Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

Lublin. Rekolekcje posłańców

W dniach 24 - 25 listopada 2018 roku w parafii archikatedralnej odbyły się rekolekcje dla łączników (posłańców). Prowadzącymi byli ks. Adam Lewandowski oraz p. Aleksandra Gała. Uczestniczyli w nich poza łącznikami również członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, łącznie ok. 30 osób. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, po której ks. Proboszcz przypomniał program duszpasterski oraz wydarzenia z ubiegłego roku, nawiązujące do poznawania Osoby i darów Ducha Świętego. Następnie przeszedł do pytania, a tym samym do tematu rekolekcji: Jak żyć mocą Ducha Świętego?

Sobota 24.11.2018

Pierwszy dzień rekolekcji opierał się głównie na pracy w grupach. Uczestnicy dzielili się refleksjami dotyczącymi m.in. tego, co czuje i jak funkcjonuje człowiek, który zagubił żywą więź z Duchem Świętym, który żyje przeszłością lub przyszłością oraz w jaki sposób odwoływanie się do przeszłości czy przyszłości może nam pomóc w życiu? Poza tym zastanawiali się również nad relacjami, w których Duch Święty jest obecny lub nie. Następnie uczestnicy przeszli do rozważania Hymnu o miłości z 1 Listu do Koryntian, a później do rozmowy na temat osamotnienia: tego, kiedy ono może występować oraz jak sobie z nim radzić? Na koniec podjęto temat Kościoła, zastanawiając się nad tym, co znaczy żyć w Kościele chwilą obecną. Nowością tych rekolekcji była zadana praca domowa, czyli pytanie do przemyślenia: Kim jestem w Kościele? 

Niedziela 25.11.2018

Podczas drugiego dnia rekolekcji uczestnicy mogli obserwować jak ważne, a zarazem jak trudne jest tworzenie i podtrzymywanie więzi. Rekolekcje zakończyły się Eucharystią, podczas której każdy uczestniczący przechodził przez symboliczną wąską bramę (wyznaczoną przez 2 rzeczywistości: Teraz oraz Duch Święty). Każdy mógł wykonać gest położenia hostii na patenę jako wyraz podjętej decyzji drogi, ofiarowania w niej siebie.

Galeria

- Kto ty jesteś? - Polak mały.

11 XI 2018. Jubileusz 100-lecia odzyskania Niepodległości

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się w parafii św. Barbary w Łęcznej okazją do  wydarzenia ewangelizującego. Wartością wydarzenia było odkrywanie gotowości do służby Polsce.

Hasłem wydarzenia były słowa: Służę Bogu, człowiekowi, Ojczyźnie, natomiast jego gestem  było wyrażenie gotowości do służby poprzez wywieszenie flagi narodowej podczas uroczystych obchodów jubileuszu. Wydarzenie pomagało wiernym w odkryciu, że sakramenty małżeństwa i kapłaństwa ucząc służby drugiemu człowiekowi, uczą służyć całej wspólnocie narodowej i ludzkiej.

Liturgię Mszy św. przygotowały poszczególne rejony. W procesji z darami niesione były symbole patriotyczne: biało-czerwona flaga, godło, grudka ziemi  oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Na zakończenie mszy św. jako gest liturgiczny dzieci i młodzież czytały wiersz Władysława Bełzy: Kto ty jesteś?

Galeria

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
266188