Menu

Wyszukiwanie

Zapiski duchowe

Zapiski duchowe O. Riccardo Lombardiego SJ, Polska Grupa Promotorów, Lublin 2008


Z racji obchodów 100-lecia urodzin włoskiego jezuity, ojca Riccardo Lombardiego (1908 – 1979), założyciela Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata ks. Mirosław Grendus przygotował polskie tłumaczenie jego „Zapisków duchowych”.  Z ogromnej ilości osobistych uwag i notatek, jakie zostały po o. Lombardim, wybrano niektóre, aby umożliwić szerszemu gronu czerpać ze źródeł duchowych poszukiwań i niepokojów proroka całościowej reformy duchowości Kościoła.

Ruch dla Lepszego Świata

Kozioł S., Ruch dla Lepszego Świata. W służbie nowej ewangelizacji, Fall, Kraków 2007, ISBN 978-83-60117-47-7.


Praca doktorska ukazuje koncepcje duszpasterskie wobec różnych wspólnot kościelnych, wypracowane przez Ruch dla Lepszego Świata. Autor dokonuje próby odpowiedzi na pytania: „W jaki sposób i za pomocą jakich metod Ruch dla Lepszego Świata prowadzi odnowę Kościoła? Jak „strategia duszpasterska” ukazana przez metodologię pastoralną Ruchu włącza się praktycznie w realizację idei nowej ewangelizacji we współczesnym świecie?” Autor od 2006 r. włączony jest w działania Polskiej Grupy Promotorów jako jeden z promotorów.

Kantyk nadziei

Przesłanie Międzynarodowego Kongresu „Duchowość komunii dla solidarnego świata”, MMM, Rzym 2003


„Przesłanie” jest owocem Międzynarodowego Kongresu zwołanego w rocznicę 50-lecia powstania Ruchu dla Lepszego Świata – jest ono zbiorem doświadczeń, które wpływają na środowisko, prowadząc do przemiany rzeczywistości, zarówno kościelnej, jak i społecznej. Przedmiotem przesłania są nie tylko grupy czy wspólnoty lecz całość Ludu Bożego. – Doświadczenie, którego jesteśmy świadkami umacnia w nas nadzieję, że Kościół przyszłości będzie coraz bardziej komunią, a społeczeństwo coraz bardziej solidarne – z „Kantyku nadziei”.

Razem – znaczy skuteczniej

Nowak M., Razem – znaczy skuteczniej. Budowanie wspólnoty parafialnej, Gaudium, Lublin 2002, ISBN 83-88615-49-1.


Autor wyjaśnia na czym polega model przemiany parafii proponowany przez Ruch dla Lepszego Świata. Realizacja projektu duszpasterskiego – Nowy Obraz Parafii – prowadzi do odkrycia przez wiernych prawdy, o tym, że: „Odpowiedzialność za lud Boży w parafii spoczywa na wszystkich” i do podjęcia przez nich tej odpowiedzialności. Z nowej soborowej wizji Kościoła wyrasta nowy obraz parafii, ks. Nowak przedstawia niewielkie, bo zaledwie 20-letnie doświadczenie polskiego Kościoła w Ruchu dla Lepszego Świata. Bezcenne są informacje o historii NOP w Polsce oraz prezentacja parafii realizujących projekt Ruchu.

Pierwszy Synod Parafialny

Palmowski W., Pierwszy Synod Parafialny. Rozłazino 2002, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2002, ISBN 83-7216-220-4.


Książka jest zapisem doświadczenia Synodu Parafialnego czyli jak pisze autor: „Spotkania ludu Bożego żyjącego w określonym miejscu i czasie i wezwanego do odpowiedzialności za swoją wiarę i nadzieję w określonym miejscu i czasie”. Dzięki synodowi parafia, w tym przypadku parafia Rozłazino, podjęła analizę duszpasterstwa parafialnego; dokonała rozpoznania zadań, do realizacji których został wezwany każdy wierzący tej parafii; określiła działania duszpasterskie, jakie powinny być podjęte, by parafia mogła rzeczywiście realizować chrześcijańską misję wspólnoty.

Kościół lokalny

Żądło A., Kościół lokalny. Teologia i duszpasterstwo, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2001, ISBN 83-7216-281-6.


„Ożywiona przez Sobór świadomość Kościoła rodzi potrzebę nieustannego rachunku sumienia, który powinien uwzględnić m.in. pytanie o to, jak przyjęliśmy i jak wprowadzamy w czyn soborową naukę o Kościele” – pytania te zadaje autor z racji Wielkiego Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. Podejmuje refleksję nad obecnością i działaniem Kościoła w świecie współczesnym. Spojrzenie autora skierowane jest  przede wszystkim na funkcjonowanie Kościoła lokalnego tj. diecezji.

Ewangelizować

Cappellaro J. B., Ewangelizować: Zadanie dla wszystkich czy doświadczenie niektórych?, Notus, Kielce 2000, ISBN 83-904572-0-5.


Publikacja przygotowana została w formie pytań i odpowiedzi dotyczących projektów przygotowywanych przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, a przede wszystkim duszpasterskiego projektu odnowy-ewangelizacji Kościoła lokalnego, czyli diecezji. „– Jak mają się do siebie oba projekty: ten zmierzający do odnowy duszpasterstwa parafialnego i ten mający na celu odnowę duszpasterstwa w diecezji? – Dlaczego koncentrujecie obecnie Waszą uwagę na diecezji? – Jaka jest różnica miedzy waszym Ruchem a wszystkimi innymi ruchami kościelnymi?”  – to tylko niektóre z pytań postawionych autorowi.

Parafia w trzecim tysiącleciu

Żądło A., Parafia w trzecim tysiącleciu, Notus, Kielce 1999, ISBN 83-904572-9-7.


Autor dzieli się refleksją dotyczącą nowego rodzaju duszpasterstwa, z którego realizacją dane mu było zetknąć się osobiście. Chodzi o parafie wcielające projekt pod nazwą „parafia wspólnotą wspólnot”. Jak sam pisze: „Udało się tym parafiom przejść od duszpasterstwa tradycyjnego, zamkniętego wyłącznie w obrębie świątyni i skoncentrowanego na osobie duszpasterza do duszpasterstwa wspólnotowego, realizowanego przy odpowiedzialnym zaangażowaniu wiernych świeckich (...)”.

O nową wizję parafii

Nowak M., O nową wizję parafii, Biblioteka "Więzi", Warszawa 1993, ISBN 83-85124-17-9.


„Jaka ma być parafia po Soborze Watykańskim II? Co oznacza odnowa parafii? O co tu chodzi?” – na te pytania odpowiada praktyk, inicjator wprowadzenia idei Ruchu dla Lepszego Świata w Polsce, pierwszy dyrektor Polskiej Grupy Promotorów Ruchu, ks. Mieczysław Nowak. Opracowanie przedstawia generalną wizję nowego obrazu parafii jak również szczegółowe wskazówki pomocne przy realizacji projektu odnowy parafii.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
5977