Menu

Wyszukiwanie

Grupa Promotorów 2015

Grupa Promotorów

Grupę Promotorów tworzą mężczyźni i kobiety różnej narodowości, różnych kultur, o różnym poziomie wykształcenia i różnym pochodzeniu społecznym.

Osoby te uczestniczą w różnych formach życia, jakie istnieją w Kościele, dlatego mogą to być: osoby świeckie (celibatariusze/bezżenni, małżonkowie oraz wdowy, wdowcy); osoby duchowne (biskupi, prezbiterzy, diakoni); członkowie zgromadzeń zakonnych lub świeckich.

Członkowie GP mogą być członkami na „pełny etat” (FT – full-time), albo w niepełnym wymiarze (PT –part-time). Oznacza to tylko różny czas, którym każdy dysponuje, żeby przeznaczyć go do pracy w grupie oraz realizować działania grupy.

Stałymi współpracownikami GP mogą być: katolicy, chrześcijanie innych wyznań, wierzący z innych religii, ludzie dobrej woli zaangażowani w budowanie lepszego świata.

Dyrekcja Generalna 2015-2019

Dyrekcja Generalna jest organem wykonawczym (lub zarządem) Grupy Promotorów; jest zatem służbą jedności wszystkich członków Grupy, gwarantującą najlepszą realizację jej powołania i misji; Dyrekcja Generalna, posiadając władzę decyzyjną, wypełnia funkcję animowania całej grupy, żeby mogła być wierna swojemu Powołaniu i Misji, a także czuwa, żeby Grupa pozostała wierna swojej naturze, duchowi oraz ukształtowaniu i obliczu.

Dla realizacji tych funkcji Dyrekcja Generalna posługuje się współpracą z Międzynarodową Grupą Animacji (GIA), z grupą stałej animacji (GIAP) oraz z sekretariatem generalnym. W skład Dyrekcji Generalnej wchodzi pięć osób wybranych przez Wieczernik w tajnym głosowaniu spośród członków GP. W miarę możności ma ona odzwierciedlać różnorodność powołań i kultur.

Dyrekcja Generalna wybrana podczas Wieczernika 2015 na okres 2015-2019

ks. Feliciano Rodriguez Dominguez z Portoryko, dyrektor generalny
ks.  Ignacio Gonzalez z Hiszpanii
Carlos Sola z Portoryko
Margaret Green z Australii
Amaladhas z Indii

Międzynarodowa Grupa Animacji (GIA)

Jako Rada Główna Dyrekcji Generalnej, GIA wspomaga ją w podejmowaniu koniecznych decyzji, szczególnie w odniesieniu do wypełniania jej podstawowych funkcji. GIA realizuje te funkcje przede wszystkim podejmując specyficzną posługę określania Planu generalnego Grupy Promotorów.

 Międzynarodowa Grupa Stałej Animacji (GIAP)

GIAP jest grupą utworzoną na poziomie międzynarodowym, na stałe służącą tym funkcjom Dyrekcji Generalnej, które ona wypełnia wobec całej GP. Członkowie GIAP (z wyjątkiem członków DG) są mianowani przez DG na podstawie propozycji, które Regiony prezentują podczas Wieczernika, albo podczas GIA; przynależność do tej grupy kończy się wraz z kolejnym Wieczernikiem, choć mogą być ponownie zaproponowani na następną kadencję. Wszyscy członkowie GIAP są związani z własną grupą lokalną, do której wracają po zakończeniu swojej pracy w GIAP. GIAP z natury jest organizmem kierowanym przez samą Dyrekcję Generalną.

Sekretariat Generalny GP

Sekretariat Generalny pełni funkcje administracyjne, pozostając w bezpośredniej zależności od Dyrekcji Generalnej, przestrzegając kryteriów i polityki, które z tego wynikają.

Poziom pośredni – regionalny 

Grupa Promotorów posiada swoją strukturę na poziomie pośrednim tzw. regionów geograficznych lub językowych, a ich rozległość i liczba jest określana przez Wieczernik. Każdy region ma swój własny plan, zgodny z ogólnym planem całej Grupy. 

Poziom Grupy Lokalnej

Zespół krajowy

Struktura GP na poziomie lokalnym zwykle pokrywa się z grupą krajową. Struktury Grupy Promotrów na poziomie lokalnym mogą mieć różną formę, w zależności od okoliczności miejsca i czasu. Zatwierdzone grupy, konsultując się z własnym regionem i Dyrekcją Generalną, same określają swoje struktury w drodze rozeznania, podejmując decyzję pozwalające, w miarę możliwości, zapewnić: promowanie nawrócenia – odnowy społeczeństwa i Kościoła na podstawowym poziomie; realną integrację świeckich, zaangażowanych w takie nawrócenie – odnowę; najbardziej skuteczną służbę Kościołom lokalnym.

Każda grupa lokalna, w swojej konkretnej sytuacji poszukuje i rozeznaje najwłaściwsze formy promowania wzrostu komunii pomiędzy poszczególnymi osobami oraz w samej grupie; starając się przystosować, sprawdzić i ocenić odpowiednie metody, techniki i struktury, najlepiej służące realizacji celu. Cel: realizacja wspólnego Planu Grupy, promowanie globalnych procesów odnowy, nawrócenie oraz formacja „liderów” dla poziomów.

Zatwierdzone grupy lokalne promują tworzenie zespołów animacji w diecezjach, w zgromadzeniach zakonnych, itp., o ile służy to dobru wspólnemu. Same zespoły, jako takie, nie są częścią GP, nawet wtedy, gdy wzajemnie utrzymują one ścisłe relacje. Jednak osoby, tworzące takie zespoły, mogą być członkami GP.

Zespół krajowy tworzą: dyrekcja Grupy Lokalnej, członkowie FT i z dłuższym PT.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7053