Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów

PGP jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce  to, żeby świat coraz bardziej przypomninał wspólnotę rodzinną zgodnie z wolą Bożą. Grupę tworzą kobiety i mężczyźni różnorodnego pochodzenia społecznego i kulturalnego oraz różnych powołań duchowych. Ta zamierzona różnorodność Grupy jest gwarantem właściwej służby na rzecz odnowy w jedności, której pragnął Chrystus dla zbawienia świata.

Grupa formacyjna. Kandydaci

Przygotowanie kandydatów do Grupy Promotorów - patrz Formacja

Sympatycy Ruchu

Sympatycy Ruchu to osoby, które wspierają działania ruchu, również promotorzy, którzy z różnych powodów nie są obecnie aktywni.


Dyrekcja PGP

Dyrekcja PGP

ks. Mirosław Grendus – dyrektor

ks. Adam Lewandowski – wicedyrektor

ks. Andrzej Lupa – wicedyrektor

 

PROMOCJA APOSTOLSKA

ul. Kościelna 10

38-457 Szczepańcowa

tel. 13 4220712 

 

PROMOCJA OSÓB I GRUPY

 

ul. Królewska 10

20-109 Lublin

tel. (81) 532 27 80

 

RELACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

ul. Jana Pawła II 97

21-010 Łęczna

tel. (81) 462 04 00

 

Odpowiedzialni za Rejony

Rejon Północny - ks. Józef Miciński 

(parafie Elbląg(2), Malbork (3), Toruń)

Rejon Warszawski - ks. Mieczysław Nowak 

Rejon Małopolski - ks. Marek Szumilas

(parafie Brzeźnica, Kodrąb, Morawica)

Rejon Przemyski - ks. Marian Wrona

(parafie Krosno, Przemyśl, Szówsko, Tarnobrzeg)

Rejon Lubelsko-Sandomierski - ks. Adam Lewandowski

(parafie Dys, Hrubieszów, Jawidz, Kazimierzówka, Lublin, Łęczna)

 

Koordynator Ruchu na Europę Środkową

al. Jana Pawła II 97

21-010 Łęczna

tel. 601 053 318

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12504