rodzinie

Wartość: Odkrywanie, że sakramenty: kapłaństwa i małżeństwa uczą dzielenia się dobrem.

Hasło: Błogosławcie a nie złorzeczcie

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkie rodziny, aby wszyscy członkowie obdarzyli się błogosławieństwem przez gest uczynienia na czole znaku krzyża.

Gest liturgiczny: Błogosławieństwo rodzin na zakończenie Mszy św.

Gest dla wspólnot: Dzielenie się przeżyciami związanymi z wydarzeniem i ocena wydarzenia.

14 II 2019. Poszukiwanie inspiracji i łamanie schematów

Wartość: Odkrywanie sakramentów: kapłaństwa i małżeństwa, które inspirują do tworzenia relacji z Bogiem i bliźnimi.

Hasło: Miłość inspiracją do pięknego życia

Gest dla wszystkich: Zachęcamy małżonków, aby w tym dniu znaleźli czas na wspólne bycie ze sobą. Osoby samotne mogą wspominać swoich bliskich bądź spędzić czas z Jezusem, który jest miłością wszystkich wierzących.

Gest liturgiczny: Historia życia św. Walentego [na rzutniku] Dlaczego jest on patronem zakochanych?W procesji z darami ofiarowanie listów o miłości do Chrystusa (wcześniej przyniesione przez wiernych).

Gest dla wspólnot: Na serduszkach z imieniem osoby, każdy po kolei wpisuje dobre jej cechy i wraca ono do właściciela.

18 IV 2018. Wielki Czwartek

Wartość: Odkrywanie sakramentów:  małżeństwa i kapłaństwa, które uczą odpowiedzialności za Kościół przez troskę o powołania do służby Bogu.

Hasło: Żniwo wielkie ale robotników mało

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w Wielki Czwartek podjęli modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne jako wyraz odpowiedzialności za Kościół.

Gest liturgiczny: Rozbudowana modlitwa wiernych – modlitwa za kapłanów: żywych, zmarłych i o powołania.

Gest dla wspólnot: Wspólnoty podzielą się:  co w ich życie osobiste wnoszą kapłani i siostry zakonne?

2 VI 2018. Dzień Dziecka

Wartość: Odkrywanie, że sakramenty: małżeństwa i kapłaństwa uczą ofiarności.

Hasło: Być czy mieć?

Gest dla wszystkich: Zachęcamy wszystkich wiernych aby tego dnia każdy spełnił wobec drugiego dobry uczynek.

Gest liturgiczny: Podczas Mszy Św. rodzice pobłogosławią swoje dzieci znakiem krzyża.

Gest dla wspólnot: Podzielenie się świadectwem o przeżytym wydarzeniu.

Listy do Parafian "Droga do Emaus" rok 2015/2016

Link do listów zamieszczonych na stronie parafii św. Barbary w Łęcznej.

Parafia w internecie

Historia powstania parafii


Historia powstania parafii św. Barbary jest związana z dynamiczną rozbudową w latach 70-tych, niewielkiego wówczas miasteczka Łęczna. Odkrycie w pobliskiej Bogdance dużych zasobów węgla kamiennego zdecydowało o powstaniu Kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego – obecnie Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Od tej pory Łęczna zaczęła pełnić stolicę nowopowstałego zagłębia. Nastąpiła szybka rozbudowa miasta, powstawały nowe osiedla, a do Łęcznej napłynęła ludność z różnych stron Polski, głównie ze Śląska. Miasto w szybkim czasie kilkakrotnie zwiększyło liczbę ludności. W tej sytuacji koniecznością stała się budowa nowej świątyni i utworzenie oddzielnej parafii.

Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej powstała w wyniku podziału jedynej wówczasparafii pw. św. Marii Magdaleny. Tworzeniem nowego ośrodka duszpasterskiego, na polecenie Bpa Bolesława Pylaka, zajął się od 1984 r. ks. Piotr Kurowski, następnie od 1987 r. ks. Adam Lewandowski. 4 grudnia 1987 r. Biskup Lubelski nadał nowo budującemu się kościołowi patronat św. Barbary. W 1997 r. nastąpiła zmiana proboszcza. Ks. Adama Lewandowskiego w tej posłudze zastąpił ks. Stanisław Zając. Od 2001 r. administatorem, a następnie od 2005 r. proboszczem parafii jest ks. Andrzej Lupa. Więcej...

Program duszpasterski

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji realizowany jest od 1994 r.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9698