Menu

Wyszukiwanie

Z WPROWADZENIA

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną zgodnie z wolą Bożą. Grupę tworzą kobiety i mężczyźni, różnych ras, tradycji i kultur, różnorodnego pochodzenia społecznego i kulturalnego oraz różnych powołań duchowych. Ta zamierzona różnorodność Grupy jest gwarantem właściwej służby na rzecz odnowy w jedności, której pragnął Chrystus dla zbawienia świata.

Grupa Promotorów jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską na podstawie „Statutu Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata”, „Dekretem” wydanym przez Papieską Radę ds. Świeckich.

Dokumenty te wyraźnie dotyczą przede wszystkim Grupy Promotorów, zwanej też Służbą Animacji Wspólnotowej. To ważne, ponieważ od początku ojciec Riccardo Lombardi SJ (1908-1979) i jego współpracownicy starali się nie mieszać „ruchu dla lepszego świata” z „grupą promotorów” i jej działaniami. Obie rzeczywistości są traktowane rozdzielnie, choć wzajemnie się łączą i uzupełniają – to wyraźne rozróżnienie jest w praktyce bardzo przydatne i ma wiele istotnych konsekwencji.

“Ruch dla Lepszego Świata” jest duchowym nurtem, napięciem, wrażliwością. Powstaje tuż po zakończeniu II wojny światowej. Z popiołów poranionych relacji międzyludzkich, z ogromu ofiar ludzkiego życia i z dramatu ludzkości zrodziły się początki nowej świadomości. Oto następuje przejście od ciemnej nocy do pierwszych promyków poranka. Kończy się noc, w której jedni ludzie żyli niezależnie od innych istot ludzkich, co więcej bez innych, a nawet przeciwko innym. I rodzi się nowy dzień ludzkości. Odtąd jest już nie do pomyślenia, żeby cokolwiek przeżywać bez innych. Teraz już zawsze: jedni i drudzy, jedni razem z drugimi oraz jedni dla drugich.

Grupa Promotorów jest zaś “służbą” na rzecz ruchu – ewolucji ludzkości, zgodnej z tym ideałem. Jest służbą “animacji”, gdyż dąży do ożywiania wzajemnych relacji, wspomagając je odpowiednimi decyzjami i strukturami. Grupę interesuje animacja “wspólnotowa”, ponieważ jest ona przeżywana przez wspólnotę. Za wspólnotę rozumie się grupę mężczyzn i kobiet w różnym wieku, żyjących w różnorodnych uwarunkowaniach kulturowych i społecznych, a ponadto reprezentujących różne powołania, których łączy pragnienie wspólnego realizowania wybranych celów.

Dokumenty Podstawowe oraz elementy duchowości Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata.

Dokumenty Podstawowe GP – do pobrania jako plik pdf

Powrót

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8458